Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – informacje

Wszystkie najważniejsze informacje, które musisz znać podchodząc do tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej!

 

1. Historia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

Pierwsza edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyła się w 1987 roku. Rokrocznie kilkanaście tysięcy uczniów bierze udział w etapie szkolnym, czyniąc tym samym OWE jednym z najbardziej popularnych konkursów dla szkół średnich w całej Polsce. Przez lata formuła olimpiady oraz punkt ciężkości tematyki poruszanej w zadaniach, ewoluowały. Warto zauważyć, że pierwszych kilka edycji odbyło się jeszcze przed transformacją ustrojową, podczas PRL!

2. Formuła zawodów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, podobnie do innych olimpiad, składa się z trzech etapów.

 

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

Czas trwania: 120 minut

Forma: W ramach części testowej wszystkich trzech etapów olimpiady (szkolnego, okręgowego i finałowego) uczestnicy rozwiązują trzy typy zadań:

 

 • Otwarte pytanie opisowe (esej) na jeden z dwóch podanych do wyboru przez olimpiadę tematów, nawiązujących do tematyki przewodniej danej edycji. Uczestnicy poruszają w nim zagadnienia teoretyczne (do zdobycia 15pkt.) oraz praktyczne (10 pkt); łącznie możliwych jest do zdobycia w tej części 25pkt.
 • Zadanie liczeniowe z podstaw ekonomii (do zdobycia 15pkt.)
 • 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru (z każdego pytanie po 2pkt. zatem łącznie 60pkt. możliwych do zdobycia)

 

Liczba punktów do zdobycia: 100

 

Kwalifikacja do kolejnego etapu: do zawodów okręgowych dostaje się 10% uczniów z każdego okręgu o największej ilości punktów, przy czyn nie więcej niż 120 uczestników

 


Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

Jest bardzo zbliżony do zawodów szkolnych. Ponownie trwa 120 minut, oraz stawia przed uczestnikami trzy polecenia: napisanie eseju, rozwiązanie zadania liczeniowego oraz odpowiedzenie na 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru; punktacja nie ulega zmianie.

Oprócz wyższego stopnia trudności zadań występują dwie istotne różnice:

 

 • Temat eseju jest jeden, bez możliwości wyboru przez uczestnika
 • Zadanie liczeniowe wymaga od ucznia znajomości podstaw analizy finansowej przedsiębiorstwa

 

Łącznie do zdobycia podczas etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest podobnie jak w przypadku poprzedniego etapu – 100 punktów. Do części centralnej dostaje się 100 osób z całej Polski z najlepszym wynikiem.

 


 

Etap finałowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

Składa się z części pisemnej i ustnej, przeprowadzanych podczas dwóch osobnych dni zawodów finałowych.

 

Część pisemna

 

Jej formuła podobnie wykazuje wiele podobieństw do poprzednich dwóch etapów:

 

 • trwa 120 minut,
 • składa się z trzech typów zadań: napisanie eseju (jeden temat), rozwiązanie zadania liczeniowego oraz odpowiedzenie na 30 pytań zamkniętych

 

Pojawia się jednak kilka istotnych różnic:

 

 • Zadanie liczeniowe pokrywa zagadnienia ekonomii menedżerskiej, zatem wymaga od ucznia analitycznego podejścia do problemów współczesnych organizacji
 • Zadania zamknięte są wielokrotnego wyboru (1, 2, 3 lub 4 poprawne odpowiedzi) z następującą punktacją:
  • Uczestnik otrzymuje 2 pkt. za wskazanie wyłącznie wszystkich poprawnych odpowiedzi
  • Uczestnik otrzymuje 1 pkt. w przypadku wskazania co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi, pod warunkiem, że nie zaznaczy żadnej błędnej, czyli:
   • W zadaniu z 4 poprawnymi odpowiedziami 1pkt. otrzymuje się w przypadku zaznaczenia 2 lub 3 poprawnych
   • W zadaniu z 3 poprawnymi odpowiedziami 1 pkt. otrzymuje się w przypadku zaznaczenia 2 poprawnych odpowiedzi
   • W zadaniu z 2 poprawnymi odpowiedziami 1 pkt. otrzymuje się w przypadku zaznaczenia jednej poprawnej odpowiedzi
  • Jeśli uczestnik zaznaczy choć jedną nieprawidłową odpowiedź otrzymuje 0pkt. za dane zadanie zamknięte.

 

Do zdobycia z części pisemnej etapu finałowego jest łącznie 100pkt.

 

Około 50 uczestników finału o najwyższym wyniku z części pisemnej przechodzi do części ustnej.

 

Część ustna

 

1) Odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie zostaje wylosowane w obecności Komisji, następnie uczestnik ma kilkanaście minut na przygotowanie swojej wypowiedzi (może korzystać z kartek i długopisu w celu przygotowania konspektu wypowiedzi). Zagadnienie nie musi nawiązywać do tematyki przewodniej danej edycji olimpiady, należy jednak poruszyć zarówno aspekty praktyczne jak i teoretyczne.

 

Do zdobycia jest 20pkt.

 

2) Odpowiedź na pytanie 2.

Prezentacja jednego z 5 tematów zadanych przed finałem pytań, nawiązujących do tematyki przewodniej olimpiady. Uczestnicy mając kilkutygodniowe wyprzedzenie opracowują wszystkie 5 tematów korzystając z wybranej przez siebie literatury. W przypadku awansu do drugiej części finału jeden z nich zostaje wylosowany i zaprezentowany.

 

Do zdobycia jest 15pkt.

 

Liczba punktów do zdobycia łącznie za część ustną: 35

 

Ranking laureatów (30 najlepszych osób) jest ustalany w oparciu o wynik łączny z części pisemnej i ustnej tego samego, ostatniego dnia zawodów finałowych w godzinach wczesnopopołudniowych.

3. Temat przewodni Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

Co roku Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej nawiązując do bieżących wydarzeń świata polityki, biznesu i gospodarki urozmaica zakres tematyczny zadań rozszerzając podstawowe zagadnienia o blok zmienny. W XXXIV edycji Olimpiady przeprowadzanej w roku szkolnym 2020/2021 jest to „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”.

 

Temat przewodni stanowi inspirację dla kilku zadań zamkniętych oraz tematów eseju na częściach pisemnych wszystkich trzech etapów olimpiady, jak również zagadnień o które są pytani uczestnicy części ustnej etapu finałowego.

4. Nagrody i ułatwienia w rekrutacji

 

Nagrody rzeczowe i finansowe:

 

 • Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej rokrocznie nagradzani są nagrodami pieniężnymi z różnych źródeł (sponsorzy, partnerzy, Komitet Główny Olimpiady).
 • Kwota trafiająca do zwycięzcy to zazwyczaj 13.000zł, nagrody pieniężne otrzymuje pierwszych kilkanaście, do dwudziestu paru osób z finałowego zestawienia. Oprócz tego każdy laureat otrzymuje laptopa oraz zestaw upominkowy w skład którego wchodzą nagrody książkowe, monety kolekcjonerskie, czy gry logiczne.
 • Uczestnicy finału mają również możliwość wzięcia udziału w praktykach w kilku Ministerstwach, są również spośród nich wybierane osoby, które wezmę udział w polsko-niemieckiej konferencji naukowej poświęconej społecznej gospodarce rynkowej, która odbywa się w niemieckiej miejscowości Vlotho i trwa około półtora tygodnia.

 

Ułatwienia w procesie rekrutacji:

 

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: wszyscy uczestnicy finału otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym 333/433 punkty, pozostałe 100pkt. zdobywa się pisząc test wiedzy o przedsiębiorczości, którego zagadnienia pokrywają się z wiedzą zdobywaną podczas olimpiady
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: wszyscy uczestnicy finału przyjmowani są na I rok studiów licencjackich z pominięciem postępowania rekrutacyjnego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: laureaci przyjmowani są na I rok studiów licencjackich z pominięciem postępowania rekrutacyjnego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: wszyscy laureaci, w ramach limitów miejsc, przyjmowani są na I rok studiów licencjackich z pominięciem postępowania rekrutacyjnego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: wszyscy uczestnicy finału, w ramach limitów miejsc, przyjmowani są na I rok studiów licencjackich z pominięciem postępowania rekrutacyjnego

 

Ułatwienia w procesie rekrutacji również na poniższe uczelnie:

 

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adana Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński

 

I wiele innych!

5. Jak się przygotować do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej?

 

Podczas przygotowań musisz zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

 

 • Pisanie esejów naukowych to dyscyplina, której rozwijanie jest w przypadku wielu szkół bagatelizowane. Na etapie finałowym dobry esej powinien liczyć przynajmniej 5 stron A4, napisanych w ciągu 50 minut. Wymaga to zdobycia pewnej wprawy, pomaga stosowanie odpowiednich trików, które przekazujemy naszym uczniom. Biorąc udział w kursie masz możliwość napisania nieograniczonej ilości esejów – Prowadzący odsyłają je wraz ze swoimi uwagami i sugestiami.
 • Przygotowanie się do jednego z 5 podanych wcześniej przez Komisję pytań, na części ustnej etapu finałowego nie jest problemem. Gorzej w przypadku pytania losowanego z puli, liczącej sobie kilkadziesiąt pytań. Pomagając uczniom od wielu lat mamy opracowane większość potencjalnych pytań, na które możesz trafić – zyskujesz zatem możliwość przygotowania się do części, która dla wielu uczniów jest całkowitą niewiadomą!
 • Literatura związana z tematem przewodnim liczy kilka pozycji książkowych, które mogą sumować się nawet do 2000-3000 stron. Przeczytanie ich wszystkich wnikliwie, wraz z dokonaniem selekcji treści i zrobieniem notatek jest niemożliwe. W ramach kursu otrzymasz krótkie, treściwe opracowania z najważniejszymi cytatami, danymi i teoriami, dzięki którym zyskasz wszechstronne przygotowanie!

 

Powyższe rady i wiele innych gotowych rozwiązań zawarliśmy w naszym kursie przygotowującym kompleksowo do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Jest on prowadzony przez zespół zwycięzców z poprzednich edycji. Zapisać możesz się w dowolnej chwili – zarówno na zajęcia stacjonarne odbywające się na terenie Warszawy, jak i e-learning. Po więcej szczegółów napisz na nasz fanpage!

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – grupa na Facebooku

Koniecznie dołącz do grupy na facebooku zrzeszającej byłych i obecnych uczestników Olimpiady! Znajdziesz tam informacje o warsztatach powtórkowych, najnowsze artykuły wyjaśniające zagadnienia olimpijskie i wiele więcej! Udział w Olimpiadzie to nie tylko nauka ale również przynależność do szerszej społeczności! Poznaj innych ambitnych młodych ludzi, którzy podzielają Twoje zainteresowania.

 

Kliknij i dodaj się do grupy już dziś!

5/5 - (na podstawie 70 ocen)