Dostań się na WPIA

Wydział Prawa i Administracji - kurs maturalny

UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

Podstawowe informacje

Zawód prawnika należy do najbardziej szanowanych, prestiżowych oraz odpowiedzialnych zawodów. Nieprzypadkowo dostanie się na ten kierunek wchodzący w skład oferty Uniwersytetu Warszawskiego nie należy do łatwych zadań. Jednak nasz zestaw kursów pozwoli Ci bez problemów spełnić wymogi rekrutacyjne, tak byś już za kilka lat mógł z dumą nosić togę i zasiadać na Sali sądowej!

Zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się, dlaczego to właśnie nauka z Indeksem w Kieszeni jest najlepszym możliwym wyborem!

WOS (84 godziny, 1199 zł)

Podczas kursu powtórzymy i usystematyzujemy cały materiał z wiedzy o społeczeństwie, który obowiązuje na maturze. Będziemy bazować na wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W czasie kursu czeka nas m.in.:

 

 • wspólna powtórka materiału,
 • rozwiązywanie autorskich zadań maturalnych,
 • rozwiązywanie zadań maturalnych przygotowanych przez CKE,
 • wspólne omawianie trudnych zagadnień i dyskusje nad nimi.

 

Kurs gwarantuje wspólną pracę ćwiczeniową, jak i samodzielne rozwiązywanie zadań pod kątem matury, które będę na bieżąco sprawdzane. Przeprowadzimy również matury próbne, aby sprawdzić całość zdobytej wiedzy oraz oswoić się z procedurami egzaminu. Każdy z Was będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem oraz zapewnioną pomoc w wyjaśnieniu problematycznych treści. Celem kursu jest nie tylko bardzo dobre przygotowanie do matury, ale również dobry start na studiach. Zdobyte kwalifikacje to doskonałe podstawy do studiowania nauk społecznych.

 

Wszystkie materiały będziecie otrzymywać w wygodnej, wydrukowanej formie.

HISTORIA (84 godziny, 1199 zł)

Podczas kursu powtórzymy i usystematyzujemy cały materiał z historii, który obowiązuje na maturze. Będziemy ściśle kierować się wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zajmiemy się chronologicznie poszczególnymi epokami, omawiając po kolei następujące zakresy tematyczne:

 

 1. Starożytność,
 2. Średniowiecze,
 3. Nowożytność,
 4. XIX wiek,
 5. XX wiek.

 

Skupimy się na umiejętnościach ocenianych na egzaminie, aby uzyskać jak najwyższą liczbę punktów. Oprócz faktów nauczymy się sposobów na jak najskuteczniejsze udzielenie odpowiedzi na pytania, mając na uwadze, że wiele zależy od preferencji sprawdzającego. Będziemy używać sprawdzonych, autorskich metod nauki, różniących się od sposobów używanych w szkole.

 

Zwieńczeniem kursu będzie matura próbna, która pozwoli Wam sprawdzić swoją wiedzę i spróbować zmierzyć się z zadaniami w warunkach egzaminacyjnych.

 

Wszystkie materiały będziecie otrzymywać w wygodnej, wydrukowanej formie.

JĘZYK ANGIELSKI - poziom rozszerzony (84 godziny, 1199 zł)

Podczas kursu powtórzymy i usystematyzujemy cały materiał z języka angielskiego, który obowiązuje na maturze. Będziemy bazować na wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zajęcia będą prowadzone według następującego planu:

 

 1. Rozwiązywanie zadań:

 

 • Maturalnych z ubiegłych lat,
 • Na rozumienie ze słuchu (zadania jednokrotnego wyboru, prawda/fałsz, dopasowywanie wypowiedzi do wypowiadających),
 • Na czytanie ze zrozumieniem (zadania jednokrotnego i wielokrotnego),
 • Na doskonalenie umiejętności językowych (słowotwórstwo, parafraza zdań, uzupełnianie luk).

 

 1. Pisanie:

 

 • Tworzenie wypowiedzi pisemnych i analiza form pisemnych,
 • Nauka najbardziej przydatnych wyrażeń i słówek,
 • Nauka struktur wzbogacających treść wypowiedzi pisemnych (inwersja stylistyczna, formalne wyrażenia).

 

 1. Powtórzenie kluczowych zagadnień gramatycznych, m.in.:

 

 • Przedimki a, an i the,
 • Czasy,
 • Czasowniki modalne,
 • Strona bierna,
 • Mowa zależna,
 • Okresy warunkowe.

 

 1. Ćwiczenie form wypowiedzi, które pojawiają się na egzaminie ustnym, np.:

 

 • Krótkie dialogi z egzaminującym,
 • Argumentowanie wypowiedzi,
 • Komunikacja w codziennych sytuacjach.

 

Wszystkie materiały będziecie otrzymywać w wygodnej, wydrukowanej formie. Zwieńczeniem kursu będzie matura próbna, która pozwoli Wam sprawdzić swoją wiedzę i spróbować zmierzyć się z zadaniami w warunkach egzaminacyjnych.

 

Zapytaj również o korzystną cenę pakietu wszystkich kursów na WPiA!

Dowiedz się, co wyróżnia nasze kursy!

Wybierz kurs i napisz do nas!

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Zobacz naszą Politykę prywatności.