Dostań się na SGH

SGH - kurs maturalny

SZKOŁA
GŁÓWNA
HANDLOWA

Podstawowe informacje

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od lat króluje w zestawieniach zarobków zaraz po studiach. Nie bez przyczyny – klimat uczelni oraz połączenie przedmiotów ekonomicznych oraz biznesowych przyciąga najbardziej przedsiębiorczych i ambitnych studentów z całej Polski. Od roku 2018 rekrutując się na studia licencjackie oprócz napisania matury rozszerzonej z dwóch przedmiotów kandydat podchodzi również do testu z wiedzy o przedsiębiorczości. Wraz z naszym partnerem, firmą EduFactory oferujemy kompleksowy kurs do 3 matur wraz z przygotowaniem do testu wstępnego!

Zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się, dlaczego to właśnie nauka z Indeksem w Kieszeni jest najlepszym możliwym wyborem!

MATEMATYKA - poziom rozszerzony (84 godziny, 1199 zł)

Matematyka to zmora większości maturzystów. Roger Bacon powiedział kiedyś jednak, że jest ona drzwiami i kluczem do nauki. Właśnie na tym kursie postaramy się wspólnie przejść przez te drzwi, co pozwoli nam zrozumieć i opisać otaczający nas świat. Przekonamy się, że matematyka nie taka straszna, jak ją maturzyści rysują 😉

 

Kurs będzie obejmował następujące działy:

 

 1. Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne,
 2. Funkcje,
 3. Ciągi,
 4. Trygonometria,
 5. Planimetria,
 6. Geometra na płaszczyźnie kartezjańskiej,
 7. Stereometria,
 8. Elementy statystki opisowej. Prawdopodobieństwo,
 9. Rachunek różniczkowy

 

Podczas kursu uporządkujemy i utrwalimy wiedzę ze wszystkich działów matematyki obowiązujących na egzaminie maturalnym. Poznamy oraz nauczymy się rozwiązywać typy zadań pojawiających się na egzaminie, zwieńczając całą naukę próbną maturą. Oczywiście wszystkie materiały będziesz otrzymywać w wygodnej wydrukowanej formie.

GEOGRAFIA (84 godziny, 1199 zł)

Nasz kurs z geografii pozwoli Ci na opanowanie wszystkich pojęć, teorii i koncepcji zgodnych z obowiązującymi na poziomie rozszerzonym wymaganiami edukacyjnymi. To co nas wyróżnia to regularnie przeprowadzane testy z mapy – po serii naszych zajęć przestaną one sprawiać Ci problemy!

 

Zajmiemy się kolejno następującymi zagadnieniami:

 

 1. Kartografia oraz przedstawienie danych statycznych. Zadania ze skalą oraz przeliczanie różnic czasowych w konkretnych miejscach na Ziemi,
 2. Ziemia we wszechświecie. Zadania z górowaniem Słońca, w zależności od pór roku,
 3. Dzieje i budowa Ziemi,
 4. Budowa geologiczna Polski oraz procesy orogeniczne,
 5. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi,
 6. Hydrosfera,
 7. Hydrosfera,
 8. Atmosfera,
 9. Pedosfera,
 10. Religie oraz procesy społeczne,
 11. Procesy Urbanizacyjne,
 12. Rolnictwo,
 13. Przemysł,
 14. Usługi.

 

Gwarantujemy ciekawe zajęcia w przyjaznej atmosferze oraz partnerską relację z prowadzącym. Będziemy korzystać z różnorodnych materiałów dydaktycznych, a wiedza przekazywana na zajęciach będzie aktualna i praktyczna. Dokładnie omówimy wszystkie trudne zagadnienia, które najczęściej pojawiają się na maturze, takie jak: wyznaczanie azymutu, zadania rachunkowe oraz interpretacje map i tekstów.

 

Regularnie będziemy sprawdzać postępy w nauce poprzez pisanie matur próbnych.

