Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Język polski jest jednym z obowiązkowych egzaminów ósmoklasisty. Podstawę programową do układania zadań na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego stanowi program klas szkół podstawowych I – VIII. 

W ramach arkusza uczniowie zetkną się ze zróżnicowanymi formami poleceń, takimi jak: zadania z luką, którą należy uzupełnić jedną lub kilkoma słowami; zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające sformułowania kilku zdań; zadania rozszerzonej odpowiedzi, co równoznaczne jest z koniecznością napisania wypracowania na zadany temat.

Na rozwiązanie arkusza składającego się od 17 do 26 zadań przewiduje się 120 minut.

Na egzaminie z języka polskiego sprawdzana będzie znajomość wszystkich lektur obowiązkowych w klasach IV –VIII.

Egzamin ósmoklasisty biologia 2022 - przygotowania, nauka, testy

Jak wygląda nauka do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z IWK?

Kurs egzamin 8-klasisty z języka polskiego – webinar

Zajęcia prowadzone w formie webinaru, raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

 • Małe, kilku lub kilkunastoosobowe grupy, dzięki temu korepetytor może poznać predyspozycje każdego ucznia
 • Dogodna lokalizacja – centrum Warszawy, kilka minut od metra Politechnika, lub na specjalistycznej platformie webinarowej Clickmeeting
 • Nauka również po zajęciach – każda grupa ma swój odpowiednik na facebooku, gdzie uczniowie pomiędzy zajęciami mogą zadawać pytania prowadzącemu zajęcia.
 • Po każdym spotkaniu na grupie pojawia się zestaw wszystkich zrealizowanych materiałów w formie cyfrowej, co umożliwia nadrobienie zaległości przy nieobecności na zajęciach.

Kursanci oprócz uczestnictwa w zajęciach są zobowiązani do regularnego rozwiązywania zadań domowych oraz prowadzenia zeszytu z notatkami. Istnieje możliwość rozszerzenia kursu grupowego o dostęp do indywidualnej platformy e-learningowej - sprawdź szczegóły poniżej

Koszt kursu – edycja 2022/23

 • Cena bazowa kursu: 1099 zł
 • Możliwość płatności ratalnej w 2 lub 3 ratach
 • Dokup drugi kurs za 800 zł oraz trzeci kurs za 700 zł!
 • Dopytaj o dodatkowe rabaty przy zapisie!

Terminy zajęć – edycja 2022/23

Grupa webinarowa: Środa, godz. 16:00-17:45
Start zajęć: 12.10

Zajęcia to za mało? Rozszerz naukę o indywidualny e-learning!

IWK jest liderem w prowadzeniu zajęć on-line. Kursy w zdalnej formie realizujemy od ponad 10 lat. Co możesz zyskać rozszerzając kurs grupowy o naukę e-learningową?

 • Dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej, która będzie idealnym uzupełnieniem nauki grupowej
 • Dodatkowe, nieprzerabiane w trakcie zajęć grupowych materiały teoretyczne oraz testy
 • Świetne rozwiązanie dla rodzica, który chciałby mieć kontrolę nad postępami ucznia w nauce
 • Kilkanaście nagrań, których łączny czas trwania przekracza 10 godzin zegarowych

Dostęp do platformy będzie idealnym poszerzeniem przygotowań w formie grupowej. Uczeń ma możliwość zapoznania się z dodatkowymi materiałami, do który dostęp jest nielimitowany przez cały okres trwania kursu.

Koszt rozszerzenia kursu o e-learning to jedynie 300 zł!

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny test na drodze edukacyjnej. Mimo iż nie przesądza on o tym na jakie pójdziemy studia, jest w stanie istotnie wpłynąć na dalszy rozwój poprzez wybór szkoły średniej! 

Warto zadbać o to, by jego wynik był jak najwyższy i pozwolił na dostanie się do jak największej liczby szkół. Dzięki temu to uczeń i jego rodzice podejmują faktyczną decyzję, a nie wynik na arkuszu.

Poznaj naszą młodą i doświadczoną kadrę!

Krzysztof Andrulonis

Podstawowe informacje

 • Laureat 49. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, 31. Olimpiady Filozoficznej, 59. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Wielokrotny laureat konkursów literackich
 • Ponad 3 lata doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć stacjonarnych i zdalnych z języka polskiego, filozofii i wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych i liceów.

O mnie

Staram się udzielać uczniowi wsparcia niezależnie od tego, czy pracujemy w formie online, czy na zajęciach stacjonarnie. Ponadto zwracam uwagę na fakt, że nauka polskiego to nie tylko wiedza, ale też zdolność analizowania i wyciągania poprawnych wniosków. Po przedstawieniu uczniom teorii zajmuję się praktyką – korzystam z ogromnego zasobu zadań egzaminacyjnych, w celu utrwalenia danego zagadnienia. Na moim kursie zawsze będę Cię bardzo zachęcać do zadawania pytań. To dla mnie gwarancja, że jesteś o krok od zgłębienia tajników języka polskiego!

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego dzieli się na dwie części:

 • część pierwsza oparta jest na dwóch tekstach, odpowiednio literackim i nieliterackim, których całkowita objętość nie może przekraczać 1000 słów. Większość zadań w tej części odnosi się bezpośrednio do tekstów, lecz pojawiać się mogą również zadania bazujące na innych tekstach kultury, ikonicznych, przysłowiach czy frazeologizmach, które będą do nich dołączone, a także polecenia sprawdzające wiedzę ucznia dotyczącą wiedzy ogólnej, jaką powinien był wynieść z lekcji języka polskiego w szkole podstawowej;
 • część druga polega na stworzeniu pracy pisemnej liczącej co najmniej 200 słów. Uczeń ma do wyboru jeden z dwóch tematów: o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) oraz o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie).

 

Suma punktów, jakie uczeń może otrzymać za rozwiązanie zadań zamkniętych, będzie wynosić ok. 30% wszystkich punktów do zdobycia. Pozostałe punkty przyznawane będą za zadania otwarte, zarówno krótkiej, jak i rozszerzonej odpowiedzi. 

 

Zadania dotyczące załączonych do arkusza tekstów

 • Typy zadań: zamknięte, otwarte krótkiej odpowiedzi
 • Opis: Ta grupa zadań sprawdza najczęściej rozumienie tekstu przez ucznia, ponadto wymaga często wykazania się podstawową wiedzą z zakresu kształcenia kulturowego i językowego, np. analizowaniem elementów stylu tekstu, rozpoznawaniem konstrukcji gramatycznych.

Zadania sprawdzające wiedzę ogólną

 • Typy zadań: zamknięte, otwarte krótkiej odpowiedzi
 • Opis: Oprócz zadań bezpośrednio związanych z tekstami załączonymi do arkusza pojawiają się polecenia sprawdzające wiedzę ogólną ucznia, która nie wykracza poza zakres podstawy programowej dla szkoły podstawowej. W zadaniach tego typu uczeń musi wykazać się zazwyczaj kompetencjami z zakresu gramatyki opisowej, tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych o wskazanej formie (np. zaproszenie, ogłoszenie) oraz znajomością lektur obowiązkowych.

Praca pisemna

 • Typ zadania: otwarte rozszerzonej odpowiedzi
 • Opis: Uczeń w ostatniej części arkusza otrzymuje do wyboru dwa tematy do wyboru: jeden z nich wymaga napisania pracy o charakterze twórczym (np. opowiadania, listu), drugi natomiast w typie argumentacyjnym (np. rozprawki, przemówienia). Praca musi liczyć przynajmniej 200 słów i najczęściej wymaga odwołania się do tekstów z listy lektur obowiązkowych.

Masz pytania? Chcesz się zapisać? Napisz do nas!

  Szczegóły na temat przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności