fbpx

Matura z języka polskiego

Informacje ogólne

Podczas kursu powtórzymy i usystematyzujemy cały materiał, którego może wymagać od Ciebie matura z języka polskiego. Jak zawsze będziemy bazować na wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W ramach kursu podstawowego nauczymy Was pisania rozprawki, analizy tekstów oraz powtórzymy cały materiał licealny wymagany na egzaminie. W przypadku rozszerzenia kurs jest odpowiednio wzbogacony, dodatkowo przygotowuje również do pisania interpretacji porównawczej.

 

Z nami matura z języka polskiego nikomu nie będzie straszna! 

matura z języka polskiego

Tryby nauki do matury z języka polskiego

Kurs intensywny OSTATNI DZWONEK

matura z języka polskiego 2023

Poziom podstawowy lub rozszerzony – pamiętaj, by wskazać wybór podczas zapisu!

Ostatnie wolne miejsca!

Chcesz kompleksowo przygotować się do matury lub ugruntować i powtórzyć materiał? Lubisz naukę w niewielkich grupach? Intensywny kurs jest wyborem właśnie dla Ciebie!

 

 • 40 godzin lekcyjnych grupowych zajęć webinarowych + prace domowe
 • Komfortowa liczebność grup zajęciowych
 • 8 spotkań w weekendy (25-26 marca, 1-2, 15-16, 22-23 kwietnia)
 • Materiały z zajęć 40 godzin w formie elektronicznej publikowane na bieżąco
 • Pomoc pomiędzy zajęciami – ciągła możliwość kontaktu z Prowadzącym przez dedykowaną grupę zajęciową
 • Zgodność z nową podstawą programową
 • Młoda i energiczna kadra Prowadzących

 

To ostatni moment na rozpoczęcie intensywnej nauki do matury.

 

Już teraz zarezerwuj sobie miejsce korzytając z promocji!

Koszt kursu

Kurs intensywny (matura z języka polskiego 2023):
Cena regularna: 899 zł
Dopisz się z rabatem i otrzymaj komplet materiałów!
Cena: 549 zł (lub 2 x 299 zł)

—————

Zapisz się na kilka przedmiotów:
Dopisz się z rabatem i otrzymaj komplet materiałów!
Pakiet 2 kursów: 999 zł (lub 2 x 549 zł)
Dopłacasz tylko 450 zł!

 


Terminy zajęć

25-26 marca; 1-2, 15-16, 22-23 kwietnia w godz. 16:00 – 20:00

(poziom rozszerzony)

25-26 marca; 1-2, 15-16, 22-23 kwietnia w godz. 9:00 – 13:00

(poziom podstawowy)


Zapisz się i zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kursie!

 

Kurs e-learningowy

matura z języka polskiego 2023

Poziom podstawowy lub rozszerzony – pamiętaj, by wskazać wybór podczas zapisu!

Lubisz uczyć się indywidualnie? Jesteś spoza Warszawy? Nie odpowiadają Ci terminy kursu stacjonarnego? Jeśli tak – e-learning jest właśnie dla Ciebie!

 

 • Nowoczesna forma indywidualnej nauki zdalnej
 • Indywidualny mentor prowadzący kurs
 • Komplet materiałów podzielonych na moduły, a w każdym z nich: prezentacje, testy, kartkówki, skrypty, karty pracy i zadania maturalne
 • Zgodność z nową podstawą programową
 • Indywidualne podejście – nauka odbywa się na specjalnie do tego celu założonej grupie – jesteś tam TYLKO Ty oraz Prowadzący
 • Możliwość realizacji kursu zgodnie ze starym programem
 • Regularnie sprawdzane postępy
 • Ciągła możliwość kontaktu z Prowadzącym

 

Dzięki nowoczesnej formie nauki docieramy z naszymi kursami do osób z całej Polski – już dziś możesz dołączyć do grona zadowolonych uczniów i zacząć naukę! Skontaktuj się z nami i nie czekaj – do matury coraz mniej czasu!

Koszt kursu

Kurs e-learningowy (matura z języka polskiego 2023):
Cena regularna: 1199 zł
PROMOCJA DO 31.03!
Cena: 899 zł (lub 2 x 479 zł)

—————

Pakiet kursów (matura z języka polskiego 2023 + dowolne inne matury z oferty 2023)
PROMOCJA DO 31.03!

2 kursy: 1699 zł (lub 3 x 609 zł)
Dopłacasz tylko 800 zł!

3 kursy: 2399 zł (lub 4 x 619 zł)
Dopłacasz tylko 700 zł!

 

 

Jak wygląda nauka e-learningowa?

1. Początek kursu.

Grupa na Facebooku.

Zakładamy specjalnie dla Ciebie indywidualną grupę na Facebooku, gdzie jesteś Ty oraz Prowadzący - tam będzie odbywać się kurs.

2. Regularna nauka.

Dopracowane moduły.

Na grupie otrzymujesz moduły - paczki materiałów z prezentacjami, skryptami, testami, kartkówkami. Z nimi pracujesz w dowolnym miejscu - w domu, w podróży, w bibliotece.

3. Ciągły kontakt.

Prowadzący do Twojej dyspozycji.

Na grupie, gdzie odbywa się kurs możesz zadawać pytania 24h na dobę 7 dni w tygodniu - Prowadzący są tam po to by zawsze Ci pomóc i rozwiać Twoje wątpliwości.

4. Kontrola postępów.

Sprawdziany, kartkówki i testy.

Twój progres w nauce jest kontrolowany wraz z każdym kolejnym modułem - służą temu wszelkie kartkówki, testy i sprawdziany które rozwiązane odsyłasz i otrzymujesz szczegółowy klucz.

5. Dopasowany materiał.

Do Twoich potrzeb i możliwości.

Celujesz w świetny wynik na maturze? A może potrzebujesz tylko usystematyzować posiadaną wiedzę? Nieważne - nasz kurs (tempo pracy i materiały oraz pomoc Prowadzącego) jest zawsze dopasowany do aktualnego stanu Twoich umiejętności i oczekiwań.

Kursy całoroczne

matura z języka polskiego 2023

Chcesz kompleksowo przygotować się do matury? Lubisz regularne zajęcia w grupie? Chcesz mieć ciągły kontakt z Prowadzącym? Kurs stacjonarny lub webinarowy jest wyborem właśnie dla Ciebie!

 

 • 98 godzin lekcyjnych zajęć + prace domowe
 • Wybór formy kursu (stacjonarnie lub webinarowo)
 • Małe (zazwyczaj 12-14 osób) grupy zajęciowe
 • Pomoc pomiędzy zajęciami – ciągła możliwość kontaktu z Prowadzącym przez dedykowaną grupę zajęciową
 • Próbne matury pod koniec kursu
 • Zgodność z nową podstawą programową
 • Materiały z zajęć zarówno w formie drukowanej jak i cyfrowej
 • Młoda i energiczna kadra Prowadzących

 

Regularność zajęć bardzo dobrze motywuje do sumiennej nauki i przekłada się na wymierne wyniki. Co roku szerokie grono naszych uczniów z całej Polski zdaje egzamin maturalny osiągając najwyższe wyniki. Zapisz się na zajęcia już DZIŚ i wspólnie z nami przygotuj się do matury!

Koszt kursu

Pełny kurs 98 godzin (matura 2023):
Cena regularna: 1399 zł
Zapisy ZAKOŃCZONE
Zapytaj o przygotowania do matury 2024!

Koszt kursu

Poznaj naszą młodą i doświadczoną kadrę

Krzysztof Andrulonis

Krzysztof Andrulonis

O mnie

Praca z uczniami nad zagadnieniami z języka polskiego sprawia mi dużą przyjemność. Mam doświadczenie w prowadzeniu korepetycji przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty oraz matury z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ponadto prowadziłem indywidualne zajęcia przygotowujące do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – niektórzy z ich uczestników zapewnili sobie maksymalny możliwy wynik na maturze uzyskując tytuł laureata lub finalisty. Pozostali uczniowie zawsze osiągali cele, które sobie wyznaczyli – nieraz były to wyniki powyżej 90% na egzaminie podstawowym i powyżej 80% na rozszerzonym. Moje wyniki na maturze potwierdzają posiadane kwalifikacje – uzyskałem 100% zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Na moim kursie

W przeciwieństwie do wielu korepetytorów stosuję przy omawianiu materiału egzaminacyjnego układ motywów literackich zamiast porządku chronologicznego, który pojawia się jedynie uzupełniająco. Ma to na celu ułatwienie opanowania wiedzy w takim porządku, który jest najbardziej potrzebny przy pisaniu pracy pisemnej. Wiele uwagi poświęcam umiejętności czytania ze zrozumieniem, którą kształtuję wraz z uczniami przy okazji różnorodnych tematów. Moje zajęcia cechuje przemyślane uporządkowanie materiału w formie map mentalnych, które ułatwiają skuteczne zapamiętywanie, ponadto materiały przygotowywane są w możliwie atrakcyjnej graficznie formie, co niewątpliwie wpływa na jakość odbioru.

Kurs maturalny z języka polskiego – program

Zgodny z najnowszymi wytycznymi MEiN!

Sprawdź program

Uwaga! Zestaw modułów przewidzianych dla zajęć na poziomie podstawowym i rozszerzonym jest podobny, jednak poziom rozszerzony obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu podstawowego, jak również treści dodatkowe. Stąd, mimo częściowej wspólnoty treści, obydwa kursy są odrębne. 

 

ZAKRES PODSTAWOWY

 

 1. Wprowadzenie do kursu, informacje o egzaminie – forma i sposób przeprowadzenia egzaminu, części składowe egzaminu, budowa arkusza egzaminacyjnego, wymagania i oczekiwane od zdających umiejętności, ważne pojęcia stosowane w dalszej części kursu, np. błąd kardynalny, błąd rzeczowy itp.;
 2. Elementy teorii dzieła literackiego – rodzaje i gatunki literackie, podstawowe pojęcia z zakresu narracji, struktury dzieła literackiego. Sposób zastosowania tych wiadomości w arkuszach egzaminacyjnych;
 3. Wprowadzenie do starożytności. Biblia oraz literatura antyczna Greków i Rzymian – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana; Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); Sofokles, Antygona;
 4. Język polski w użyciu. Elementy teorii komunikacji – zasób wiedzy sprawdzany w pierwszej części (z trzech) arkusza egzaminacyjnego w zakresie podstawowym. Na co zwrócić uwagę czytając i porównując teksty – teoria czytania ze zrozumieniem. Elementy wiedzy o języku niezbędne z punktu widzenia egzaminu (głównie z zakresu teorii komunikacji językowej). Notatka syntetyzująca jako gatunek krótkiej wypowiedzi pisemnej;
 5. Czym było średniowiecze? Polska i europejska literatura średniowieczna – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); Legenda o św. Aleksym; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty); Pieśń o Rolandzie (fragmenty); Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 6. Praca pisemna na maturze w zakresie podstawowym – jak powinno być zbudowane wypracowanie, jakie elementy musi w sobie zawierać? Porady praktyczne, często popełniane błędy, przykłady wypracowań. Elementy analizy utworu poetyckiego istotne z perspektywy wypowiedzi pisemnej;
 7. Ad fontes – renesans w Polsce i w Europie. Literatura renesansowa – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Jan Kochanowski, wybór Fraszek i Pieśni, tren I, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 8. Matura ustna z języka polskiego – specyfika egzaminu ustnego: części składowe, wymagania, korelacja pytań z puli jawnej względem treści lektur obowiązkowych, pozostałe typy poleceń. Przykłady zadań i odpowiedzi, porady egzaminacyjne;
 9. Nieregularna perła – specyfika baroku. Literatura barokowa – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty); William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia; Molier, Skąpiec;
 10. W dobie świateł – dzieje oświecenia. Literatura oświeceniowa – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Ignacy Krasicki, wybrane bajki i satyry;
 11. Miej serce i patrzaj  serce – u wrót romantyzmu. Literatura romantyczna – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. II i III, Pan Tadeusz; Juliusz Słowacki, Kordian, Balladyna; Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia; Aleksander Fredro, Zemsta;
 12. Wiek pary i elektryczności – pozytywizm. Literatura pozytywistyczna – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu; Eliza Orzeszkowa, Gloria victis; Henryk Sienkiewicz, Potop; Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 13. Melodia mgieł nocnych – dzieje Młodej Polski. Literatura modernistyczna – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Stanisław Wyspiański, Wesele; Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień); Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…;
 14. Witamy w dwudziestoleciu! Literatura dwudziestolecia międzywojennego – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Stefan Żeromski, Przedwiośnie; Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 15. Epoka pieców i krematoriów – druga wojna światowa. Literatura wojenna – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli; Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat; Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 16. Współczesność – harmonia czy bezład? Literatura najnowsza – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Albert Camus, Dżuma; George Orwell, Rok 1984; Józef Mackiewicz, Droga donikąd; Sławomir Mrożek, Tango; Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii); Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych); Antoni Libera, Madame; Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie); Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach); Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 17. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – dodatkowe arkusze ćwiczeniowe sprawdzające kluczową umiejętność na maturze z języka polskiego. Zadania zróżnicowanego typu, wzorowane na maturalnych;
 18. Mapy motywów – mapy mentalne omawiające szereg motywów występujących na egzaminie z języka polskiego wraz z przyporządkowanymi utworami poruszającymi daną problematykę;
 19. Podsumowanie – podsumowanie najistotniejszych wiadomości, porady przed egzaminem maturalnym.
 1. ZAKRES ROZSZERZONY
 2. Wprowadzenie do kursu, informacje o egzaminie – forma i sposób przeprowadzenia egzaminu, części składowe egzaminu, budowa arkusza egzaminacyjnego, wymagania i oczekiwane od zdających umiejętności, ważne pojęcia stosowane w dalszej części kursu, np. błąd kardynalny, błąd rzeczowy itp.;
 3. Elementy teorii dzieła literackiego – rodzaje i gatunki literackie, podstawowe pojęcia z zakresu narracji, struktury dzieła literackiego. Sposób zastosowania tych wiadomości w arkuszach egzaminacyjnych;
 4. Wprowadzenie do starożytności. Biblia oraz literatura antyczna Greków i Rzymian – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana; Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); Sofokles, Antygona; Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty); Platon, Państwo (fragmenty); Arystofanes, Chmury; Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 5. Część testowa egzaminu maturalnego – czytanie ze zrozumieniem – zasób wiedzy sprawdzany w pierwszej części (z dwóch) arkusza egzaminacyjnego w zakresie rozszerzonym. Na co zwrócić uwagę czytając tekst – teoria czytania ze zrozumieniem. Elementy wiedzy o języku niezbędne z punktu widzenia egzaminu (głównie z zakresu teorii komunikacji językowej);
 6. Czym było średniowiecze? Polska i europejska literatura średniowieczna – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); Legenda o św. Aleksym; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty); Pieśń o Rolandzie (fragmenty); Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); św. Augustyn, Wyznania (fragmenty); św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty); François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 7. Praca pisemna na maturze w zakresie rozszerzonym – jak powinno być zbudowane wypracowanie, jakie elementy musi w sobie zawierać? Porady praktyczne, często popełniane błędy, przykłady wypracowań;
 8. Ad fontes – renesans w Polsce i w Europie. Literatura renesansowa – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Jan Kochanowski, wybór Fraszek i Pieśni, Treny (jako cykl poetycki); Odprawa posłów greckich; Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 9. Matura ustna z języka polskiego – specyfika egzaminu ustnego: części składowe, wymagania, korelacja pytań z puli jawnej względem treści lektur obowiązkowych, pozostałe typy poleceń. Przykłady zadań i odpowiedzi, porady egzaminacyjne;
 10. Nieregularna perła – specyfika baroku. Literatura barokowa – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty); William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia, Hamlet; Molier, Skąpiec;
 11. W dobie świateł – dzieje oświecenia. Literatura oświeceniowa – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Ignacy Krasicki, wybrane bajki i satyry;
 12. Miej serce i patrzaj  serce – u wrót romantyzmu. Literatura romantyczna – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. II i III, Pan Tadeusz; Juliusz Słowacki, Kordian, Balladyna, Lilla Weneda; Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia; Aleksander Fredro, Zemsta;
 13. Wiek pary i elektryczności – pozytywizm. Literatura pozytywistyczna – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu; Eliza Orzeszkowa, Gloria victis; Henryk Sienkiewicz, Potop; Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara; Gustaw Flaubert, Pani Bovary;
 14. Melodia mgieł nocnych – dzieje Młodej Polski. Literatura modernistyczna – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Stanisław Wyspiański, Wesele, Noc listopadowa; Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień); Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…;
 15. Witamy w dwudziestoleciu! Literatura dwudziestolecia międzywojennego – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Stefan Żeromski, Przedwiośnie; Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty); Franz Kafka, Proces (fragmenty); Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata; Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy; Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 16. Epoka pieców i krematoriów – druga wojna światowa. Literatura wojenna – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli; Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat; Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 17. Współczesność – harmonia czy bezład? Literatura najnowsza – informacje ogólne o epoce: czas trwania, prądy intelektualne, kultura i sztuka. Lektury obowiązkowe: Albert Camus, Dżuma; George Orwell, Rok 1984; Józef Mackiewicz, Droga donikąd; Sławomir Mrożek, Tango; Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii); Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych); Antoni Libera, Madame; Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie); Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach); Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty); Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa; Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie; Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku; Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania; wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).
 18. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – dodatkowe arkusze ćwiczeniowe sprawdzające kluczową umiejętność na maturze z języka polskiego. Zadania zróżnicowanego typu, wzorowane na maturalnych;
 19. Mapy motywów – mapy mentalne omawiające szereg motywów występujących na egzaminie z języka polskiego wraz z przyporządkowanymi utworami poruszającymi daną problematykę;
 20. Podsumowanie – podsumowanie najistotniejszych wiadomości, porady przed egzaminem maturalnym.

 

Co nas wyróżnia?

Indywidualne podejście

Prowadzący na wyciągnięcie ręki. Specyfika naszej formy nauczania pozwala na kontakt Mentora z każdym uczestnikiem kursu i skutkuje lepszym dopasowaniem nauki do wymagań i potrzeb.

Kompleksowe przygotowanie

Dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości – uczysz się zarówno do części pisemnej jak i ustnej, wybierasz czy interesuje Cię poziom podstawowy czy rozszerzony.

Pomoc 24/7

Dostęp do grupy na Facebooku, gdzie możesz w dowolnej chwili zadawać pytania odnośnie zagadnień z danej matury i zadań. Jest ona stworzona specjalnie dla dla Ciebie – nikt poza Tobą i Prowadzącym nie ma do niej dostępu.

Osoby prowadzące kurs

To studenci z kilkuletnim doświadczeniem dydaktycznym. Swoją maturę pamiętają bardzo dobrze, dzięki temu to właśnie oni wiedzą najlepiej co sprawia najwięcej trudności podczas nauki.

Materiały na kursie

Otrzymasz je w elektronicznej formie, dzięki czemu są zawsze dostępne – niezależnie czy korzystasz z laptopa, tabletu czy smartfona.

Matura z języka polskiego – FAQ

Jak długo trwa matura z języka polskiego?

Matura z matematyki na poziomie podstawowym trwa 240 minut, czyli cztery godziny zegarowe. Poziom rozszerzony, o charakterze dodatkowym to trzy i pół godziny, czyli 210 minut.

Jak wygląda matura z języka polskiego?

Arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowych składa się z trzech części:

 • część 1. Język polski w użyciu – sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem dwóch tekstów oraz ich porównywania;
 • część 2. Test historycznoliteracki – jego celem jest zweryfikowanie czy uczeń w dostatecznym stopniu opanował zagadnienia z historii literatury i kultury;
 • część 3. Wypracowanie – na jeden z dwóch tematów do wyboru, o objętości co najmniej 400 słów.

Matura na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części:

 • część 1. Test – składa się z kilku zadań dotyczących pojedynczego tekstu literackiego lub teoretycznego;
 • część 2. Wypracowanie – na jeden z dwóch tematów do wyboru, powinno sobie liczyć co najmniej 500 wyrazów.

Jakie typy zadań pojawiają się na maturze z języka polskiego?

Na arkuszu maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym znajdziemy trzy grupy zadań:

 • Zamknięte (jedno- i wielokrotnego wyboru, na dobieranie oraz typu prawda – fałsz), w których można zdobyć 0 – 2 punkty za udzielenie poprawnej odpowiedzi;
 • Zadania otwarte (z lukami, krótkiej odpowiedzi, rozszerzonej odpowiedzi) – za poprawne rozwiązanie każdego zadania tego typu można otrzymać 0 – 2 pkt. Wyjątkiem jest notatka syntetyzująca, która oceniana jest w skali 0 – 4 pkt;
 • Zadanie otwarte długiej odpowiedzi, czyli praca pisemna.

Co można zabrać ze sobą na maturę z języka polskiego?

Każdy z uczestników może mieć ze sobą niezbędne przybory piśmiennicze: długopis lub pióro z czarnym wkładem, trzeba też pamiętać o dowodzie osobistym. Można zabrać ze sobą małą butelkę wody mineralnej niegazowanej.

Czy matura z języka polskiego jest trudna?

Średni wynik na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym w ostatnich latach waha się w przedziale od 51 do 62%, z kolei poziom rozszerzony od 49 do 65%. Zdawalność matury natomiast od 92 do 98%. Poziom matury z języka polskiego znacznie jednak wzrasta od wdrożenia formuły 2023, więc lepiej dmuchać na zimne i zaufać tutorom Indeksu w Kieszeni!

Kto układa maturę z języka polskiego?

Zadania maturalne układają eksperci z OKE (Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), gotowy arkusz zatwierdzany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Kiedy odbywa się próbna matura z języka polskiego?

Próbne matury organizowane przez wydawnictwa podręczników i repetytoriów przeprowadzane są w różnych miesiącach w ciągu roku szkolnego, np. matura próbna z wydawnictwem Operon ma miejsce zazwyczaj w listopadzie, natomiast z Nową Erą – w styczniu. Próbna matura autorstwa CKE (tzw. test diagnostyczny) w minionych latach odbywała się w okolicach marca.

Kiedy odbywa się matura z języka polskiego?

Zwyczajowo matura z języka polskiego na poziomie podstawowym przeprowadzana jest w pierwszym dniu matur, a zatem w pierwszych dniach maja, zwykle tuż po długim weekendzie. Poziom rozszerzony abiturienci rozwiązują z reguły przed upływem tygodnia od egzaminu na poziomie podstawowym.

Kiedy odbywa się matura poprawkowa z języka polskiego?

Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są w drugiej połowie sierpnia, jednak bez obaw, dzięki pomocy Indeksu w Kieszeni nie musisz znać dokładnej daty 😊

Jak przygotować się do matury z języka polskiego?

Kluczowe jest opanowanie wymaganych na egzaminie lektur obowiązkowych, jak również wiedzy o poszczególnych epokach. Nie można także zapomnieć o ćwiczeniu umiejętności sprawnego czytania ze zrozumieniem. Wreszcie istotne jest kształtowanie umiejętności swobodnego konstruowania wypowiedzi pisemnych. W tym celu warto jest ćwiczyć jak najwięcej zadań w konwencji maturalnej. Właśnie dlatego na te dwa elementy dobrego przygotowania do matury – teorię i praktykę – kładziemy szczególny nacisk podczas kursu!

Masz pytania? Chcesz się zapisać? Napisz do nas!

  4.8/5 - (na podstawie 177 ocen)