Matura z wiedzy o społeczeństwie – informacje

Jak wygląda egzamin, czyli co warto wiedzieć zaczynając przygotowanie do matury z WOSu?

Każdego roku wielu maturzystów musi się zmierzyć z arkuszem maturalnym z wiedzy o społeczeństwie. Egzamin z tego przedmiotu wybierany jest w szczególności przez uczniów klas humanistycznych i społecznych. Uzyskanie wysokiego wyniku stanowi przepustkę na popularne kierunki studiów takie jak prawo, ekonomia, zarządzanie czy stosunki międzynarodowe. Jeżeli więc planujesz w przyszłości mieć styczność z którymkolwiek z wymienionych, zachęcamy do naszego kursu obejmującego kompleksowe przygotowanie do matury z WOSu! 

 

Niestety dane pokazują, że nie jest to proste zadanie. Średnie rezultaty osiągnięte w skali kraju są na jednym z najniższych poziomów wśród przedmiotów rozszerzonych. Na co trzeba w takim razie zwrócić uwagę, aby twój wynik wypadł znacznie powyżej średniej?

Kilka uwag praktycznych

 

 

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie odbywa się zwykle w połowie cyklu maturalnego. Na rozwiązanie wszystkich zadań i napisanie wypracowania przeznaczone jest 180 minut. Przy dobrym podejściu i przestrzeganiu kilku zasad czasu powinno spokojnie wystarczyć na uzupełnienie wszystkich zadań.

 

Arkusz składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to różnorodne zadania, które mają sprawdzić wiedzę tak naprawdę ze wszystkich działów omawianych w toku nauki przedmiotu. Wiele z nich skupia się na analizie materiałów graficznych (grafik, wykresów, tabel, zestawień danych). 

 

Trzeba umieć wyciągnąć wnioski i odpowiednio uargumentować swoją tezę. Liczy się również umiejętność zwięzłego i konkretnego prezentowania swoich myśli. Często też rozwiązanie wymaga własnej wiedzy, a nie tylko tego co zostało zaprezentowane w zadaniu. To wszystko sprawia, że napisanie tej części matury nie jest najprostszym zadaniem i wymaga pewnego przygotowania. Na kursie Indeksu w Kieszeni kładziemy nacisk na wszystkie niezbędne umiejętności, mające na celu uczynić przygotowanie do matury z WOSu znacznie łatwiejszym!

 

Na rozwiązanie zadań warto przeznaczyć nie więcej niż połowę czasu przeznaczonego (90 minut), gdyż drugim elementem arkusza jest rozwiązanie dwóch zadań pisemnych dłuższej odpowiedzi. W pierwszym z nich należy przygotować pismo procesowe na bazie podanych informacji i własnej wiedzy. Może to być fragment wyroku, apelacji, aktu oskarżenia itp. Bez wątpienia przydaje się tutaj znajomość najważniejszych pojęć każdej gałęzi prawa oraz wiedza jak wygląda struktura takiego pisma procesowego. Tego wszystkiego uczymy w Indeksie w Kieszeni.

 

Drugie zadanie to napisanie krótkiego tekstu na wybrany temat (około 1-2 strony). Praca powinna mieć charakter problemowy i przedstawiać dane zagadnienie. Kluczowe jest podanie wszystkich ważnych informacji i wyciągnięcie wniosków.  To właśnie na te umiejętności kładziemy szczególny nacisk podczas nauki z Indeksem w Kieszeni, dlatego przygotowanie do matury z WOSu staje się znacznie prostsze.

Jakich zadań można się spodziewać?

Przykładowe zadanie

 

Odpowiedz na pytania: 

 

  1. W jakim dzienniku urzędowym został opublikowany powyższy akt prawny?
  2. Czy ten akt ma charakter prawa powszechnie obowiązującego? Odpowiedź uzasadnij.

Akt prawny WOS

Jak rozwiązać to zadanie?

 

W celu rozwiązania tego zadania należy rozpoznać, jaki jest to akt prawny. Tytuł jednoznacznie wskazuje, że jest to Postanowienie Prezydenta RP. Tego typu akty są publikowane w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” i taką odpowiedź należy umieścić w pierwszym pytaniu.

 

 

Drugi problem do rozwiązania polega na zdefiniowaniu, czy akt prawny ma charakter prawa powszechnie obowiązującego. Postanowienia Prezydenta RP nie są prawem powszechnie obowiązującym. Możliwości uzasadnienia są następujące:

 

  1. Postanowienia Prezydenta nie są wymienione w art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, a tam wskazany jest zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego (nie ma innych aktów prawa powszechnie obowiązującego niż te wskazane w Konstytucji);
  2. Zakres przedmiotowy regulacji odnosi się do Rady Ministrów i nie ustawia żadnych praw i obowiązków dla obywateli. Posiada moc wiążącą tylko w stosunku do składu personalnego Rady Ministrów.

Co należy umieć na maturę z WOSu?

 

Arkusz maturalny każdego roku jest inny, ale można wyróżnić kilka najważniejszych zagadnień, które pojawiają się regularnie. To właśnie na te kładziemy szczególny nacisk podczas przygotowania do matury z wiedzy o społeczeństwie. Szczególnie ważne są:

 

  • elementy socjologii;
  • podstawy politologii;
  • ustroje państw współczesnych;
  • system polityczny w Polsce;
  • Unia Europejska i inne organizacje międzynarodowe;
  • wstęp do prawoznawstwa i najważniejsze informacje o systemach prawnych.

 

Przygotowanie do matury z wiedzy o społeczeństwie musi koniecznie uwzględniać dokładną analizę każdego z tych tematów. Warto też być na bieżąco z aktualnościami ze świata oraz kojarzyć najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne, które miały miejsce w ostatnich latach. Taka wiedza na pewno ułatwi zmierzenie się z arkuszem maturalnym.

Wyniki z poprzednich lat

 

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie jest niestety jednym ze słabiej rozwiązywanych, dlatego pochodząc do niego należy zadbać o kompleksowe przygotowanie do matury z WOSu. 

Niestety tak niskie wyniki świadczą też o przeciętnym przygotowaniu maturzystów. Matura z wiedzy o społeczeństwie nie jest egzaminem łatwym lub bezproblemowym. 

 

Przygotowanie do matury z wiedzy o społeczeństwie w Indeksie w Kieszeni skupia się na dogłębnym i wyczerpującym przedstawieniu najważniejszych zagadnień maturalnych. Nie zapominamy także o rozwiązywaniu zadań i pisaniu próbnych wypracowań. Celem jest osiągniecie swobody poruszania się w danych tematach. To jest jeden z głównych czynników, który pozwala osiągać jak najlepsze wyniki.

Średnie wyniki matury z WOSu na przestrzeni ostatnich lat

Jeżeli chcesz dowiedzieć się znacznie więcej zachęcamy do wzięcia udziału w naszym kursie przygotowania do matury z WOSu.

4.7/5 - (na podstawie 52 ocen)