Olimpiada Statystyczna – informacje

1. Historia Olimpiady Statystycznej

 

Tegoroczna edycja Olimpiady Statystycznej będzie czwartą w historii – pierwsza miała miejsce w roku szkolnym 2016/2017. Mimo że to jedna z młodszych olimpiad, od bieżącego roku będzie wpisana na oficjalną listę olimpiad tematycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, co pociąga za sobą wiele korzyści dla finalistów i laureatów. Organizowana jest przez Główny Urząd Statystyczny wraz z Polskim Towarzystwem Statystycznym, sponsorami są m.in. Narodowy Bank Polski czy kino Helios.

Strona internetowa Olimpiady Statystycznej

2. Formuła zawodów Olimpiady Statystycznej

 

Olimpiada Statystyczna jest podzielona na 3 etapy zmagań – część z nich odbywa się online.

 

Etap szkolny

 

Typ: zadania zamknięte typu ABCD (wielokrotnego wyboru), zadania prawda/fałsz, ustawianie w kolejności

Czas trwania: 45 minut

Forma: Wypełniany jest online – na komputerach w szkole uczestnika. Test składa się z 29 zadań podzielonych na trzech części o różnym stopniu trudności: część I – pytania łatwe, część II – pytania średniej trudności, część III – pytania trudne. Przy przejściu do innej części testu, aplikacja zapisuje odpowiedzi. Po wylogowaniu się z aplikacji nie ma możliwości zalogowania się ponownie do testu i wprowadzenia zmian w udzielonych odpowiedziach. Test można zakończyć bo udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania lub upływie czasu. Odpowiedzi na pytania typu „wielokrotny wybór” oceniane są na podstawie liczby zgodności odpowiedzi dla każdego z czterech wariantów A, B, C, D. Za liczbę zgodności od 0 do 4 otrzymuje się odpowiednio następujące liczby punktów: 0; 0,3; 0,7; 1,3; 2. W trakcie rozwiązywania testu (na każdym etapie) można używać kalkulatora prostego (oczywiście nie w telefonie).

Liczba punktów do zdobycia: 50

Kwalifikacja do kolejnego etapu: Do kolejnego etapu przechodzą trzy najlepsze osoby z danej szkoły, muszą  jednak osiągnąć pułap co najmniej 50% punktów. Wyniki dostępne są jeszcze tego samego dnia!

 


 

Etap okręgowy

 

Etap okręgowy dzieli się na dwa rodzaje testów: Test A oraz Test B. Obie części są pisemne, rozwiązania zapisuje się na kartach odpowiedzi oraz odbywają się tego samego dnia. Do Testu B przechodzą wszyscy piszący Test A.

Test A:

Składa się z takich samych typów pytań jak etap szkolny.

Również zawiera 29 zadań o trzech poziomach trudności, czas przeznaczony na jego rozwiązanie to 45 minut.

Test B:

Składa się z jedynie trzech zadań (ale podzielonych na wiele podpunktów).  Rozwiązanie jego powinno zająć maksymalnie 45 minut. Zadania zawarte w Teście B są obliczeniowe, obliczenia notuje się w brudnopisie i nie są punktowane. Pomiędzy Testem A a Testem B nie ma przerwy, nie można również dokonywać zmian w udzielonych odpowiedziach.

Zasady punktacji:

Z testu pisemnego Zawodów Okręgowych uczestnik może zdobyć łącznie 80 punktów wg zasady:

 

 • za pytania najłatwiejsze (część I Testu A) – łącznie 18 pkt
 • za pytania łatwe (część II Testu A) – łącznie 16 pkt
 • za pytania najtrudniejsze (część III Testu A: 16pkt + Test B: 30 pkt) – łącznie 46 pkt.

 

Do etapu centralnego kwalifikuje się 3 najlepszych uczestników z każdego województwa oraz następne 22 osoby na podstawie rankingu krajowego – łącznie 70 osób.

 


 

Etap finałowy

 

Etap finałowy składa się z dwóch części – pierwsza z nich odbywa się równolegle w 16 uniwersytetach współpracujących z Olimpiadą Statystyczną, druga w siedzibie GUS w Warszawie po około dwóch tygodniach.

 

Część pierwsza

 

Test

Typ: zadania zamknięte typu ABCD (wielokrotnego wyboru), zadania prawda/fałsz, ustawianie w kolejności

Czas trwania: 60 minut

Forma: 29 zadań o 3 poziomach trudności

Liczba punktów do zdobycia: 50

Do części drugiej kwalifkowanych jest 30 uczniów z najwyższą liczbą punktów.

 

Część druga

 

Odbywa się w salach Głównego Urzędu Statystycznego.

Część drugą stanowi test składający się z 4 zadań obliczeniowych, wymagający użycia odpowiednich funkcji statystycznych, zinterpretowania ich oraz znajomości m.in. wybranych wskaźników społeczno – gospodarczych. Czas przeznaczony na jej rozwiązanie to 60 minut.

 

Ranking laureatów jest ustalany w oparciu o wynik łączny z części pierwszej i drugiej etapu centralnego.

Udział w drugiej części finału wiąże się z uzyskaniem tytułu finalisty – wśród nich 10 najlepszych zostaje laureatami.

3. Nagrody i ułatwienia w rekrutacji

 

Laureaci Olimpiady Statystycznej corocznie są nagradzani atrakcyjnym sprzętem elektronicznym. Trzech najlepszych uczestników zostaje nagrodzonych laptopami o wartości kilku tysięcy złotych. Niektórzy laureaci Olimpiady Statystycznej otrzymują również możliwość wyjazdu studyjnego do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Finaliści otrzymują nagrody książkowe oraz upominki od organizatorów i sponsorów – przykładowo bony o wartości kilkuset złotych. Dodatkowo, wśród wszystkich uczestników ściesłego finału losowany jest sprzęt elektroniczny.

 

Ułatwienia w procesie rekrutacji:

 

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

4. Jak się przygotować do Olimpiady Statystycznej?

 

Podczas przygotowań musisz zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

 

 • Przygotowanie od strony matematycznej jest podstawą do sukcesu w zawodach. Na wszystkich etapach zadań obliczeniowych jest dużo, a czasu na ich rozwiązanie – mało. Z nami poznasz statystykę, kombinatorykę i rachunek prawdopodobieństwa od podstaw, co pozwoli Ci z optymizmem podchodzić do kolejnych części konkursu.
 • Olimpiada Statystyczna ma szeroki zakres obowiązujących działów. Ważne aby znać wiele informacji dotyczących zarówno przedsiębiorczości, geografii, wiedzy o społeczeństwie, jak i matematyki. Ważna oczywiście jest umiejętność pracy pod presją czasu – jednak pamiętaj, na żadnym etapie nie ma części ustnej, co dla większości jest sporym ułatwieniem!

 

Powyższe rady i wiele innych gotowych rozwiązań zawarliśmy w naszym kursie przygotowującym kompleksowo do Olimpiady Statystycznej.  Zapisać możesz się w dowolnej chwili – zarówno na zajęcia stacjonarne odbywające się na terenie Warszawy, jak i e-learning. Po więcej szczegółów napisz na nasz fanpage!