Dostań się na WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny - kurs maturalny

WARSZAWSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

Podstawowe informacje

Warszawski Uniwersytet Medyczny to najbardziej prestiżowa uczelnia medyczna w Polsce. Co roku przyjmuje około 550 nowych studentów z prawie 3000 osób kandydujących – ponad 6 osób chętnych na jedno miejsce na uczelni oznacza bardzo intensywną rywalizację i bardzo wysokie progi. Nasz kurs, łącząc przygotowania do 3 matur istotnych z punktu widzenia kandydata (biologia, chemia oraz matematyka lub fizyka) maksymalizuje szanse na sukces, jakim jest przyjęcie na studia. Poświęcanie pozaszkolnego czasu tylko na jedną maturę niestety najczęściej nie wystarczy, dlatego skupiamy się na nauce do wszystkich 3. Z nami osiągniesz swój cel – DOSTANIESZ się na WUM!

Zapoznaj się z naszą ofertą i dowiedz się, dlaczego to właśnie nauka z Indeksem w Kieszeni jest najlepszym możliwym wyborem!

BIOLOGIA (84 godziny, 1199 zł)

Matura z biologii to dla większości 3-klasistów nie lada wyzwanie – sprawdzenie całej zdobytej wiedzy w ciągu 180 minut w formie zróżnicowanych zadań, gdzie często liczy się nie tylko sama poprawność, ale także sposób formułowania odpowiedzi. Najlepszym sposobem na przygotowanie się jest usystematyzowanie całej szkolnej wiedzy oraz jak największa ilość praktyki na zadaniach – na tym właśnie będziemy się skupiać na naszym kursie.

 

Powtórzymy cały materiał z biologii, który obowiązuje na maturze, dążąc do połączenia i zrozumienia wszystkich działów. Będziemy kierować się wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Kurs będzie obejmował następujące etapy:

 1. Biochemia: składniki nieorganiczne i organiczne organizmów, metabolizm,
 2. Botanika: różnorodność i funkcjonowanie roślin,
 3. Zoologia: różnorodność i funkcjonowanie zwierząt,
 4. Anatomia: histologia i fizjologia poszczególnych układów,
 5. Genetyka: DNA, RNA, mechanizmy dziedziczenia,
 6. Ewolucjonizm: dowody i mechanizmy ewolucji,
 7. Ekologia: oddziaływania między gatunkami, ekosystem,
 8. Biotechnologia molekularna: techniki i zastosowanie inżynierii genetycznej,
 9. Praca na arkuszach maturalnych,
 10. Utrwalenie materiału, który stwarzał największe trudności.

 

Duża ilość rozwiązywanych zadań typu maturalnego pozwoli nam to oswojenie się z arkuszem, w którym uważne czytanie poleceń oraz zawieranie zasadniczych informacji w odpowiedziach jest kluczem do sukcesu. Wszystkie materiały będziesz otrzymywać w wygodnej wydrukowanej formie. Zwieńczeniem kursu będzie matura próbna, która pozwoli sprawdzić swoją wiedzę i zmierzyć się z zadaniami w warunkach egzaminacyjnych.

CHEMIA (84 godziny, 1199 zł)

Kluczem do sukcesu na maturze z chemii jest umiejętność zrozumienia zadań, znajdowania istotnych informacji oraz słówa kluczy, które będą pomocne do prawidłowego rozwiązania – to właśnie tego nauczymy Cię na naszym kursie. Cały czas poświęcimy na rozwianie wątpliwości, dokładne ułożenie wiedzy w głowie i rozwiązywanie arkuszy podobnych do tych maturalnych.

 

Kurs będzie obejmował następujące etapy:

 1. Budowa atomu. Promieniotwórczość.
 2. Układ okresowy. Związek właściwości pierwiastków z położeniem w układzie okresowym.
 3. Wiązania chemiczne.
 4. Obliczenia związane z molem, stechiometrią wzorów i równań chemicznych, wydajność reakcji.
 5. Stężenie procentowe i molowe. Sporządzanie roztworów. Rozpuszczalność. Przeliczanie stężeń. Obliczenia w oparciu o stężenia i stechiometrię równań chemicznych.
 6. Teorie kwasów i zasad. Stała i stopień dysocjacji, pH, wskaźniki, hydroliza.
 7. Związki amfoteryczne. Reakcje w roztworach wodnych. Iloczyn rozpuszczalności.
 8. Termodynamika chemiczna. Obliczanie entalpii reakcji.
 9. Kinetyka reakcji chemicznych. Reguła przekory. Szybkość reakcji. Stała równowagi reakcji.
 10. Reakcje utlenienia i redukcji. Ogniwa chemiczne. Korozja. Elektroliza.
 11. Klasyfikacja związków nieorganicznych (właściwości pierwiastków bloku s, p, d).
 12. Węglowodory. Alkohole i fenole.
 13. Aldehydy i ketony. Aminy. Kwasy karboksylowe.
 14. Pochodne kwasów karboksylowych (estry, amidy).
 15. Związki wielofunkcyjne (aminokwasy, białka, węglowodany). Izomeria.
 16. Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.
 17. Próbny egzamin maturalny.

 

Tak jak przy każdym naszym kursie, wszystkie materiały będziesz otrzymywać w wygodnej wydrukowanej formie. Zwieńczeniem kursu będzie matura próbna, która pozwoli sprawdzić swoją wiedzę i zmierzyć się z zadaniami w warunkach egzaminacyjnych.

MATEMATYKA - poziom rozszerzony * (84 godziny, 1199 zł)

Matematyka to zmora większości maturzystów. Roger Bacon powiedział kiedyś jednak, że jest ona drzwiami i kluczem do nauki. Właśnie na tym kursie postaramy się wspólnie przejść przez te drzwi, co pozwoli nam zrozumieć i opisać otaczający nas świat. Przekonamy się, że matematyka nie taka straszna, jak ją maturzyści rysują 😉

 

Kurs będzie obejmował następujące działy:

 

 1. Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne,
 2. Funkcje,
 3. Ciągi,
 4. Trygonometria,
 5. Planimetria,
 6. Geometra na płaszczyźnie kartezjańskiej,
 7. Stereometria,
 8. Elementy statystki opisowej. Prawdopodobieństwo,
 9. Rachunek różniczkowy

 

Podczas kursu uporządkujemy i utrwalimy wiedzę ze wszystkich działów matematyki obowiązujących na egzaminie maturalnym. Poznamy oraz nauczymy się rozwiązywać typy zadań pojawiających się na egzaminie, zwieńczając całą naukę próbną maturą. Oczywiście wszystkie materiały będziesz otrzymywać w wygodnej wydrukowanej formie.

FIZYKA* (84 godziny, 1199 zł)

Rekrutując się na WUM kandydat ma możliwość wyboru fizyki na poziomie rozszerzonym, zamiast matematyki – jeśli taka decyzja dotyczy właśnie Ciebie, to nasz kurs jest najlepszą opcją! Powtórzymy cały materiał z fizyki, jaki obowiązuje na maturze rozszerzonej, starając się łączyć i rozumieć wszystkie działy. Materiał zostanie podzielony na kilkanaście modułów, które właściwie poukładane, zwiększają efektywności nauki. Przerobimy najistotniejsze typy zadań, nauczymy się także dostrzegać fizykę w otaczającej nas rzeczywistości. Takie podejście sprawia, że w obliczu nowego zagadnienia nie czujemy strachu, a jesteśmy zaciekawieni i zaintrygowani.

 

Kurs będzie obejmował wszystkie działy tematyczne obowiązujące na egzaminie maturalnym:

 1. Kinematyka,
 2. Dynamika,
 3. Energia, moc i pęd,
 4. Bryła sztywna,
 5. Ruch drgający,
 6. Fale mechaniczne,
 7. Hydrostatyka,
 8. Termodynamika,
 9. Elektrostatyka,
 10. Prąd elektryczny,
 11. Magnetyzm,
 12. Optyka,
 13. Fizyka współczesna

 

Oczywiście wszystkie materiały będziesz otrzymywać w wygodnej wydrukowanej formie. Zwieńczeniem kursu będzie matura próbna, która pozwoli sprawdzić swoją wiedzę i zmierzyć się z zadaniami w warunkach egzaminacyjnych.

* – Przedmiot do wyboru

 

Zapytaj również o korzystną cenę pakietu wszystkich kursów na WUM!

Dowiedz się, co wyróżnia nasze kursy!

Wybierz kurs i napisz do nas!

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Zobacz naszą Politykę prywatności.