 

Wszystkie materiały będziecie otrzymywać w wygodnej, wydrukowanej formie.

JĘZYK ANGIELSKI - poziom rozszerzony (84 godziny, 1199 zł)

Podczas kursu powtórzymy i usystematyzujemy cały materiał z języka angielskiego, który obowiązuje na maturze. Będziemy bazować na wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zajęcia będą prowadzone według następującego planu:

 

 1. Rozwiązywanie zadań:

 

 • Maturalnych z ubiegłych lat,
 • Na rozumienie ze słuchu (zadania jednokrotnego wyboru, prawda/fałsz, dopasowywanie wypowiedzi do wypowiadających),
 • Na czytanie ze zrozumieniem (zadania jednokrotnego i wielokrotnego),
 • Na doskonalenie umiejętności językowych (słowotwórstwo, parafraza zdań, uzupełnianie luk).

 

 1. Pisanie:

 

 • Tworzenie wypowiedzi pisemnych i analiza form pisemnych,
 • Nauka najbardziej przydatnych wyrażeń i słówek,
 • Nauka struktur wzbogacających treść wypowiedzi pisemnych (inwersja stylistyczna, formalne wyrażenia).

 

 1. Powtórzenie kluczowych zagadnień gramatycznych, m.in.:

 

 • Przedimki a, an i the,
 • Czasy,
 • Czasowniki modalne,
 • Strona bierna,
 • Mowa zależna,
 • Okresy warunkowe.

 

 1. Ćwiczenie form wypowiedzi, które pojawiają się na egzaminie ustnym, np.:

 

 • Krótkie dialogi z egzaminującym,
 • Argumentowanie wypowiedzi,
 • Komunikacja w codziennych sytuacjach.

 

Wszystkie materiały będziecie otrzymywać w wygodnej, wydrukowanej formie. Zwieńczeniem kursu będzie matura próbna, która pozwoli Wam sprawdzić swoją wiedzę i spróbować zmierzyć się z zadaniami w warunkach egzaminacyjnych.

TEST Z WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI*

Do zdobycia z tego egzaminu wewnętrznego masz aż 100 punktów na 433 możliwe do zdobycia w procesie rekrutacji! Z doświadczeń naszych podopiecznych wiemy, że zajęcia z podstaw przedsiębiorczości w ich szkołach często są niewystarczające by dobrze przyswoić sobie cały materiał z programu. Z zaprzyjaźnionym EduFactory nauczysz się wszystkich niezbędnych tematów oraz dokonasz gruntownej powtórki!

 

Zagadnienia uszeregowaliśmy w 10 powiązanych tematycznie bloków:

 

 1. Podstawy ekonomii i polityka gospodarcza
 2. Rynek pracy, system finansowy, gospodarka otwarta
 3. Psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości
 4. Socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości
 5. Przedsiębiorczość w rodzinie
 6. Źródła dochodów gospodarstwa domowego
 7. Otoczenie przedsiębiorstwa
 8. Struktura i finanse przedsiębiorstwa
 9. Podejmowanie decyzji biznesowych
 10. Zachowania przedsiębiorcze na rzecz otoczenia

 

Program nauki jest zbieżny z wymaganiami testów wewnętrznych z ekonomii/przedsiębiorczości na wszystkich polskich uczelniach.

 

*ceny ustalane są w zależności od wybranego pakietu (warsztaty/e-learning/pakiet łączny), zapraszamy do kontaktu przez fanpage!

 

Zapytaj również o korzystną cenę pakietu wszystkich kursów na SGH!

 

*Dodatkowo zapisując się na dowolny kurs otrzymasz 15% zniżki na kurs EduFactory do Testu z Wiedzy o Przedsiębiorczości

Dowiedz się, co wyróżnia nasze kursy!

Wybierz kurs i napisz do nas!

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Zobacz naszą Politykę prywatności.