Olimpiada Historyczna Juniorów

Olimpiada Historyczna Juniorów – podstawowe informacje

Olimpiada Historyczna Juniorów – dlaczego warto brać udział?

Olimpiada Historyczna Juniorów to istniejąca od niedawna podstawówkowa odsłona jednej z najciekawszych olimpiad licealnych o prawie 50-letniej tradycji. Jej formuła obejmuje korzystanie z różnorodnych umiejętności i pozwala sprawdzić się na wielu polach historycznej wiedzy. 

 • Cenne nagrody rzeczowe (tablety, laptopy, czytniki e-booków)
 • Możliwość przygotowania do licealnej Olimpiady Historycznej, która gwarantuje ułatwioną rekrutację na najbardziej prestiżowe uczelnie i kierunki prawnicze w Polsce
 • Zdobycie przydatnej wiedzy i umiejętności, jak również rozwinięcie myślenia analitycznego, które przyda się podczas dalszej edukacji
Egzamin ósmoklasisty biologia 2022 - przygotowania, nauka, testy

Przygotowanie do Olimpiady Historycznej Juniorów możesz realizować w dwóch formach!

E-learning

Chcesz kompleksowo przygotować się do Olimpiady Historycznej Juniorów? Weź udział w dopracowanym kursie e-learningowym, w ramach którego przygotowania dostosujemy specjalnie do Twoich oczekiwań i możliwości!

 • Każdemu kursantowi przydzielamy indywidualnego mentora, zwycięzcę lub laureata jednego z najwyższych miejsc poprzednich edycji olimpiady oraz zakładamy dedykowaną grupę na Facebooku
 • Uczeń regularnie otrzymuje moduły, które razem tworzą komplet materiałów – każdy z nich porusza konkretny tematyczny blok zagadnień i zawiera: prezentacje, testy, kartkówki i przykładowe arkusze, próbne olimpiady oraz konkretne wytyczne co do pracy z materiałami
 • Twoje postępy sprawdzane są regularnie w formie sprawdzianów i testów kontrolnych
 • Ciągły kontakt z prowadzącym – możesz zadawać dowolną liczbę pytań w dogodnej dla Ciebie chwili!
 • Indeks w Kieszeni jest ogólnopolskim liderem nauczania zdalnego – kursy w formie e-learningu prowadzimy niemalże od 10 lat – zaufaj naszemu doświadczeniu!

Koszt kursu – Olimpiada Historyczna Juniorów – edycja 2023/24

Ceny promocyjne do 14 czerwca 2023r.
 • Cena bazowa kursu od 1 sierpnia: 1599 zł 1449 zł
 • Cena bazowa kursu od zaraz: 1899 zł 1599 zł
 • Dopytaj o dodatkowe rabaty przy zapisie!
 • 50% zniżki na zajęcia grupowe (opcjonalne)
 • Skorzystaj z cen przed aktualizacją cennika!

Kurs stacjonarny / webinarowy

Zajęcia grupowe przygotowujące do Olimpiady Historycznej Juniorów przeprowadzane raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe. Lubisz naukę wspólnie z równieśnikami? Zapisz się na zajęcia już DZIŚ i wspólnie z nami zostań Olimpijczykiem!

 • Grupy liczące maksymalnie kilkanaście osób, dzięki temu nauczyciel jest w stanie dostosować tempo pracy do potrzeb każdego kursanta
 • Po zajęciach uczeń otrzymuje wszystkie materiały w formie cyfrowej, umożliwia to pełne skupienie podczas zajęć na części wykładowej, bez konieczności przepisywania każdego zdania do zeszytu. Dodatkowo uczeń ma możliwość łatwego nadrobienia zaległości w razie nieobecności na zajęciach
 • Możliwość bieżącego kontaktu z Prowadzącymi na grupie na Facebooku, staje się ona miejscem komunikacji również poza zajęciami. Nauczyciel podsyła tam dodatkowe materiały, zadania domowe, przypomina o zajęciach, jak również odpowiada na wszelkie pytania dotyczące materiału

Koszt kursu – Olimpiada Historyczna Juniorów – edycja 2023/24

 • Pakiet 4 zajęć (8h) 349 zł
 • Pakiet 8 zajęć (16h) 599 zł
 • Dołącz do grupy i skorzystaj z rabatu!

Olimpiady dla szkół podstawowych to wybór dla ambitnych uczniów, którzy chcą realizować swoje pasje w wymiarze wykraczającym poza podstawę programową

Warto zadbać o to, by nauka dzięki wsparciu doświadczonego Olimpijczyka była możliwie efektywna. Dzięki IWK uczeń ma możliwość zrealizowania pełni swojego potencjału!

Poznaj naszą młodą i doświadczoną kadrę!

Jan Podraza

Podstawowe informacje

 • Laureat XLV Olimpiady Historycznej – 2018/19 (5 miejsce) 
 • Liczne sukcesy w konkursach i debatach o tematyce historycznej  
 • Ugruntowana wieloletnim doświadczeniem umiejętność przemawiania

O mnie

Historia stała się jednym z moich głównych zainteresowań jeszcze przed rozpoczęciem edukacji w szkole. Przez następne lata nauki miałem okazję rozwijać swoją wiedzę i umiejętności odnosząc sukcesy w konkursach przedmiotowych. W I klasie liceum zająłem 5 miejsce na XLV Olimpiadzie Historycznej, jako najmłodszy laureat. Jednocześnie stawiałem na rozwój umiejętności przemawiania biorąc udział w licznych turniejach debat oksfordzkich. Obecnie łączę naukę z aktywną działalnością na innych polach, takich jak grupa kreatywna zajmującą się fantastyką i grami czy praca jako tłumacz. Moimi zainteresowaniami są gry fabularne oraz tenis ziemny.

ETAP I zawody szkolne

 • Test składający się z pytań zamkniętych i z zadań otwartych krótkiej odpowiedzi oraz jednego zadania dłuższej wypowiedzi. 
 • Zawartość testu składa się z wymagań ogólnych oraz szczegółowych, które obejmują naukę historii na poziomie szkoły podstawowej. 

 

ETAP II zawody okręgowe

 • Podział etapu na dwie części – pisemną i ustną. 
 • Część pisemna to test składający się z różnorodnych zadań otwartych, a także zamkniętych. Część ustna, do której przechodzi 20% uczestników części pisemnej (nie więcej niż 30), obejmuje rozmowę z komisją polegającą na prezentacji wybranego zagadnienia z puli dostępnych, odpowiedzi na pytania dotyczące powyższego, a także jednej z lektur.  

 

ETAP III zawody centralne

 • Część pisemna – składająca się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych i otwartych obejmujących treści związane z tematem przewodnim eliminacji centralnych. 
 • Część ustna – obejmująca dwa pytania dotyczące wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej oraz na temat zgłoszonych przez uczestnika 3 lektur

Olimpiada Historyczna Juniorów – FAQ

Olimpiada Historyczna Juniorów składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i finału (etap centralny), który w ostatniej edycji odbył się w Poznaniu.

Eliminacje szkolne z reguły odbywają się w październiku, zmagania okręgowe na przełomie listopada i grudnia, z kolei finał w pierwszej połowie marca.

Olimpiada Historyczna Juniorów pozwala rozwinąć zarówno swoje umiejętności ogólne jak np. pisanie dłuższych prac czy wypowiedź ustna, jak i znacząco poszerzyć wiedzę historyczną, co może okazać się bardzo pomocne w nauce w liceum. Oprócz tego sukces w olimpiadzie wiąże się z licznymi nagrodami, stypendiami, ułatwieniami rekrutacyjnymi do szkoły średniej oraz ocenie celującej z historii.

Tak, pojawia się on na etapie centralnym i to właśnie wokół niego w dużej mierze obracają się końcowe eliminacje.

Tak, pojawia się ona zarówno w czasie etapu okręgowego, jak i centralnego. W pierwszym przypadku polega ona na rozmowie z komisją opierającej się na prezentacji wybranego zagadnienia z puli dostępnych, odpowiedzi na pytania dotyczące powyższego, a także jednej z lektur. Na etapie centralnym część ustna to dwa pytania dotyczące wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej oraz na temat zgłoszonych przez uczestnika 3 lektur.

Eliminacje pisemne w zależności od etapu trwają od 60 do 90 minut. Część ustna nie ma odgórnie ustalonego czasu trwania.

Przede wszystkim trzeba mieć motywację i ciekawość poznawanego materiału. Przygotowania opierają się na szerokim zapoznawaniu z treściami dotyczącymi historii, a więc głównie podręczników, w tym najlepiej takich wykraczających ponad poziom podstawowy (czyli np. licealnych) oraz wybranych lektur z wykazu ze strony olimpiady. Warto poszerzać wiedzę poprzez zdobywanie specjalistycznej wiedzy dzięki czytaniu artykułów naukowych czy oglądaniu filmów dokumentalnych. 

Laureaci przyjmowani się w rekrutacji licealnej w pierwszej kolejności, dodatkowo otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Nie stanowi ona wyzwania ponad możliwości. Należy pamiętać, że materiału jest bardzo dużo i trzeba być gotowym na poświęcenie na jego przyswajanie sporo czasu oraz energii. Jednak jeśli jest się już zmotywowanym i gotowym do pracy, to przygotowania mogą okazać się przyjemniejsze niż wydawały się na początku. Nauka do olimpiady to bardzo rozwojowa sprawa, więc daje sporo satysfakcji.

W czasie etapu centralnego należy z części pisemnej i ustnej uzyskać łącznie co najmniej 75 punktów (z obu części można uzyskać maksymalnie po 50 punktów).

Masz pytania? Chcesz się zapisać? Napisz do nas!

  Szczegóły na temat przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności