Wywiady z olimpijczykami

Dzisiejszym gościem jest Dawid Góras, który prowadzi przygotowania do Olimpiady Filozoficznej. Największym jego sukcesem związanym z OF jest tytuł laureata I miejsca w XXXI Olimpiadzie Filozoficznej.

Dzisiaj rozmawiamy z Danielem Pyszem, jednym z prowadzących kurs olimpijski przygotowujący do udziału w Olimpiadzie Biologicznej z Indeksem w Kieszeni. Największym jego sukcesem związanym z OB jest tytuł laureata 8. miejsca 51. Olimpiady Biologicznej oraz finalisty 50. Olimpiady Biologicznej.

Dzisiaj rozmawiamy z Krzysztofem Andrulonisem, jednym z prowadzących kurs olimpijski przygotowujący do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego z Indeksem w Kieszeni. Największymi jego sukcesami związanymi z OLiJP są tytuły laureata XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz wielu konkursów literackich różnej rangi, a także laureata XXXIII Olimpiady Filozoficznej i laureata LXIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Dzisiaj rozmawiamy z Michałem Stanowskim, jednym z prowadzących kurs olimpijski przygotowujący do udziału w Olimpiadzie Biologicznej z Indeksem w Kieszeni. Największym jego sukcesem związanym z OB jest tytuł laureata 50. Olimpiady Biologicznej.

Dzisiejszym gościem jest Kacper Gałązka, który prowadzi przygotowania do Olimpiady Geograficznej. Największym jego sukcesem w Olimpiadzie Geograficznej jest bez wątpienia tytuł finalisty XLV Olimpiady Geograficznej.

Dzisiejszym gościem jest Mikołaj Biegański, który prowadzi przygotowania do Olimpiady Chemicznej. Największym jego sukcesem związanym z OCh jest bez wątpienia tytuł laureata 11 miejsca LXVIII Olimpiady Chemicznej, uczestnika drugiego etapu LXVII Olimpiady Chemicznej oraz uczestnika wielu innych olimpiad i konkursów chemicznych.

Dzisiaj rozmawiamy z Michałem Łazarczykiem, jednym z prowadzących kurs olimpijski przygotowujący do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z Indeksem w Kieszeni. Największymi jego sukcesami związanymi z OWoPiŚW są bez wątpienia tytuł laureata II miejsca i dwukrotnego finalisty Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Dzisiejszym gościem jest Kacper Kwiatek, który prowadzi przygotowania do Olimpiady Historycznej. Największym jego sukcesem związanym z OH jest bez wątpienia tytuł laureata drugiego miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej w edycji 2017/2018.