Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – jak się przygotować?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – jak się przygotować?

Zakończenie szkoły to nie tylko rozpoczęcie nowej przygody i wejście na wyższy etap. Trzeba pamiętać, że to również podsumowanie wiedzy, którą dotychczas zdobyłeś. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego to poważny egzamin, z jakim musisz się zmierzyć. Co warto o nim wiedzieć oraz jak łatwo i szybko się do niego przygotować? 

W tym artykule uzyskasz podstawowe oraz najważniejsze informacje na temat egzaminu ósmoklasisty. Podpowiemy Ci również, jak szybko i skutecznie będziesz mógł się do niego przygotować. 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - jak się przygotować?

 Źródło: www.pixabay.com

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – poznaj najważniejsze informacje!

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym sprawdzianem, do którego musi przystąpić każdy uczeń ósmej klasy podstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych, którzy realizują zakres nauczania odpowiedni dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Jest to egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty stanowi niezbędny element, aby ukończyć szkołę. Egzamin ten ma na celu sprawdzenie wiedzy oraz podsumowanie dotychczasowej edukacji. 

Kiedy można przystąpić do egzaminu z języka polskiego?

Egzaminy ósmoklasisty odbywają się w maju. W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty z języka polskiego będzie odbywał się 24 maja 2022 roku o godzinie 9:00. Został również wyznaczony termin dodatkowy, który przypada na 13 czerwca, również o godzinie 9:00. To termin przeznaczony dla osób, które nie mogły przystąpić do egzaminu z przyczyn zdrowotnych lub losowych, a także dla uczniów, których egzamin w terminie głównym został przerwany lub unieważniony. 

Czas trwania egzaminu z języka polskiego 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego powinien trwać do 120 minut.  Niektórzy uczniowie są uprawnieni do wydłużonego czasu egzaminu, który może potrwać do 180 minut. W przypadku egzaminu z języka polskiego został wyznaczony najdłuższy czas ze względu na obszerność i trudność materiału. 

Kto może zostać zwolniony z egzaminu ósmoklasisty?

Z egzaminu ósmoklasisty mogą zostać zwolnieni jedynie uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które zostało wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną ucznia lub niepełnosprawności sprzężone w stopniu umiarkowanym bądź znacznym. Zwolnienie z egzaminu wymaga zgody dyrektora.  

Z egzaminu ósmoklasisty może być również zwolniony uczeń, który ze względu na przypadki losowe lub zdrowotne nie może przystąpić do niego w podanym terminie. Przysługuje mu wtedy przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym. 

Jak przebiega egzamin z języka polskiego?

Na początek uczniowie losują numerek stolika, przy którym będą pracować. Następnie, po rozdaniu arkuszy, każdy uczeń sprawdza jego kompletność. Gdy arkusz został sprawdzony, uczniowie przystępują do kodowania swoich danych osobowych. Po dokonaniu tych czynności przewodniczący wydaje pozwolenie na rozpoczęcie pracy z arkuszem. 

Uczniowie muszą zaznaczać odpowiedzi zgodnie z zamieszczoną instrukcją na karcie arkusza egzaminacyjnego. Pod koniec uczniowie otrzymują dodatkowe pięć minut, aby sprawdzić, czy wszystkie odpowiedzi zostały poprawnie przeniesione na kartę odpowiedzi. 

Na salę egzaminacyjną uczniowie mogą wnieść jedynie wodę oraz długopis lub pióro. Na egzamin z matematyki możesz przynieść również linijkę. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych. 

Jaki materiał obowiązuje na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego?

Źródło: www.pixabay.com

Przygotowanie do egzaminu z języka polskiego – od czego zacząć?

Arkusz egzaminacyjny ósmoklasisty z języka polskiego składa się z dwóch części. W pierwszej części znajdują się dwa teksty: jeden literacki, należący do poezji, epiki lub dramatu, a drugi nieliteracki – popularnonaukowy, naukowy lub publicystyczny. Zadania będą w większości odnosić się do tych dwóch tekstów, ale mogą również pojawiać się pytania dotyczące innych tekstów, które uczeń powinien znać. 

Druga część arkusza zawiera miejsce na wypracowanie ucznia. Zdający mają do wyboru dwa tematy. Pierwszy ma charakter twórczy, drugi zaś argumentacyjny. Gdy uczeń dokona wyboru, musi przystąpić do napisania wypracowania, w którego treści powinno znaleźć się odwołanie do którejś z obowiązkowych lektur szkolnych oraz do utworu, który sam wybierze. 

W arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego pojawią się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, wymagające odpowiedniej argumentacji ucznia. Zadania zamknięte mogą składać się z zadań typu „prawda czy fałsz” oraz z zadań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru.   

Jaki materiał edukacyjny obejmuje egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku? 

Egzamin ósmoklasisty ma nie tylko zweryfikować wiedzę uczniów ósmej klasy, ale również sprawdzić ich umiejętności samodzielnego myślenia, argumentowania oraz formułowania wniosków i opinii. To również czas na sprawdzenie umiejętności wypowiedzi i poprawnego posługiwania się poprawną polszczyzną, znajomości zasad oraz zdolności korzystania ze środków językowych.

Niezwykle istotna jest dla uczniów znajomość lektur. Ważne, aby każdy uczeń znał podstawowe lektury o charakterze obowiązkowym. 

Oto aktualna lista lektur, których znajomością powinni się wykazać uczniowie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku: 

– Charles Dickens „Opowieść wigilijna”;

– Aleksander Fredro „Zemsta”;

– Jan Kochanowski — wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny VII, VIII;

Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”;

– Ignacy Krasicki „Żona modna”;

– Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „Dziady część II”, „Pan Tadeusz”;

– Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”;

Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”, „Latarnik”;

– Juliusz Słowacki „Balladyna”.

Dodatkowa pomoc – jak i gdzie po nią sięgnąć? 

Przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego warto sięgnąć po repetytoria, które zostały stworzone, aby przygotować uczniów do pierwszego, poważnego egzaminu w ich życiu. 

Możesz również skorzystać z naszych kursów, które są przeznaczone dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. W naszej ofercie znajdziesz m.in. zajęcia stacjonarne oraz kursy e–learningowe , które zostały stworzone po to, aby w ciekawy i łatwy sposób przygotować uczniów do egzaminu z języka polskiego. Po takiej serii przygotowań będziesz pewien swojego zadowalającego wyniku z egzaminu ósmoklasisty. 

Egzamin ósmoklasisty z polskiego - co musisz wiedzieć?

Źródło: www.pixabay.com

Co po egzaminie, czyli jak wynik końcowe może wpłynąć na Twoją przyszłość? 

Bardzo ważną informacją jest, że nie ma określonego minimalnego wyniku z egzaminu ósmoklasisty. Oznacza to, że egzaminu nie można nie zaliczyć. Jednak warto pamiętać, że mimo to, wynik jest bardzo istotny. Zwłaszcza w przypadku wyboru szkoły, o której marzymy. Im wyższy wynik, tym większa szansa na dostanie się do naszej docelowej klasy lub szkoły. 

Wyniki egzaminu będą już 1 lipca 2022 r. Każdy z uczniów 8 lipca otrzyma zaświadczenie, w którym dokładnie i szczegółowo rozpisano wyniki egzaminów. Na zaświadczeniu podane są dwa rodzaje wyników: wynik procentowy, czyli odsetek punktów, które uczeń uzyskał, oraz wynik centylowy, czyli odsetek liczby wszystkich ósmoklasistów, którzy uzyskali z tego przedmiotu taki sam wynik lub niższy od zdającego. 

Podsumowanie 

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu już dokładnie wiesz, jak przebiega egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym kursom będziesz doskonale przygotowany do swojego pierwszego, poważnego egzaminu. Posiadamy rozbudowaną bazę materiałów edukacyjnych, która poszerzy Twoją wiedzę o dodatkowe informacje. Bieżący kontakt z prowadzącymi kurs oraz częste sprawdzanie wiedzy pomogą Ci utrwalić materiał niezbędny do uzyskania wysokich wyników z egzaminu. Działamy na rynku edukacyjnym ponad 10 lat, dlatego doskonale wiemy, czego oczekują od nas nasi podopieczni oraz jak możemy im pomóc zrealizować ich cele. 

4.7/5 - (na podstawie 17 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl