fbpx

Olimpiada Geograficzna – informacje

Wszystkie najważniejsze informacje, które musisz znać podchodząc do tegorocznej edycji Olimpiady Geograficznej!

 

1. Historia Olimpiady Geograficzna

 

Pierwsza edycja Olimpiady Geograficznej odbyła się w roku 1974. Od tego czasu może poszczycić się ponad 40-letnią historią. W latach 1992- 2009 Olimpiada funkcjonowała jako Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna jednak od 2010 roku powróciła ona do swojej pierwotnej formy. Laureaci Olimpiady pośród swoich licznych sukcesów za granicą 7-krotnie stawali na najwyższym stopniu podium klasyfikacji drużynowej międzynarodowej olimpiady iGeo co sprawia iż należą oni do najlepszych na świecie.

2. Formuła zawodów Olimpiady Geograficznej

 

Jak większość olimpiad, Olimpiada Geograficzna podzielona jest na 3 etapy zmagań.

 

Etap szkolny Olimpiady Geograficznej

 

Typ: Praca naukowa

Termin: do 31 października

Forma: Praca naukowa na wybrany z pośród 4 tematów dostępnych na stronie internetowej Olimpiady. Praca oceniana jest wedle specyficznych kryteriów opisanych w karcie oceny pracy. Różnią się one między tematami jednakże tradycyjnie można je sprowadzić do 5 kategorii: trafność wyboru badanego obszaru do tematu oraz dobór tytułu, wnikliwość oraz poprawność przeprowadzonej analizy, bogactwo i kompletność opracowania oraz doboru źródeł, formalna strona opracowania, umiejętność wyciągania wniosków oraz walory dodatkowe.

Punktacja: Maksymalnie 100 punktów, aby dostać się do następnego etapu wymagane jest co najmniej 75

 


Etap okręgowy Olimpiady Geograficznej

 

Dzieli się na dwa podetapy, które odbywają się w 2 osobnych dniach jeden po drugim.

 

Etap pisemny

 

Typ: Zadania otwarte

Czas trwania: 3 podejścia po 45 minut

Forma: Etap pisemny składa się 3 osobnych podejść, każde z nich zazwyczaj (choć nie zawsze) posiada osobny charakterystyczny motyw związany z określonym zagadnieniem bądź rejonem świata. Punktacja każdego z zadań różni się w zależności od edycji olimpiady. W zdecydowanej większości nie występują punkty ujemne.

Punktacja: maksymalnie 120 punktów

 

Etap ustny

 

 • Składa się z dwóch mniejszych podetapów: quizu oraz właściwej odpowiedzi ustnej.

 

 • Do etapu ustnego dostaje się tylko niewielka część osób, które brały udział w etapie pisemnym zazwyczaj koło 25%.

 

 • Podczas quizu multimedialnego uczniowie muszą odpowiedzieć na pytania na podstawie przedstawionych ilustracji. Zarówno pytań jak i ilustracji jest 20, pytania przyjmują formę dowolną zależną od kontekstu. Ilustracje przedstawiane są w formie pokazu slajdów i wyświetlane są przez 1 minutę każda.

 

 • Następną częścią jest wypowiedź pisemna. Na 15 minut przez swoją wypowiedzią uczniowie losują 2 tematy, spośród których przedstawiać będą wybrany jeden. Podczas przygotowania można korzystać z komisyjnego atlasu geograficznego oraz przygotowywać notatki do użycia przed komisją.

 

 • Wypowiedź zazwyczaj trwa 5 minut podczas których należy możliwie zwięźle i przy pomocy mapy przedstawić dany temat przed 4-osobową komisją oraz publicznością.

 

 • Każdy członek komisji ocenia wypowiedź osobno w skali od 1 do 5 punktów co daje maksymalnie 20 punktów, w połączeniu z quizem również za 20 punktów etap ustny pozwala na zdobycie 40 punktów.

 


 

Etap finałowy Olimpiady Geograficznej

 

 • Ostateczne wyniki kwalifikacji do etapu centralnego znane są około miesiąca po etapie okręgowym, wyznaczany jest na ich podstawie ogólnopolski próg kwalifikacyjny który przekracza zazwyczaj około 100 osób.

