Olimpiada Historyczna – informacje

Wszystkie najważniejsze informacje, które musisz znać podchodząc do tegorocznej edycji Olimpiady Historycznej!

 

1. Historia Olimpiady Historycznej

 

Pierwsza edycja Olimpiady Historycznej odbyła się w 1974 roku. Dzisiaj jest to jedna z olimpiad o najdłuższej tradycji. Organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego (którego korzenie sięgają aż 1886r.), posiada również wielu partnerów instytucjonalnych, takich jak chociażby Instytut Pamięci Narodowej czy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Formuła zawodów Olimpiady Historycznej

 

Jak większość olimpiad, Olimpiada Historyczna podzielona jest na 3 etapy zmagań.

 

Etap szkolny Olimpiady Historycznej

 

Dzieli się na dwie części.

 

Część pisemna

 

Pracę przygotowuje się (w domu) na jeden z siedmiu tematów (jeden dla każdej specjalizacji – starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX w., XX w., historia parlamentaryzmu, historia regionu) ogłoszonych przez Komitet Główny Olimpiady na początku września. Praca jest sprawdzana przez nauczycieli szkolnych.

 

Część ustna

 

Składa się z trzech pytań: pierwsze – dotyczy wybranej specjalizacji,  drugie – tematyki jednej z trzech wybranych ze strony olimpiady lektur, trzecie zadawane jest z zakresu podstawy programowej.

 

Czas trwania: zależny od komisji szkolnej, zazwyczaj do 20 minut

Kwalifikacja do kolejnego etapu: do zawodów okręgowych potrzebne jest uzyskanie co najmniej oceny dobrej plus z części pisemnej jak również z części ustnej.

 


Etap okręgowy Olimpiady Historycznej

 

Dzieli się na dwie części.

 

Część pisemna

 

Praca na jeden spośród sześciu ujawnionych na miejscu tematów (jeden dla każdej specjalizacji), w czasie 3 godzin. Aby dostać się do części ustnej konieczne jest uzyskanie co najmniej oceny dobrej.

 

Część ustna

 

Odbywa się tydzień/dwa tygodnie po części pisemnej. Polega na odpowiedzi na trzy pytania tak jak w etapie szkolnym (jedyną różnicą jest 5 zamiast 3 lektur)

 

Czas trwania: zależny od komisji, zazwyczaj do 20 minut

 

Kwalifikacja do kolejnego etapu: Trzy najlepsze osoby z okręgu kwalifikują się   automatycznie. Komitet Główny po analizie wyników ogólnopolskich ustala liczbę punktów, która umożliwi zakwalifikowanie się dodatkowym kandydatom. Żeby mieć na to szanse trzeba łącznie uzyskać co najmniej 80 pkt (oceny przeliczane są na punkty: 6 daje 50 pkt, 5 daje 45 pkt, 4+ daje 40 pkt, 4 daje 35 pkt)

 


 

Etap finałowy Olimpiady Historycznej

(wszystkie jego części odbywają się w ciągu jednego weekendu)

 

Dzieli się na trzy części.

 

Część pisemna

 

Przeprowadzana jest analogicznie jak w etapie okręgowym

 

Część ustna

 

Odpowiedź na trzy pytania, tym razem dwa zadawane są z wybranej specjalizacji, a trzecie dotyczy tematyki jednej spośród 8 lektur wybranych z listy.

Czas trwania: zależny od komisji, zazwyczaj do 20 minut

 

Analiza tekstu źródłowego

 

Odpowiedź pisemna na krótkie pytania odnoszące się do podanego fragmentu tekstu źródłowego z wybranej epoki-specjalizacji. Czas konkurencji wynosi 1 godzinę.

 

Wyniki: Każdy uczestnik przystępuje do każdej z trzech konkuencji. Liczy się wyłącznie wynik sumaryczny. Laureatem zostaje każdy kto uzyskał co najmniej 74 pkt; do zdobycia tytułu finalisty wystarcza jedna ocena pozytywna. Dla części ustnej i pisemnej stosuje się przeliczniki: 6 daje 40 pkt, 5 daje 36 pkt, 4+ daje 32 pkt, 4 daje 28 pkt, 3+ daje 24 pkt, 3 daje 20 pkt. Dla analizu tekstu źródłowego stosuje się przeliczniki: 6 daje 20 pkt, 5 daje 17 pkt, 4+ daje 13 pkt, 4 daje 10 pkt, 3+ daje 7 pkt, 3 daje 5 pkt.

 

Ponadto Komitet Główny na podstawie wyników ustala ranking laureatów i przydziela im miejsca.

3. Literatura w Olimpiadzie Historycznej

 

Komitet Główny Olimpiady Historycznej co roku proponuje zestaw literatury, z której uczestnicy wybierają określone pozycje, które posłużą im do przygotowań podczas danej edycji. Do etapu szkolnego wybierane są 3 monografie, w przypadku etapu okręgowego jest to już 5 pozycji, gdy chodzi o finał – liczba wzrasta do 8.

 

Jednakże w przypadku etapu drugiego i trzeciego Organizatorzy przewidzieli możliwość włączenia do wykazu źródeł wiedzy książki zaproponowane przez uczestnika, oczywiście po uprzedniej weryfikacji. Na etapie okręgowym uczestnik może wybrać zatem 2 książki spoza wykazu lektur, w etapie finałowym są do 3 książki.

4. Nagrody i ułatwienia w rekrutacji

 

Nagrody rzeczowe i finansowe:

 

  • Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej rokrocznie są nagradzani atrakcyjnym sprzętem elektronicznym i książkami. W zależności od edycji były to laptopy, tablety, drobna elektronika. Gradacja nagród zależy naturalnie od miejsca;
  • Finaliści otrzymują drobne upominki oraz nagrody książkowe.

 

Ułatwienia w procesie rekrutacji:

 

  • Laureaci przyjmowani są na większość kierunków humanistycznych (w szczególności kierunki typu prawo, historia, archeologia, filozofia) na wszystkich uniwersytetach w Polsce z pominięciem postępowania rekrutacyjnego, takich jak:
    • Uniwersytet Warszawski (dzięki 100% z matury z historii dużo łatwiej dostać się na prawo)
    • Uniwersytet Adama Mickiewicza
    • Uniwersytet Jagielloński
    • Uniwersytet Gdański
  • Finaliści uzyskują 100% na maturze z historii, co wraz z posiadanym tytułem znacząco ułatwia dostanie się na wymarzony kierunek.

5. Jak się przygotować do Olimpiady Historycznej?

 

Podczas przygotowań musisz zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

 

  • Dobre przygotowanie teoretyczne to nie wszystko. Bardzo przydatne jest uzyskanie wiedzy ”od kuchni” – swoistego know-how na temat przebiegu i specyfiki Olimpiady i tego jak należy konstruować swoje wypowiedzi.
  • Podczas prezentowania rozwiązań przed Komisją musisz być pewny tego co mówisz, przygotowany na określone rodzaje pytań, które mogą padać pod Twoim adresem.
  • Analizując Olimpiadę Historyczną od kilku lat zauważamy, że tematy prac pisemnych i pytania etapu ustnego wykazują pewne tendencje. Mając zgromadzoną obfitą ich bazę, udostępniamy ją naszym podopiecznym by zminimalizować szanse, że któreś z zagadnień będzie dla nich zaskoczeniem.

 

Powyższe rady i wiele innych gotowych rozwiązań zawarliśmy w naszym kursie przygotowującym kompleksowo do Olimpiady Historycznej. Jest on prowadzony przez podwójnego laureata minionych edycji. Zapisać możesz się w dowolnej chwili – zarówno na zajęcia stacjonarne odbywające się na terenie Warszawy, jak i e-learning. Po więcej szczegółów napisz na nasz fanpage!

Olimpiada Historyczna – grupa na Facebooku

Koniecznie dołącz do grupy na facebooku zrzeszającej byłych i obecnych uczestników Olimpiady! Znajdziesz tam informacje o warsztatach powtórkowych, najnowsze artykuły wyjaśniające zagadnienia olimpijskie i wiele więcej! Udział w Olimpiadzie to nie tylko nauka ale również przynależność do szerszej społeczności! Poznaj innych ambitnych młodych ludzi, którzy podzielają Twoje zainteresowania.

 

Kliknij i dodaj się do grupy już dziś!

4.8/5 - (na podstawie 41 ocen)