Present Simple to nie tylko zwyczaje!

Present Simple to nie tylko zwyczaje!

Czas Present Simple z pozoru tylko wydaje się służyć wyłącznie do mówienia o zwyczajach, z reguły przy użyciu któregoś z określeń typu „często”, „czasami” czy „zwykle”. Nic bardziej mylnego – on ma mnóstwo zastosowań, które wykraczają daleko poza czynności zwyczajowe.


Pierwszy czas, którego się uczymy w szkole, nie należy do najłatwiejszych. Wszystkie czasowniki zachowują się „normalnie” i przyjmują do lub does w pytaniach, don’t lub doesn’t w przeczeniu. Czasownik to be jednak nie wykorzystuje operatora do w żaden sposób. W pytaniach natomiast działa już na zasadach tzw. inwersji, czyli szyku przestawnego. W przeczeniach sam przyjmuje not, które dołącza do każdej ze swoich form.


Present Simple, a Present Continuous


Źródło: www.unsplash.com


Jednak nie to jest w tym czasie najtrudniejsze; największy problem przeważnie stanowi mylenie go z innym często używanym czasem – Present Continuous, o którym powiemy już niedługo. Wracając jednak do czasu Simple – warto zauważyć, że w głównym jego użyciu – czynnościach zwyczajowych – bardzo pomagają nam wyżej wspomniane określenia czasu, czyli always (=zawsze), usually (=zwykle), often lub frequently (=często), sometimes (=czasami), seldom lub rarely (=rzadko), never (=nigdy) tudzież every day (=codziennie) czy regularly (=regularnie).


Do czego używamy czasu?

Jednak Present Simple jest także używany np. do prowadzenia narracji, w książce, żarcie, instrukcji czy anegdocie. Przykładowo opowiadając dowcip możemy powiedzieć: And then he tells me to get out. (=I wtedy on każe mi wyjść). Co ważne, czas ten w takim przypadku jest de facto stosowany do przeszłości.

Ale to nie w przeszłość najczęściej odsyła nas czas Present Simple, a w przyszłość! Tutaj zastosowanie znajdują wszelkie harmonogramy, plany, rozpiski, rozkłady. Właśnie dlatego, gdy będziemy mówili o jakimkolwiek środku transportu i jego przyjazdach lub odjazdach, to użyjemy Present Simple. Na przykład by powiedzieć, że czyjś autobus przyjeżdża o 19 danego dnia (a jest wcześniej niż 19), powiemy: Their bus arrives at 7. Podobnie postąpimy w przypadku planu lekcji, np. I start classes at 8:30. (=Zaczynam lekcje o 8:30).


Co jeszcze warto wiedzieć?

To mimo wszystko nie koniec zawiłości związanych z czasem Present Simple. Będzie on też używany do mówienia o tzw. prawdach absolutnych. W istocie oznacza to, że gdy pewne zdarzenie naturalnie występuje lub gdy pewien mechanizm zawsze się sprawdza, wtedy też użyjemy czasu Present Simple. Co ważne, chodzi tu o zjawiska, które nie są tymczasowe, lecz stałe w czasie, np. It rains in autumn. (=Jesienią pada deszcz) lub Water freezes at 0° Celsius. (=Woda zamarza w 0° Celsjusza).

Wreszcie w czasie Present Simple wystąpią te wszystkie czasowniki, które nie mogą występować w czasach Continuous, czyli m.in. believe, satisfy, sound, deserve, depend, promise, understand, know, realise itd. A Ty – jesteś w stanie znaleźć inne przykłady czasowników, które będą występowały w Present Simple, ale nigdy nie wystąpią w czasach Continuous?

5/5 - (na podstawie 17 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl