Olimpiada Wiedzy o Żywieniu – informacje

Wszystkie najważniejsze informacje, które musisz znać podchodząc do tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu!

 

1. Historia Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

 

Pierwsza edycja Olimpiady Wiedzy o Żywieniu odbyła się ponad 20 lat temu. Inicjatywa w ciągu kolejnych lat zdobywa coraz większe grono uczestników. Organizowana jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Posiada szerokie grono fundatorów nagród, które co roku jest coraz większe.

2. Formuła zawodów Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

 

Jak większość olimpiad, Olimpiady Przedsiębiorczości podzielona jest na 3 etapy zmagań.

 

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

 

Typ: arkusz pisemny
Czas trwania: 60 minut
Forma: Powołana Komisja Szkolna samodzielnie tworzy test, najczęściej w postaci ABCD. Kwalifikacja do kolejnego etapu: do zawodów okręgowych dostaje się 2 najlepszych uczestników (którzy muszą przekroczyć osiągnąć wynik min. 80%)  z każdej szkoły, wyłonionych na podstawie wewnętrznego zestawienia wyników szkolnych.

 


Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

 

Typ: arkusz pisemny
Forma: przeprowadzany jest również w formie pisemnej w każdym z 10 okręgów. Test składa się z określonych rodzajów zadań:

 

  • Uzupełniania zdań z elementów podanych
  • ABCD jednokrotnego wyboru
  • Prawda/Fałsz
  • Pytania skojarzeniowe
  • Dopasowywanie

 

Na podstawie zestawienia wyników ze wszystkich okręgów wyłanianych jest około 65 najlepszych uczestników. Każdy z nich powinien osiągnąć co najmniej 80% punktacji, ale w określonych przypadkach próg kwalifikacji może być obniżony.

 

Liczba punktów do zdobycia: 100

 


 

Etap finałowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

 

Składa się z 3 części.

 

Część pisemna

 

Składa się z takich samych typów zadań co test etapu okręgowego, jednak pytania ABCD są wielokrotnego wyboru, a uzupełnianie zdań jest zadaniem otwartym (bez podanych pojęć). Wyniki z części pisemnej wyłaniają finalistów, którzy uzyskują ten tytuł po osiągnięciu progu 40% punktów możliwych do uzyskania.

 

Liczba punktów do zdobycia: 100

 

Część projektowa

 

Związana jest z produkcją gastronomiczną, planowaniem i oceną żywienia oraz/lub obsługą konsumenta. Do tej części kwalifikuje się 30 uczestników z największą ilością punktów z testu pisemnego (przy równej ilości punktów decydują punkty z pytań skojarzeniowych).

 

Zsumowanie wyników z pierwszej i drugiej części zmagań wyłania 15 laureatów (przy równej ilości punktów, decyduje wynik z pierwszego testu).

 

Część ustna

 

Bierze w niej udział 6 uczestników z najwyższą ilością punktów. Ustala się kolejność miejsc od 1 do 6.

 

Zwycięzcą zostaje osoba z największą ilością punktów z części pisemnej i ustnej.

3. Temat przewodni Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

 

Co roku Olimpiada Wiedzy o Żywieniu urozmaica zakres tematyczny zadań rozszerzając podstawowe zagadnienia o tzw. literaturę wiodącą. W XXV edycji Olimpiady przeprowadzanej w roku szkolnym 2020/2021 są to „Cukrzyca – prewencja i leczenie dietą”.


Temat przewodni odgrywa niezwykle istotną rolę, stanowiąc w częściach pisemnych olimpiady, nawet połowę zadanych pytań. Warto wspomnieć o książce wydawanej co roku, o tematyce wiodącej olimpiady, która darmowo przesyłana jest do każdej szkoły, która zgłosi swój udział w zmaganiach.

4. Nagrody i ułatwienia w rekrutacji

 

Laureaci Olimpiady WŻIŻ otrzymują wartościowe nagrody elektroniczne: laptopy, tablety, czy też szeroką gamę nagród książkowych.

 

Ułatwienia w procesie rekrutacji:

 

  • Gdański Uniwersytet Medyczny – fizjoterapia, dietetyka, techniki dentystyczne, elektroradiologia i zdrowie środowiskowe
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – dietetyka, bezpieczeństwo żywności, gastronomia i hotelarstwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, żywienie człowieka i ocena żywności.
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – maksymalna liczbę punktów z biologii przewidziana w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z obowiązującą uchwałą Senatu.
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji. Laureaci otrzymują maksymalną liczbę punktów z biologii zgodnie z obowiązującą uchwałą Senatu AE w sprawie i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia (tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty).
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – finaliści uzyskują 100% punktów z biologii na poniższe kierunki: techniki dentystyczne, kosmetologia i wszystkie kierunki na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

5. Jak się przygotować do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu?

 

Podstawą dobrego przygotowania jest niezwykła skrupulatność i systematyczność. Duża szczegółowość potrzebnej wiedzy, wymaga od uczestników regularnych repetycji oraz braku pomijania kwestii, które mogą wydawać się nieistotne. Ważne, żeby łączyć ze sobą poznawane wątki, co zapewni niezbędne przygotowanie do samego końca olimpiady. To wszystko oferujemy w Indeksie w Kieszeni! Materiały przygotowaliśmy tak, by wyczerpywały wiedzę niezbędną do odpowiedzi zarówno na pytania z bloku stałego, jak i zmiennego!

 

Zapisać możesz się w dowolnej chwili – zarówno na zajęcia stacjonarne odbywające się na terenie Warszawy, jak i e-learning. Po więcej szczegółów napisz na nasz fanpage!

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu – grupa na Facebooku

Koniecznie dołącz do grupy na facebooku zrzeszającej byłych i obecnych uczestników Olimpiady! Znajdziesz tam informacje o warsztatach powtórkowych, najnowsze artykuły wyjaśniające zagadnienia olimpijskie i wiele więcej! Udział w Olimpiadzie to nie tylko nauka ale również przynależność do szerszej społeczności! Poznaj innych ambitnych młodych ludzi, którzy podzielają Twoje zainteresowania.

 

Kliknij i dodaj się do grupy już dziś!

5/5 - (na podstawie 41 ocen)