fbpx

Matura z filozofii – informacje

Czasem filozofię określa się mianem niezbyt przydatnej wiedzy dla wiedzy – na szczęście w rzeczywistości sytuacja nie wygląda aż tak źle! Osiągnięcie wysokiego wyniku na egzaminie maturalnym z filozofii okazuje się bardzo przydatne, w przypadku, gdy ktoś planuje pójść na kierunek studiów związany z dziedzinami humanistyczną lub społeczną, taki jak: socjologia, psychologia, prawo – i oczywiście sama filozofia.

 

Materiał, który należy opanować, nie jest zbyt szeroki, a w porównaniu z tym, ile potrzeba pracy, aby przygotować się do popularniejszych matur, to postawienie na filozofię może okazać się strzałem w dziesiątkę. Oczywiście do opanowania mamy ponad 2500 lat europejskiej tradycji filozoficznej, ale gwarantuję, że jest to zadanie o wiele mniej przytłaczające niż mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać. Jeśli potrzebujesz pewności siebie przed maturą z filozofii, serdecznie zapraszamy do skorzystania z przygotowań oferowanych przez Indeks w Kieszeni!

Kilka uwag praktycznych

 

Twórcy matury są ograniczeni zakresem podstawy programowej, poza którą nie mogą dowolnie wykraczać. W związku z tym można wskazać limitowaną pulę tekstów i koncepcji filozoficznych, które mogą zostać wykorzystane w poleceniach. Po przeanalizowaniu kilkunastu matur da się bez trudu dostrzec, że wiele z tematów czy nawet samych źródeł powtarza się albo występuje w bardzo podobnej formie. Tak więc szykując się do matury możemy przewidzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, jakie tematy pojawią się na niej i dzięki temu poznać zawczasu odpowiednie teorie i pojęcia.

 

Znacznie ułatwia także znajomość typów zadań. Dzięki niej po rzucie okiem na arkusz wiemy, że dane polecenie będzie dotyczyć np. sprawdzenia tautologiczności danej formuły logicznej. Wtedy zaczynamy pracować nad nim od razu we właściwy sposób. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak rozwiązywać zadania egzaminacyjne, zapraszamy na naszą podstronę. Przygotowanie do matury z filozofii z Indeksem w Kieszeni to czysta przyjemność, podczas której opanujesz wszystkie niezbędne zagadnienia i podstawy rozwiązywania arkusza.

Jakich zadań należy się spodziewać?

 

Egzamin maturalny z filozofii jest dosyć schematyczny i co do zasady uczeń wie, czego się spodziewać. Składa się on z dwóch zasadniczych części: testu hybrydowego i dłuższej pracy pisemnej. Całość egzaminu maturalnego z filozofii trwa 180 minut, a łącznie można uzyskać 60 punktów.

 

Test

 

Za rozwiązanie zadań w ramach testu uczeń może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Sam test składa się z następujących rodzajów poleceń:

 

 • zadania odnoszące się do tekstu filozoficznego;
 • zadania odnoszące się do tekstu niefilozoficznego;
 • zadania niepowiązane wspólnym tekstem.

 

Zadania odnoszące się do tekstu filozoficznego sprawdzają przede wszystkim umiejętność analizy fragmentów dzieł napisanych przez wybitnych filozofów, którzy zostali uwzględnieni w podstawie programowej.

 

Zadania niepowiązane wspólnym tekstem mają sprawdzać wiedzę i umiejętności z zakresu trzech grup zagadnień: kultury logicznej, elementów historii filozofii oraz wybranych problemów filozofii. Tego rodzaju zadania mogą być bezpośrednim pytaniem lub opierać się na materiale źródłowym w postaci cytatu lub ilustracji. Warto pamiętać, że co najmniej trzy zadania w każdym arkuszu maturalnym są zadaniami z zakresu logiki.

 

Zadania odnoszące się do tekstu niefilozoficznego stanowią zadania oparte na tekście, który nie jest tekstem stricte filozoficznym. Najczęściej będą to teksty literackie, naukowe lub publicystyczne. Tego rodzaju zadania mają sprawdzić umiejętności ucznia w zakresie rozpoznawania związków między filozofią a innymi dziedzinami kultury np. nauką, sztuką, religią.

 

Kluczem do szybkiego i skutecznego rozprawienia się z częścią hybrydową jest:

 

 • znajomość kilku typów zadań, które pojawiają się na każdym egzaminie;
 • zaznajomienie się z „czułymi punktami” egzaminatorów.

 

Praca pisemna

 

Wypracowanie to druga część egzaminu maturalnego z filozofii, która stanowi zadanie o charakterze argumentacyjnym. Uczeń ma za zadanie napisać tekst liczący co najmniej 400 wyrazów, w którym będzie rozważać i argumentować wybrane zagadnienie lub stanowisko. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za to zadanie, wynosi 30.

 

Wybór tematu

 

Na egzaminie uczeń będzie miał możliwość wyboru jednego z dwóch tematów. Tematy będą różniły się problematyką i charakterem:

 

 • Temat o charakterze historycznofilozoficznym, który poda określonego filozofa lub fragment tekstu filozoficznego. Zdający będzie musiał przedstawić pogląd lub poglądy tego filozofa oraz sformułować własne stanowisko, odnosząc się do jego myśli;
 • Temat o charakterze filozoficzno-problemowym, w którym zostanie wskazany określony problem filozoficzny lub stanowisko filozoficzne. Zdający będzie musiał wyjaśnić problem lub stanowisko oraz sformułować własne poglądy na niego.

 

Kryteria oceniania

 

Oceniając pracę, egzaminatorzy będą korzystać z czterech głównych kryteriów:

 

 • Spełnienie formalnych warunków polecenia: w ramach tego kryterium egzaminator ocenia, czy praca zawiera częściowe sformułowanie stanowiska zdającego, czy jest w jakiejkolwiek części argumentacyjna oraz czy odwołuje się do myśli filozoficznej lub tekstu filozoficznego. Maksymalna liczba punktów za to kryterium wynosi 1;
 • Kompetencje filozoficzne i kulturowe: tutaj oceniane jest to, czy zdający przedstawił jasne i rzetelne własne stanowisko, wykorzystał wiedzę z historii filozofii, funkcjonalnie wykorzystał kontekst kulturowy, przedstawił poprawne uzasadnienie własnego stanowiska, stosował terminologię filozoficzną i unikał błędów logiczno-językowych. Maksymalna liczba punktów za to kryterium wynosi 23;
 • Kompozycja i spójność wypowiedzi: w tym przypadku egzaminator ocenia, czy kompozycja pracy jest poprawna, a wypowiedź – spójna. Maksymalna liczba punktów za to kryterium wynosi 4;
 • Język wypowiedzi: Bez większych zaskoczeń – chodzi tu po prostu o poprawność językową pracy, a w tym jasność i unikanie błędów. Maksymalna liczba punktów za to kryterium wynosi 2.

Wyniki z poprzednich lat

 

W 2022 roku, średni wynik matury z filozofii wyniósł 39%. Egzamin maturalny z filozofii na poziomie rozszerzonym jest rzadko wybierany jako przedmiot dodatkowy. Uczniowie, którzy przystąpili do matury z filozofii w 2021 roku, zaznaczali, że arkusz egzaminacyjny nie sprawiał zbyt dużych trudności. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kursach przygotowujących do matury z filozofii Indeksu w Kieszeni koniecznie zajrzyj na dedykowaną im podstronę.

Jak przygotować się do matury z filozofii z Indeksem w Kieszeni?Źródło: www.freepik.com

O czym warto pamiętać przygotowując się do matury
z filozofii?

 

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z filozofii wymaga nie tylko wiedzy filozoficznej, ale także umiejętności tworzenia klarownych i argumentacyjnych wypracowań. Odpowiednie przygotowanie i praktyka w pisaniu wypracowań mogą znacząco wpłynąć na uzyskanie wysokiego wyniku na egzaminie.

Nie zostało zatem nic innego jak rozpocząć przygotowania do matury z filozofii, w której z chęcią pomoże Wam nasza doświadczona kadra. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów dedykowanych dla egzaminu maturalnego z filozofii!

5/5 - (na podstawie 45 ocen)