Matura z matematyki – informacje

Królowa nauk – kompleksowe przygotowanie do matury z matematyki

Egzamin dojrzałości z matematyki przez 25 lat, aż do 2010 roku, był nieobowiązkowy. Królowa nauk wróciła i od ponad 10 lat konieczne jest jej zdanie na poziomie podstawowym na minimum 30% oraz możliwe jest zdawanie na poziomie rozszerzonym. Jednak jak przeprowadzić dobre przygotowanie do matury z matematyki? Indeks w Kieszeni przychodzi z pomocą!

 

Dla wielu osób matematyka jest czarną magią, dlatego podchodzą do egzaminu maturalnego z matematyki tylko w zakresie podstawowym. Odpowiednie przygotowanie do matury z matematyki na poziomie podstawowym również jest trudnym zadaniem. Kiedy jest matura i jak przekroczyć wymagany próg? Jakie działy są najpopularniejsze na maturze? Jak wygląda egzamin maturalny? Między innymi na te pytania znajdziesz odpowiedź w tym artykule.

 

Jeżeli jednak wybierasz się na studia techniczne, medyczne czy prawnicze, to musisz wiedzieć, że na te oraz wiele innych kierunków wymagane jest uzyskanie wysokiego wyniku na maturze rozszerzonej z matematyki! Dlaczego? Matematyka jako królowa nauk, jest podstawą dla wielu innych dziedzin – nie tylko ścisłych! Aby dostać się na niektóre kierunki studiów, należy uzyskać wynik z matury rozszerzonej z matematyki w okolicach 80 – 90% możliwych do zdobycia punktów. Czy to dużo? Jak zaplanować przygotowanie do matury z matematyki, aby uzyskać taki wynik?

 

W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania odnośnie do przygotowań do matury z matematyki zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, warto przybliżyć najważniejsze kwestie związane z tymi egzaminami.

Kilka uwag praktycznych

 

Na egzaminach można mieć przyrządy pomocnicze takie jak: linijka, cyrkiel i kalkulator prosty, o których przyniesienie musi zadbać zdający, oraz wybrane wzory matematyczne, które powinna zapewnić szkoła. Dodatkowo oczywiście należy mieć czarne długopisy, którymi zapisujemy wszystkie rozwiązania, w tym wykonujemy rysunki (nie używaj ołówka do wykonywania rysunków!).

 

Podczas przygotowań do matury z matematyki rozwiązując zadania warto korzystać z karty wzorów analogicznej do tej, której można używać na maturze! Dzięki temu będziesz dokładnie wiedział, co jest w tych kartach oraz w którym miejscu szukać odpowiednich wzorów przy rozwiązywaniu konkretnego zadania. 

 

Jest to bardzo ważne, gdyż wiele osób widzi kartę wzorów po raz pierwszy dopiero na maturze z matematyki! Tymczasem po co pomoc, w której nie wiemy, co się znajduje?! Nie wszystkie zagadnienia znajdujące się w karcie wzorów przydadzą się do zdania matury podstawowej z matematyki. Część wzorów dotyczy materiału obowiązującego do matury rozszerzonej. Podczas przygotowań do egzaminu dojrzałości warto przeanalizować, które wzory mogą się przydać do egzaminu na danym poziomie. Między innymi na to zwracamy uwagę podczas kursów maturalnych z Indeksem w Kieszeni.

Jakich zadań można się spodziewać, czyli przygotowanie do matury z matematyki z Indeksem w Kieszeni

 

Matura z matematyki składa się z różnych typów zadań. W zależności od poziomu matury można wydzielić po kilka rodzajów, które z pewnością się na niej pojawią.

 

Od 2015 roku w zakresie materiału pojawił się rachunek różniczkowy, a wraz z nim zadania optymalizacyjne. Jedno z takich zadań jest nieodłączną częścią matury z matematyki na poziomie rozszerzonym i stanowi około 10 – 14% możliwych do zdobycia punktów. Dział ten warto dokładnie omówić, ponieważ przyda się zarówno na maturze, jak i dalszych etapach kształcenia. Niestety w szkołach jest on umieszczony pod koniec materiału, przez co często nie jest przerabiany właściwie.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym

Zadania zamknięte

28 – 30 zadań zamkniętych punktowanych po jednym punkcie każde – około 60% wszystkich możliwych punktów.

Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in.:


• zadania wyboru wielokrotnego
• zadania typu prawda-fałsz
• zadania na dobieranie.

 

20 – 25 zadań zamkniętych – 50% wszystkich możliwych punktów.

 

Zadania zamknięte z reguły dotyczą jednego zagadnienia i wymagają umiejętności wykorzystania danego wzoru (większość z nich znajduje się w karcie wzorów) lub dokonania przekształcenia algebraicznego. W każdym zadaniu znajdują się cztery odpowiedzi, z czego tylko jedna jest właściwa. Zwróć uwagę na poprawność wykonywania obliczeń – każdy najmniejszy błąd może spowodować otrzymanie wyniku z błędnej odpowiedzi. Jeżeli nie masz pomysłu na zadanie – pomiń je i wróć do niego później.

Zadania otwarte

Kilka zadań otwartych punktowanych od dwóch do czterech punktów – około 50% wszystkich możliwych punktów.

Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych znajdą się m.in.:
• zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania lub zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi określającymi własności obiektów matematycznych, w tym wykonania lub uzupełniania wykresu, zależności, diagramu, tabeli;
• zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania albo zapisania przeprowadzonego rozumowania lub obliczenia zwykle w dwóch lub trzech etapach;
• zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji.

 

W zadaniach otwartych musisz przedstawić ścieżkę obliczeń prowadzących do uzyskania wyniku. Warto rozpocząć każde zadanie nawet od zapisania i wykorzystania „najoczywistszych wzorów” dla danego zagadnienia. Każdy postęp w rozwiązaniu, nawet jeśli nie doprowadzisz go do końca, umożliwi zdobycie części punktów. W zadaniach z planimetrii/stereometrii wykonaj dokładny rysunek zgodny z treścią zadania. Pamiętaj o zapisaniu odpowiedzi!

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym

Matura rozszerzona z matematyki składa się z kilkunastu (od 10 do 14) zadań otwartych punktowanych od dwóch do sześciu punktów za każde zadanie. Łącznie można uzyskać 50 punktów.

 

Podczas przygotowań do matury z matematyki warto przerobić ich jak najwięcej wraz z omówieniem ich punktowania – każdy etap zadania umożliwia zdobycie części punktów. Zasady punktowania zadań omawiamy również podczas kursów z Indeksem w Kieszeni.

 

Dodatkowo w arkuszu mogą zdarzyć się tak zwane „wiązki” zadań. Oznacza to zestaw zadań posiadających wspólny kontekst.

 

Zadania otwarte najczęściej są zadaniami przekrojowymi – to znaczy, że obejmują zagadnienia z wielu działów matematyki (na przykład połączenie stereometrii z rachunkiem różniczkowym). Warto również wspomnieć, że większość z tych zadań można rozwiązać na różne sposoby! Dojście do rozwiązania za pomocą różnych ścieżek rozszerza wachlarz możliwości, które uczeń może wykorzystać w rozwiązywaniu kolejnych zadań.

Co należy umieć na egzamin z matematyki?

 

Zakres materiału jest bardzo szeroki, dlatego warto zacząć przygotowanie do matury z matematyki wcześniej niż na ostatniej prostej do egzaminu. Zagadnienia egzaminacyjne zawierają takie działy jak: 

 

  • wyrażenia i dowody algebraiczne; 
  • równania i nierówności;
  • funkcje;
  • ciągi;
  • trygonometria;
  • planimetria;
  • stereometria;
  • prawdopodobieństwo oraz rachunek różniczkowy. 

 

Większość z działów zawiera podział na zagadnienia obowiązkowe na danym poziomie matury. Ponadto część zagadnień bardzo często występuje na maturze w podobnej formie (na przykład zadanie z liczbami a, b i c tworzącymi pewne ciągi). Podczas przygotowań do matury z matematyki z Indeksem w Kieszeni dowiesz się, jaki materiał jest obowiązkowy na danym poziomie oraz na jaki typ zadań zwrócić uwagę!

Wyniki z poprzednich lat

Co roku do matury z matematyki na poziomie podstawowym podchodzi około 250 – 270 tysięcy uczniów. Odsetek zdawalności oscyluje w granicach 75 – 85% w zależności od roku. Średnie wyniki uzyskiwane w ostatnich pięciu latach znajdziesz obok. 

Średnie wyniki matury z matematyki podstawowej na przestrzeni ostatnich lat

Matura rozszerzona z matematyki jest jednym z najpopularniejszych egzaminów dodatkowych i co roku podchodzi do niej około 70 tysięcy maturzystów. Przeciętne wyniki, które uzyskiwali w ostatnich latach możesz zobaczyć po prawej. 

Średnie wyniki matury z matematyki rozszerzonej na przestrzeni ostatnich lat

Jeżeli zainteresowały Cię powyższe informacje koniecznie sprawdź, jak wyglądają nasze kursy przygotowania do matury z matematyki, gdzie dowiesz się znacznie więcej!

4.9/5 - (na podstawie 61 ocen)