fbpx

Olimpiada Biologiczna – informacje

Wszystkie najważniejsze informacje, które musisz znać podchodząc do tegorocznej edycji Olimpiady Biologicznej!

 

1. Historia Olimpiady Biologicznej

 

W tym roku OB odbyła się już ponad 50 razy, a od kilku lat organizowana jest się w odświeżonej formule. Wprowadzone zmiany miały zbliżyć zmagania krajowe do tych odbywających się w ramach Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Biologicznej działający przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

 

KGOB wspomagany jest przez Komitety Okręgowe, ich działanie odczujecie na etapie wymyślania tematu pracy badawczej, bo to one są odpowiedzialne za jego akceptację. KO sprawdzają też gotowe prace w ich aspekcie formalnym, przeprowadzają zawody II stopnia oraz wspierają w przygotowaniach do finału poprzez organizację zajęć praktycznych.

2. Formuła zawodów Olimpiady Biologicznej

 

Zawody przeprowadzane są w trzech etapach. Okres pomiędzy pierwszym a drugim etapem w teorii przeznaczony jest na realizację prac badawczych.

 

Etap szkolny Olimpiady Biologicznej

 

Warunkiem dopuszczenia do tego etapu jest złożenie tematu pracy badawczej.

Przeprowadzany w szkole uczestnika.

Typ: zadania zamknięte w ponad 50%, za zadanie otwarte uznaje się takie, w których należy ułożyć dłuższą odpowiedź

Czas trwania: 90 minut

Forma: za każde zadanie może być przyznany 1 punkt, niezależnie czy jest to pytanie na ABC czy też zadanie otwarte. Zadania mogą być na wiedzę biologiczną,na jej rozumienie i wykorzystanie. Sprawdzana jest też umiejętność analizy podanego tekstu lub zestawu danych.

Liczba punktów do zdobycia: 45

Kwalifikacja do kolejnego etapu: 50% uczestników z zaznaczeniem, że nie więcej niż 600. Kwalifikują się też ci, którzy uzyskali wynik taki sam co osoba na 600 miejscu.

 


Etap okręgowy Olimpiady Biologicznej

 

Warunkiem dopuszczenia jest złożenie pracy badawczej.

Przeprowadzany jest w lokalizacjach ustalonych przez Komitety Okręgowe

Typ: test na zasadach analogicznych do pierwszoetapowego ze zwiększonym poziomem trudności

Czas trwania: 180 minut

Liczba punktów do zdobycia: 60

Forma: analogicznie

Kwalifikacja do kolejnego etapu: około 70 osób oraz ci uczestnicy, którzy uzyskali wynik taki sam jak 70 osoba. W poprzednich trzech latach było kwalifikowanych około 80 osób.

 


 

Etap finałowy Olimpiady Biologicznej

 

Przeprowadzany jest na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Czas trwania: jeden weekend, dodatkowo należy być na inauguracji i zakończeniu, na którym ogłaszane są wyniki, co łącznie daje 4 dni

Liczba punktów do zdobycia: ilość punktów przyznawanych za każdy element, różniła się w obu ostatnich edycjach. Wynik końcowy był jednak zawsze sumą punktacji za każdy z nich pomnożony wcześniej przez odpowiednią wagę. Pracownie miały wagę 15%, a test i praca badawcza 20%, dzięki temu ogólna suma punktów do zdobycia ostatecznie sumowała się do 100%.

Część praktyczna

 

Przeprowadzana jest pierwszego dnia. Uczestnicy podzieleni są na grupy około 20 osobowe i przystępują w różnej kolejności do zadań w pracowniach. W czasie zawodów III stopnia pracownie praktyczne mogą z roku na rok dotyczyć różnych dyscyplin naukowych spośród: zoologii, botaniki, mykologii, biologii molekularnej, biochemii, ewolucjonizmu, filogenetyki, bioinformatyki, metodologii badań naukowych ze statystyką. Tutaj ważna jest rola Komitetów Okręgowych, które powinny przeprowadzić zajęcia przygotowujące do tej części finału. Szczegółowe wymagania podane są w Programie Olimpiady Biologicznej. Przez cały ten dzień uczestnicy są odcięci od świata. Pracownie trwają po 90 minut i pomiędzy nimi zaplanowane są tylko krótkie przerwy. Podczas jednej z nich serwowany jest obiad.

 

Egzamin pisemny

 

Test na zasadach identycznych jak w poprzednich etapach, zmieniony jest tylko poziom trudności zadań, czas i liczba punktów do zdobycia, jednak w tym względzie nie można podać konkretnych liczb.

 

Obrona pracy badawczej

 

Na około tydzień przed finałem drogą mailową uczestnicy otrzymują recenzje swoich prac badawczych. Dwie z nich to recenzje przedstawicieli środowisk naukowych z dziedziny, do której można przypisać daną pracę badawczą. Trzecia to tak zwana superrecenzja jest uogólnieniem dwóch poprzednich z dodatkowymi uwagami. Superrecenzja zawiera też przewidywaną liczbę punktów za ten element zawodów. Obrona wiąże się z odpowiedzią na dane zarzuty przed komisją, która może modyfikować punktację. Do grup z dnia poprzedniego przydzielone są takie komisje, których plan pracy (wraz z godzinami obrony każdego uczestnika) wywieszony jest w holu Wydziału Biologii.

3. Tytuły po Olimpiadzie Biologicznej

 

Tytuły oraz związane z nimi uprawnienia – liczą się tu tylko wyniki z finału:

 

  • Laureaci to pierwsze 25 osób, tytuły mają swoje stopnie i tak pierwsze 5 miejsc to Laureaci I stopnia, 5-15 miejsca to Laureaci II stopnia, a pozostali to Laureaci III stopnia, wliczają się w nich również ci uczestnicy, którzy uzyskali wynik taki sam jak 25 osoba na liście rankingowej. Posiadający ten tytuł zwolniony jest z egzaminu maturalnego z biologii z wynikiem 100% oraz ma wstęp na wiele kierunków w pierwszej kolejności.
  • Finalista to tytuł przyznawany uczestnikom, którzy uzyskali co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Osoby z takim tytułem zwolnione są z egzaminu maturalnego z biologii z wynikiem 100%

4. Nagrody i ułatwienia w rekrutacji

 

Nagrody rzeczowe i finansowe:

 

Dla Finalistów i Laureatów przeznaczone są nagrody książkowe o wartości wzrastającej wraz z uzyskanym tytułem. Dodatkowe nagrody zależą od sponsorów, jednak mogą być przeznaczone dla szkół triumfatorów.

 

Ponadto finaliści nagradzani są już podczas studiów stypendiami naukowymi od swoich uczelni, które wahają się nawet do 5000zł w ciągu pierwszego roku!

 

Ułatwienia w procesie rekrutacji:

 

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – wolny wstęp na kierunek lekarski dla laureatów
  • Uniwersytet Warszawski – wolny wstęp m.in. na biotechnologię, chemię, biologię dla finalistów
  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – wolny wstęp na kierunek lekarski dla laureatów
  • Gdański Uniwersytet Medyczny – wolny wstęp na kierunek lekarski dla finalistów
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – wolny wstęp na kierunek lekarski dla laureatów
  • 100% z matury rozszerzonej z biologii

5. Jak się przygotować do Olimpiady Biologicznej?

 

Podczas nauki należy korzystać z wielu zróżnicowanych źródeł. Ich samodzielne pozyskiwanie i dokonywanie selekcji materiału pod kątem priorytetowości jest jednak zadaniem czasochłonnym i angażującym. W ramach kursu IWK Prowadzący zrobią to za Ciebie!

 

Nowa formuła olimpiady powoduje, że trudniej przygotować się bazując wyłącznie na testach z poprzedniej edycji. Przystępując do nauki z Indeksem w Kieszeni otrzymasz możliwość rozwiązywania autorskich zadań, bazujących już na aktualnych metodach sprawdzania i formułowania poleceń. Kurs to również możliwość uzyskania szeregu wskazówek i rad dotyczących wyboru tematu, doboru źródeł, prowadzenia toku argumentacyjnego i spełnienia wymogów formalnych! Zapisać możesz się w dowolnej chwili – zarówno na zajęcia stacjonarne odbywające się na terenie Warszawy, jak i e-learning. Po więcej szczegółów napisz na nasz fanpage!

Olimpiada Biologiczna – grupa na Facebooku

Koniecznie dołącz do grupy na facebooku zrzeszającej byłych i obecnych uczestników Olimpiady! Znajdziesz tam informacje o warsztatach powtórkowych, najnowsze artykuły wyjaśniające zagadnienia olimpijskie i wiele więcej! Udział w Olimpiadzie to nie tylko nauka ale również przynależność do szerszej społeczności! Poznaj innych ambitnych młodych ludzi, którzy podzielają Twoje zainteresowania.

 

Kliknij i dodaj się do grupy już dziś!

4.8/5 - (na podstawie 68 ocen)