fbpx

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów – co musisz wiedzieć, zanim wystartujesz?

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów – co musisz wiedzieć, zanim wystartujesz?

Źródło: www.unsplash.com


Historia Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów ma swoje początki w roku szkolnym 2017/2018, a z roku na rok liczba uczestników rośnie. Nad jej treścią i przebiegiem czuwa Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S. B. Lindego w Poznaniu.


Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów – Formuła Zawodów


Etap szkolny

Typ: pytania ABC, pytania półotwarte, przyporządkowania

Czas trwania: 60 minut

Forma: 60 pytań, w tym zadania na uzupełnianie luk, tłumaczenia i słowotwórstwo

Liczba punktów do zdobycia: 60

Kwalifikacja do kolejnego etapu: co najmniej 75% punktów (co najmniej 45 pkt.) – próg ten jest ostatecznie ustalany przez Komitet Główny OJAJ na podstawie przekroju wyników w kraju


Etap okręgowy


Typ: test ABC i ABCD, słowotwórstwo, pytania prawda-fałsz + część ustna nt. kultury

Czas trwania: 150 minut

Forma: Dwa testy zawierające zadania m.in. na rozumienie tekstu czytanego, uzupełnianie luk, drobne tłumaczenia i słowotwórstwo. Część ustna to trzy pytania wylosowane z puli piętnastu dot. kultury USA, Wielkiej Brytanii lub roli angielskiego na świecie

Kwalifikacja do kolejnego etapu: Do części ustnej przechodzą tylko osoby, które uzyskały co najmniej 50% z części pisemnej. Około 55 osób z najlepszymi wynikami z obu części awansuje do finału.


Etap finałowy

Typ: pytania prawda/fałsz

Czas trwania: 45 minut

Forma: część pisemna 75 pytań zamkniętych, na słowotwórstwo oraz na wpisywanie odpowiedniego słowa
część ustna to po jednym pytaniu dotyczącym lektury i jednym pytaniu dotyczące kultury kraju anglojęzycznego

Liczba punktów do zdobycia: 75

Kwalifikacja do kolejnej fazy: 20 zawodników o łącznej najwyższej liczbie punktów.


Tematyka Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów


Zadania, z którymi mierzą się uczniowie w ramach OJAJ to wszelkie zagadnienia do poziomu C1 wg międzynarodowej skali CEFR. Dlatego, na dwóch początkowych etapach poziom Olimpiady nie powinien przekraczać B2.

Dodatkowo, do sukcesu w OJAJ niezbędne są:

– Bardzo duży zasób słownictwa

– Znajomość kolokacji i koligacji

– Sprawne poruszanie w różnych strukturach gramatycznych

– Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych, w szczególności USA i Wielkie Brytanii (etap II i III)

– Dobra znajomość zadanej lektury (etap III)


Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów – jak się przygotować?


Aby dobrze przygotować się do OJAJ, potrzebna jest rozległa wiedza z języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych. Ważne jest też wypracowanie odpowiedniej intuicji językowej, zarówno w obszarze gramatyki, jak i słownictwa.

Na przykład, każdy uczestnik naszego kursu otrzymuje dostęp do prezentacji multimedialnych, kart pracy oraz list słówek. By nauka nie była monotonna, zapewniamy zróżnicowaną formę nauki, w tym m.in. quizy, zadania na wyłapywanie błędów, itp.

Ponadto, w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia, wszyscy kursanci będą w stałym kontakcie z Prowadzącym – naszym najlepszym lektorem z licznymi sukcesami dydaktycznymi. Będzie on do stałej dyspozycji dla uczniów, gdy będą oni potrzebowali pomocy w jakichkolwiek kwestiach merytorycznych.


Podsumowanie


Mamy nadzieję, że dzięki lekturze tego artykułu formuła Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów nie skrywa już przed Wami tajemnic. Jak sami widzicie, rywalizacja dostarczy Wam świetnych doświadczeń oraz wymiernych korzyści, jeśli uda się dotrzeć do etapu finałowego! Napiszcie do nas i już teraz rozpocznijcie przygotowania pod okiem zwycięzców i laureatów najwyższych miejsc!

4.7/5 - (na podstawie 14 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl