fbpx

Olimpiada Statystyczna – informacje

Wszystkie najważniejsze informacje, które musisz znać podchodząc do tegorocznej edycji Olimpiady Statystycznej!

 

1. Historia Olimpiady Statystycznej

 

Pierwsza edycja Olimpiady Statystycznej miała miejsce w roku szkolnym 2016/2017. Mimo że to jedna z młodszych olimpiad, od bieżącego roku będzie wpisana na oficjalną listę olimpiad tematycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, co pociąga za sobą wiele korzyści dla finalistów i laureatów. Organizowana jest przez Główny Urząd Statystyczny wraz z Polskim Towarzystwem Statystycznym, sponsorami są m.in. Narodowy Bank Polski czy kino Helios.

 

2. Formuła zawodów Olimpiady Statystycznej

 

Olimpiada Statystyczna jest podzielona na 3 etapy zmagań – część z nich odbywa się online.

 

Etap szkolny Olimpiady Statystycznej

 

Typ: zadania zamknięte typu ABCD (wielokrotnego wyboru), zadania prawda/fałsz, ustawianie w kolejności

Czas trwania: 45 minut

Forma: Wypełniany jest online – na komputerach w szkole uczestnika. Test składa się z 29 zadań podzielonych na trzech części o różnym stopniu trudności: część I – pytania łatwe, część II – pytania średniej trudności, część III – pytania trudne. Przy przejściu do innej części testu, aplikacja zapisuje odpowiedzi. Po wylogowaniu się z aplikacji nie ma możliwości zalogowania się ponownie do testu i wprowadzenia zmian w udzielonych odpowiedziach. Test można zakończyć bo udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania lub upływie czasu. Odpowiedzi na pytania typu „wielokrotny wybór” oceniane są na podstawie liczby zgodności odpowiedzi dla każdego z czterech wariantów A, B, C, D. Za liczbę zgodności od 0 do 4 otrzymuje się odpowiednio następujące liczby punktów: 0; 0,3; 0,7; 1,3; 2. W trakcie rozwiązywania testu (na każdym etapie) można używać kalkulatora prostego (oczywiście nie w telefonie).

Liczba punktów do zdobycia: 50

Kwalifikacja do kolejnego etapu: Do kolejnego etapu przechodzą trzy najlepsze osoby z danej szkoły, muszą  jednak osiągnąć pułap co najmniej 50% punktów. Wyniki dostępne są jeszcze tego samego dnia!
Spośród osób, które nie zostały zakwalifikowane przez Komisje Szkolne, Komitet Główny może zakwalifikować dodatkowo do zawodów okręgowych do 100 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów w kraju, jeżeli posiadali oni również minimum 50% możliwych do zdobycia punktów.

 


 

Etap okręgowy Olimpiady Statystycznej

 

Etap okręgowy dzieli się na dwa rodzaje testów: Test A oraz Test B. Obie części są pisemne, rozwiązania zapisuje się na kartach odpowiedzi oraz odbywają się tego samego dnia. Do Testu B przechodzą wszyscy piszący Test A.

Test A:

Składa się z takich samych typów pytań jak etap szkolny.

Również zawiera 29 zadań o trzech poziomach trudności, czas przeznaczony na jego rozwiązanie to 45 minut.

Test B:

Składa się z jedynie trzech zadań (ale podzielonych na wiele podpunktów).  Rozwiązanie jego powinno zająć maksymalnie 45 minut. Zadania zawarte w Teście B są obliczeniowe, obliczenia notuje się w brudnopisie i nie są punktowane. Pomiędzy Testem A a Testem B nie ma przerwy, nie można również dokonywać zmian w udzielonych odpowiedziach.

Zasady punktacji:

Z testu pisemnego Zawodów Okręgowych uczestnik może zdobyć łącznie 80 punktów wg zasady:

 

 • za pytania najłatwiejsze (część I Testu A) – łącznie 18 pkt
 • za pytania łatwe (część II Testu A) – łącznie 16 pkt
 • za pytania najtrudniejsze (część III Testu A: 16pkt + Test B: 30 pkt) – łącznie 46 pkt.

 

Do etapu centralnego kwalifikuje się 3 najlepszych uczestników z każdego województwa oraz następne 22 osoby na podstawie rankingu krajowego – łącznie 70 osób.

 


 

Etap finałowy Olimpiady Statystycznej

 

Etap finałowy składa się z dwóch części – pierwsza z nich odbywa się równolegle w 16 uniwersytetach współpracujących z Olimpiadą Statystyczną, druga w siedzibie GUS w Warszawie po około dwóch tygodniach.

 

Część pierwsza

 

Test

Typ: zadania zamknięte typu ABCD (wielokrotnego wyboru), zadania prawda/fałsz, ustawianie w kolejności

Czas trwania: 45 minut

Forma: 29 zadań o 3 poziomach trudności

Liczba punktów do zdobycia: 50

Do części drugiej kwalifkowanych jest 30 uczniów z najwyższą liczbą punktów.

 

Część druga

 

Odbywa się w salach Głównego Urzędu Statystycznego.

Część drugą stanowi test składający się z 4 zadań obliczeniowych, wymagający użycia odpowiednich funkcji statystycznych, zinterpretowania ich oraz znajomości m.in. wybranych wskaźników społeczno – gospodarczych. Czas przeznaczony na jej rozwiązanie to 60 minut.

 

Ranking laureatów jest ustalany w oparciu o wynik łączny z części pierwszej i drugiej etapu centralnego.

Udział w drugiej części finału wiąże się z uzyskaniem tytułu finalisty – wśród nich 10 najlepszych zostaje laureatami.

3. Nagrody i ułatwienia w rekrutacji

 

Laureaci Olimpiady Statystycznej corocznie są nagradzani atrakcyjnym sprzętem elektronicznym. Trzech najlepszych uczestników zostaje nagrodzonych laptopami o wartości kilku tysięcy złotych. Niektórzy laureaci Olimpiady Statystycznej otrzymują również możliwość wyjazdu studyjnego do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Finaliści otrzymują nagrody książkowe oraz upominki od organizatorów i sponsorów – przykładowo bony o wartości kilkuset złotych. Dodatkowo, wśród wszystkich uczestników ściesłego finału losowany jest sprzęt elektroniczny.

 

Ułatwienia w procesie rekrutacji:

 

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

4. Jak się przygotować do Olimpiady Statystycznej?

 

Podczas przygotowań musisz zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

 

 • Przygotowanie od strony matematycznej jest podstawą do sukcesu w zawodach. Na wszystkich etapach zadań obliczeniowych jest dużo, a czasu na ich rozwiązanie – mało. Z nami poznasz statystykę, kombinatorykę i rachunek prawdopodobieństwa od podstaw, co pozwoli Ci z optymizmem podchodzić do kolejnych części konkursu.
 • Olimpiada Statystyczna ma szeroki zakres obowiązujących działów. Ważne aby znać wiele informacji dotyczących zarówno przedsiębiorczości, geografii, wiedzy o społeczeństwie, jak i matematyki. Ważna oczywiście jest umiejętność pracy pod presją czasu – jednak pamiętaj, na żadnym etapie nie ma części ustnej, co dla większości jest sporym ułatwieniem!

 

Powyższe rady i wiele innych gotowych rozwiązań zawarliśmy w naszym kursie przygotowującym kompleksowo do Olimpiady Statystycznej.  Zapisać możesz się w dowolnej chwili – zarówno na zajęcia stacjonarne odbywające się na terenie Warszawy, jak i e-learning. Po więcej szczegółów napisz na nasz fanpage!

Olimpiada Statystyczna – grupa na Facebooku

Koniecznie dołącz do grupy na facebooku zrzeszającej byłych i obecnych uczestników Olimpiady! Znajdziesz tam informacje o warsztatach powtórkowych, najnowsze artykuły wyjaśniające zagadnienia olimpijskie i wiele więcej! Udział w Olimpiadzie to nie tylko nauka ale również przynależność do szerszej społeczności! Poznaj innych ambitnych młodych ludzi, którzy podzielają Twoje zainteresowania.

 

Kliknij i dodaj się do grupy już dziś!

4.9/5 - (na podstawie 27 ocen)