 

 • Etap pisemny etapu centralnego nie różni się zasadniczo od analogicznego etapu okręgowego. Jedyna istotna różnica widoczna jest jedynie w formie 2-go podejścia, które trwa 60 minut i skupia się na pracy kartograficznej z mapą.

 

 • Etap ustny funkcjonuje dokładnie w taki sam sposób jak na etapie okręgowym.

3. Olimpiady Międzynarodowe

 

 • 10 najlepszych uczniów po etapie centralnym kwalifikuje się na obóz przygotowawczy do olimpiad międzynarodowych podczas którego wybiera się dwie reprezentacje: szeroką liczącą 6 osób na Olimpiadę Bałtycką oraz wąską liczącą 4 osoby na Olimpiadę Międzynarodową
 • Olimpiada Bałtycka odbywa się zazwyczaj na początku lipca w jednym z krajów bałtyckich podczas gdy Olimpiada Międzynarodowa odbywa się miesiąc później (w przyszłym roku jej lokacją będzie Stambuł)

4. Nagrody i ułatwienia w rekrutacji

 

Nagrody rzeczowe i finansowe:

 

 • dla najlepszych uczestników olimpiady przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe,
 • ponadto laureaci Olimpiady kwalifikują się do Stypendium Ministra Edukacji

 

Ułatwienia w procesie rekrutacji:

 

 • Uniwersytet Warszawski – laureaci otrzymują wejście na wiele prestiżowych kierunków takich jak geografia, ekonomia, matematyka z pominięciem procesu rekrutacji
 • Politechnika Wrocławska – indeks na kierunki należące do wydziałów związanych z geografią
 • Uniwersytet Wrocławski – laureaci i finaliści otrzymują wejście na wiele prestiżowych kierunków pominięciem procesu rekrutacji
 • Uniwersytet Jagielloński – indeks na kierunki geograficzne dla finalistów
 • Politechnika Poznańska – indeks na wiele kierunków dla finalistów i laureatów
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza – geografia, geologia, geodezja oraz wiele innych kierunków (indeks dla wszystkich finalistów)

 

Oprócz tego wiele innych oferuje ułatwienia dla finalistów i laureatów OG, warto również wspomnieć o 100% z matury dla wszystkich finalistów.

5. Jak się przygotować do Olimpiady Geograficznej?

 

Podczas przygotowań musisz zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

 

 • Dobre przygotowanie teoretyczne to nie wszystko. Warto również wypracować u siebie zdolność logicznego rozwiązania zadań która może okazać się nieoceniona
 • Podczas prezentowania rozwiązań przed Komisją musisz być pewny tego co mówisz, przygotowany na określone rodzaje pytań, które mogą padać pod Twoim adresem.
 • Analizując Olimpiadę Geograficzną od kilku lat zauważamy, że niekiedy motywy pytań zarówno na etapach pisemnych jaki i ustnych się powtarzają. Warto zatem powtarzać udostępnione na stronie OG poprzednie edycje. Poza tym zgromadziliśmy bazę zadań inspirowanych poprzednimi etapami tak aby żadne zagadnienie nie było niespodzianką

 

Powyższe rady i wiele innych gotowych rozwiązań zawarliśmy w naszym kursie przygotowującym kompleksowo do Olimpiady Geograficznej. Zapisać możesz się w dowolnej chwili – zarówno na zajęcia stacjonarne odbywające się na terenie Warszawy, jak i e-learning. Po więcej szczegółów napisz na nasz fanpage!

Olimpiada Geograficzna – grupa na Facebooku

Koniecznie dołącz do grupy na facebooku zrzeszającej byłych i obecnych uczestników Olimpiady! Znajdziesz tam informacje o warsztatach powtórkowych, najnowsze artykuły wyjaśniające zagadnienia olimpijskie i wiele więcej! Udział w Olimpiadzie to nie tylko nauka ale również przynależność do szerszej społeczności! Poznaj innych ambitnych młodych ludzi, którzy podzielają Twoje zainteresowania.

 

Kliknij i dodaj się do grupy już dziś!

4.9/5 - (na podstawie 44 ocen)