Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie – informacje

Wszystkie najważniejsze informacje, które musisz znać podchodząc do tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie!

 

1. Historia Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

 

Mamy za sobą dopiero kilka edycji tej olimpiady, a mimo to szybko zdobyła ona uznanie uczniów. Każdego roku w olimpijskie szranki staje kilka tysięcy licealistów walczących o indeksy na najlepsze wydziały prawa w Polsce. Olimpiada organizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości.

2. Formuła zawodów Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

 

Jak większość olimpiad, Olimpiada Wiedzy o Prawie składa się z 3 etapów.

 

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

 

Typ: test jednokrotnego wyboru, ABC (trzy warianty odpowiedzi)
Czas trwania: 60 minut
Forma: jeden punkt za każdą prawidłową odpowiedź, brak punktów ujemnych
Liczba punktów do zdobycia: 50

 

Kwalifikacja do kolejnego etapu: do II etapu przechodzi każdy, kto uzyskał w I etapie co najmniej 30 punktów

 


Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

 

Składa się z dwóch części, które uczestnicy rozwiązują jednocześnie.

 

Część testowa

 

Podobnie jak na I etapie – test jednokrotnego wyboru, ABC (trzy warianty odpowiedzi), 50 pytań, wyższy poziom trudności niż na etapie szkolnym.

 

Pytania problemowe

 

6 pytań problemowych (za każde maksymalnie do zdobycia 5 punktów) – pytania te mają charakter opisowy, są dosyć szczegółowe, wymagają dobrej znajomości wielu dziedzin prawa

 

Czas trwania (łączny dla dwóch części): 120 minut (na obie części)
Liczba punktów do zdobycia: 80 (50+30)

 

Kwalifikacja do finału: do finału kwalifikuje się do 30 najlepszych uczestników eliminacji okręgowych

 


 

Etap finałowy Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

 

Składa się z dwóch części – testowej oraz ustnej.

 

Część testowa

 

Składa się z 50 pytań testowych wielokrotnego wyboru, czas: 60min (każde pytanie za 1 punkt). Do tej części przystępują wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do finału.

 

Część ustna

 

Do tej części kwalifikuje się 10 uczestników, którzy najlepiej napisali część testową.

 

Forma: uczestnik losuje zestaw 3 pytań, ma około 5 minut na przygotowanie się, po czym odpowiada na nie ustnie przed Komisją w czasie 10 minut. Za odpowiedź na każde pytanie można otrzymać maksymalnie 10 punktów

 

Wyniki: tytuł laureata olimpiady otrzymuje 5 najlepszych uczestników etapu centralnego – części ustnej, pozostali to finaliści (o ile otrzymali minimum 20 punktów)

3. Temat przewodni Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

 

Komitet Główny co roku publikuje pewne zagadnienia, z którymi zaleca się zapoznać. Jest to element przypominający znane z innych olimpiad „tematy przewodnie”. Z tych zagadnień należy się szczególnie dobrze przygotować, jednak trzeba się oprócz tego spodziewać pytań z niemal każdej innej dziedziny.

4. Nagrody i ułatwienia w rekrutacji

 

Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie rokrocznie otrzymują nagrody i indeksy na wiele uczelni.

 

Ułatwienia w procesie rekrutacji:

 

  • Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji – laureaci zostają przyjęci z pominięciem postępowania rekrutacyjnego, finaliści otrzymują 70/100 punktów w procesie rekrutacji (pozostaje im zdawać jeszcze język obcy)
  • Uniwersytet Wrocławski – laureaci i finaliści zostają przyjęci z pominięciem postępowania rekrutacyjnego (kierunki: prawo, administracja, ekonomia i inne)
  • Uniwersytet Śląski – laureaci i finaliści zostają przyjęci z pominięciem postępowania rekrutacyjnego (kierunki: prawo, administracja, historia, politologia, pedagogika, przedsiębiorczość i inne)
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – laureaci i finaliści zostają przyjęci z pominięciem postępowania rekrutacyjnego (kierunki: prawo, historia, politologia i socjologia)
  • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie – zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej i przyjęcie na studia w WSPiA.

5. Jak się przygotować do Olimpiady Wiedzy o Prawie?

 

  • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie oferuje nam szeroki wachlarz form sprawdzania wiedzy. Każdy etap to inna forma, inna specyfika, do której trzeba się przygotować. Od testów, przez pytania problemowe, test wielokrotnego wyboru, po wypowiedzi ustne.
  • Aby przejść bezpiecznie przez I etap, a następnie test na II etapie i napisać solidne odpowiedzi na pytania problemowe gwarantujące finał należy mieć szczegółową wiedzę, gdyż przede wszystkim na pytaniach problemowych wymagane są nierzadko bardzo szczegółowe zagadnienia.
  • Finał jest w części ustny, a taka forma wymaga nie tylko dobrego przygotowania merytorycznego, ale i psychicznego. Należy być pewnym siebie, zdecydowanym i odpowiednio poprowadzić swoją odpowiedź – używać prawniczego języka, istotnych pojęć i szczegółowo charakteryzować wymagane zagadnienia. Finał to etap, na którym o ostatecznym wyniku decydują detale, a pierwsza część – test wielokrotnego wyboru, bywa często bardzo mylący i podchwytliwy.
  • Analizując Olimpiadę Wiedzy o Państwie i Prawie od kilku lat zauważamy, że pytania cechują się pewną schematycznością i powtarzalnością, na każdym etapie. Mamy zgromadzoną obfitą ich bazę, udostępniamy ją naszym podopiecznym by zminimalizować szanse, że któreś z zagadnień będzie dla nich zaskoczeniem.

 

Powyższe rady i wiele innych gotowych rozwiązań (jak chociażby bardzo wartościowe próbne olimpiady) zawarliśmy w naszym kursie przygotowującym kompleksowo do Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Jest on prowadzony przez laureata i finalistę olimpiad prawniczych. Zapisać możesz się w dowolnej chwili. Po więcej szczegółów napisz na nasz fanpage!

5/5 - (na podstawie 47 ocen)