Egzamin ósmoklasisty z matematyki – jak się przygotować?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki – jak się przygotować?

Matematyka jest jednym z bardziej wymagających przedmiotów. Egzamin podsumowujący wiedzę z materiału, który się przyswoiło, jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla umysłów ścisłych, jak i dla osób, których myślenie analityczne nie jest najmocniejszą stroną. Jak szybko i odpowiednio przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki? Do kogo zwrócić się o pomoc, aby łatwiej zrozumieć materiał?

W tym artykule uzyskasz podstawowe oraz najpotrzebniejsze informacje na temat egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Podpowiemy Ci również, co zrobić, aby łatwo i szybko przygotować się do tego egzaminu.

Jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty z matematyki?

Źródło: www.pixabay.com

Podstawowe informacje — czyli co musisz wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Trzeba wspomnieć, że egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym sprawdzianem, do którego musi przystąpić każdy uczeń ósmej klasy, który chce uzyskać dyplom ukończenia szkoły podstawowej.  Do egzaminu ósmoklasisty muszą również przystąpić wszyscy inni uczniowie szkół artystycznych oraz słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych, którzy realizują zakres nauczania odpowiedni dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty z matematyki jest przeprowadzany w formie pisemnej. Jego celem jest sprawdzenie wiedzy uczniów oraz podsumowanie ich dotychczasowej wiedzy.

Kiedy można przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku?

Egzaminy ósmoklasisty odbywają się w maju. W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty z matematyki będzie odbywał się 25 maja 2022 roku o  godzinie 9:00. Wyznaczono również termin dodatkowy, który przypada na 14 czerwca o godzinie 9:00. Termin dodatkowy jest przeznaczony dla osób, które nie mogły przystąpić do egzaminu z przyczyn zdrowotnych lub losowych, a także dla uczniów, których egzamin w terminie głównym został przerwany lub unieważniony.

Ile trwa egzamin z matematyki?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut.  Niektórzy uczniowie są uprawnieni do wydłużenia czasu egzaminu, który może potrwać do 150 minut. Wydłużenie czasu egzaminu przysługuje m.in. osobom z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z afazją, z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kto może zostać zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z matematyki?

Z egzaminu ósmoklasisty mogą zostać zwolnieni jedynie uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z egzaminu ósmoklasisty mogą również być zwolnieni uczniowie, którzy ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny, nie mogą przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym.

Egzamin z matematyki - co musisz wiedzieć?

Źródło: www.pixabay.com

Przebieg egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Zanim uczniowie przystąpią do egzaminu, losują numer stolika, przy którym będą pracować. Każdy uczeń dostaje swój indywidualny stolik. Gdy wszyscy uczniowie są już na miejscach, członkowie komisji rozdają arkusze egzaminacyjne. Gdy sprawdziany zostają rozdane, każdy uczeń musi sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego. Po dokonaniu tej czynności uczniowie przystępują do kodowania swojej pracy, następnie przewodniczący komisji wydaje pozwolenie na rozpoczęcie pracy nad arkuszem.

Na stoliku może znajdować się wyłącznie arkusz egzaminacyjny, materiały oraz przybory wskazane przez dyrektora CKE. Dopuszczalne są również leki lub inne przedmioty pomocnicze potrzebne ze względu na chorobę ucznia.

Należy pamiętać, że do sali egzaminacyjnej zabrania się wnoszenia jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów lub smartwatchy.

Jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty z matematyki?

Arkusz egzaminacyjny z matematyki składa się z dwóch części. W pierwszej części znajduję się 15 pytań zamkniętych, do których są przyporządkowane poszczególne odpowiedzi. Za takie zadanie możesz otrzymać 1 punkt. Trzeba jednak pamiętać, aby przenieść poprawne odpowiedzi na kartę odpowiedzi arkusza egzaminacyjnego. Jeśli zapomnisz tego zrobić, Twoje odpowiedzi, notatki lub rozwiązanie nie będą uwzględniane.

W części drugiej arkusza egzaminacyjnego znajdziesz 6 pytań otwartych, które mają za zadanie sprawdzić przede wszystkim obliczenia, jakich dokonasz podczas rozwiązania zadania. W zależności od trudności zadań, za rozwiązanie możesz otrzymać 2, 3, 4 lub 5 punktów. Suma punktów, jaką możesz uzyskać w drugiej części egzaminu, wynosi 15 punktów.

Jaki materiał edukacyjny obejmuje egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku?

Materiał, jaki obejmuje egzamin ósmoklasisty z matematyki, jest bardzo obszerny. Egzamin ma na celu sprawdzenie nie tylko wiedzy uczniów, ale również umiejętność samodzielnego myślenia oraz rozwiązywania zadań.

Na egzaminie mogą pojawić się zadania związane z liczbami całkowitymi, ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi, potęgami oraz pierwiastkami. Egzamin może również sprawdzać umiejętności przekształcania wyrażeń algebraicznych, obliczeń procentowych, działań na równaniach z jedną niewiadomą, działań na proporcjonalności prostej oraz rozpoznawania i nazywania figur takich jak prosta, punkt, półprosta lub odcinek.

Na sprawdzianie mogą pojawić się również zadania dotyczące kątów, wielokątów, własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, osi liczbowej, geometrii przestrzennej, rachunku prawdopodobieństwa oraz odczytywania danych i elementów statystyki opisowej.

Dodatkowe przygotowanie do egzaminu z matematyki — jak i gdzie sięgnąć po pomoc?

Matematyka to jeden z trudniejszych przedmiotów w szkole, który potrafi być wyzwaniem dla niejednego ucznia. Egzamin sprawdzający wiedzę z materiału, który uczniowie nabyli, może być powodem ogromnego stresu i presji. Warto więc dobrze się przygotować do tego sprawdzianu. Dużą pomocą mogą okazać się repetytoria oraz materiały specjalnie stworzone do przygotowania ósmoklasistów.

Chcesz powtórzyć materiał z przeszkolonym repetytorem? Szukasz osoby, która pomoże Ci nie tylko zrozumieć matematykę, ale również da Ci dużo wsparcia i wiedzy? Zachęcamy do skorzystania z naszych kursów, które są przeznaczone dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.  W naszej ofercie znajdziesz m.in. zajęcia stacjonarne oraz kursy e–learningowe , które powstały po to, aby w ciekawy i łatwy sposób przygotować uczniów do egzaminu z matematyki. Dzięki takiemu przygotowaniu możesz być pewien swojej wiedzy oraz zadowalające wyniku z egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki, czyli jak się przygotować?

Źródło: www.pixabay.com

Wynik końcowy — czyli co po egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Jedną z ważniejszych informacji, która pozwoli Ci spać spokojnie i mniej stresować się egzaminem, jest fakt, że nie ma określonego minimalnego wyniku, który uczeń musi uzyskać. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zaliczyć. Należy jednak pamiętać, że wynik może pomóc Ci dostać się do wymarzonej szkoły lub klasy. Im lepszy wynik, tym większe szanse na osiągnięcie swojego celu.

Wyniki egzaminu będą już 1 lipca 2022 r., natomiast 8 lipca każdy z uczniów będzie mógł otrzymać zaświadczenie, w którym są dokładnie i szczegółowo rozpisane wyniki egzaminów. Na zaświadczeniu podane są dwa rodzaje wyników: wynik procentowy, czyli odsetek punktów, które uczeń uzyskał, oraz wynik centylowy, czyli odsetek liczby wszystkich ósmoklasistów, którzy uzyskali z tego przedmiotu taki sam wynik lub niższy od zdającego.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu już wiesz, jak przebiega egzamin ósmoklasisty z matematyki oraz poznałeś wszystkie informacje, które najbardziej Cię interesowały.

Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym kursom będziesz doskonale przygotowany do swojego pierwszego, poważnego egzaminu. Posiadamy rozbudowaną bazę materiałów edukacyjnych, która poszerzy Twoją wiedzę o dodatkowe informacje. Bieżący kontakt z prowadzącymi kurs oraz częste sprawdzanie wiedzy pomogą Ci utrwalić materiał niezbędny do uzyskania wysokich wyników z egzaminu.

Jesteśmy na rynku edukacyjnym ponad 10 lat, dlatego doskonale wiemy, czego oczekują od nas nasi podopieczni oraz jak możemy im pomóc zrealizować ich wymarzone cele.

5/5 - (na podstawie 15 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl