fbpx

Etap okręgowy Olimpiady Języka Angielskiego- co musisz o nim wiedzieć?

Etap okręgowy Olimpiady Języka Angielskiego- co musisz o nim wiedzieć?

Awans na etap okręgowy Olimpiady Języka Angielskiego może dawać poczucie, że cały świat należy do Ciebie. Tyle rzeczy już Ci się udało: masz za sobą na pewno dziesiątki zadań gramatycznych, potrafisz opisać angielskim idiomem każdą swoją myśl, tłumaczysz zdania sprawniej niż Google Translate, a głowa pęka Ci od trudnych słów. A jednak to dopiero początek! 

Wiedz, że samo wkroczenie na drogę awansu w OJA jest nie lada wyczynem. Wiedza zdobyta do tej pory już na zawsze z Tobą pozostanie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że trudno się tym cieszyć, gdy masz przed sobą jeszcze ogrom pracy niezbędnej, aby odnieść sukces. Szczególnie że uczestnictwo w wieloetapowej OJA wymaga spełnienia mnóstwa wymogów formalnych. Warto zatem skutecznie się przygotować, w czym może pomóc kompleksowy kurs Indeksu w Kieszeni. W tym tekście znajdziesz wszelkie informacje, które ułatwią Ci rozpoczęcie przygotowań do najbardziej wymagającej części Olimpiady, czyli etapu okręgowego.


Jak przygotować się na etap okręgowy Olimpiady Języka Angielskiego?

Źródło: www.pexels.com


Od czego zacząć przygotowania na etap okręgowy Olimpiady Języka Angielskiego?


Przepaść zarówno w poziomie, jak i w liczbie sprawdzanych zakresów znajomości języka między etapem szkolnym i etapem okręgowym OJA jest ogromna. Począwszy od ilości przykładów w zadaniach, przez złożoność zdań do tłumaczenia, częstą archaiczność tekstów w części sprawdzającej czytanie ze zrozumieniem, na szalenie obszernym teście wiedzy o kulturze anglojęzycznej i wreszcie całej części ustnej kończąc. 

Zapytasz pewnie (czy też krzykniesz lub zapłaczesz – co kto woli): w co włożyć ręce? Najlepiej dokładnie przyjrzeć się częściom składowym etapu okręgowego i zastanowić się, którym potrzebujesz poświęcić najwięcej pracy i czasu. Przedstawiamy więc wygląd każdej z nich razem z kluczowymi datami z harmonogramu OJA, aby łatwiej Ci było zaplanować tok nauki.


Na czym polega część pisemna etapu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego?


Omówimy najpierw część pisemną, która w tej edycji odbędzie się 9 stycznia 2023 roku. Arkusz składa się z sześciu złożonych zadań sprawdzających cztery obszary znajomości języka: gramatykę, słownictwo, czytanie ze zrozumieniem i kulturę krajów anglojęzycznych. Na rozwiązanie go uczestnicy mają zawsze aż dwie i pół godziny.


Gramatyka


Dwa pierwsze zadania dotyczą gramatyki. Jedno to test jednokrotnego wyboru, który zawiera pytania sprawdzające znajomość m.in. bardziej lub mniej zniuansowanych konstrukcji, odmiany rzadko spotykanych czasowników nieregularnych, poprawnego stosowania liczebników, przyimków oraz czasowników złożonych (ang. phrasal verbs);


Tłumaczenia


Drugie zadanie gramatyczne to tłumaczenie zdań na angielski, które wymaga połączenia świetnej znajomości zaawansowanych reguł gramatycznych, specjalistycznego słownictwa i obycia językowego, które umożliwia wybór najbardziej idiomatycznych wyrażeń w tworzonych przekładach. Kluczowa jest także umiejętność równoczesnego myślenia w języku polskim i angielskim – przede wszystkim w celu uniknięcia kalek. Za zadania „Gramatyka 1” i „Gramatyka 2” można zdobyć w sumie 30 punktów;


Słownictwo


Trzecie zadanie sprawdza znajomość słownictwa i ma znaną już uczestnikom z pierwszego etapu formę tzw. hangmana, czyli zdań z lukami złożonymi z kresek reprezentujących pojedyncze litery, w przypadku których trzeba wywnioskować z kontekstu, jakie słowo najlepiej tam pasuje. Zamiast symbolicznych ośmiu przykładów, w etapie okręgowym jest ich jednak aż trzydzieści;


Czytanie ze zrozumieniem


Zadanie z czytania ze zrozumieniem jest złożone z różnej długości fragmentów tekstów publicystycznych i literackich. Do części z nich ułożone są pytania jednokrotnego wyboru sprawdzające zrozumienie treści tekstów, a do reszty (zwykle są to fragmenty o długości jednego akapitu) trzeba dopasować brakujące fragmenty zdań, również drogą jednokrotnego wyboru. Proporcja tych dwóch typów pytań co roku nieznacznie się różni;


Uzupełnianie luk


Piąte zadanie to test luk, czyli kilkuakapitowy fragment tekstu publicystycznego lub literackiego, którego źródło zawsze jest podane na końcu. Z fragmentu usuniętych jest 30 słów, które trzeba wpisać w luki po uprzedniej uważnej lekturze całego tekstu;


Test wiedzy o kulturze


Ostatnie, szóste zadanie, to test kultury. Jest to 25 pytań, w których może pojawić się wszystko, co choć w minimalnym stopniu dotyczy historii, geografii, polityki i kultury (zarówno wysokiej, jak i popularnej) krajów anglojęzycznych, czyli Wielkiej Brytanii, USA, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii oraz pozostałych byłych kolonii brytyjskich.


Źródło: www.pexels.com


Etap okręgowy Olimpiady Języka Angielskiego – część ustna


Część ustna etapu okręgowego OJA odbędzie się w poszczególnych okręgach od 10 stycznia do 17 lutego 2023. Polega ona na piętnastominutowej rozmowie z komisją, w której oceniana jest poprawność językowa oraz przygotowanie merytoryczne uczestników. 

Na część ustną należy opracować sześć dowolnych lektur z listy podanej na stronie internetowej olimpiady. Jedynym warunkiem jest to, że trzy spośród nich muszą być napisane przez brytyjskiego autora, a trzy przez amerykańskiego. 

Dodatkowo należy znać odpowiedzi na pytania z kilkunastu bloków tematycznych. Część z nich dotyczy wiedzy ogólnej, a w jej skład wchodzi „edukacja”, „człowiek i środowisko”, „współczesne mass-media i ich wpływ na człowieka”, „współczesne postępy technologiczne”, „społeczny, kulturalny i polityczny rozwój współczesnego świata”, „życie codzienne we współczesnym świecie”. 

Reszta to szczegółowe pytania o kulturę, historię, geografię i politykę Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Co roku zakres wiedzy sprawdzanej na części ustnej okręgowego etapu OJA jest taki sam i znajduje się on w całości na stronie oja.wsjo.pl w zakładce „tematyka egzaminów ustnych OJA”.


Etap okręgowy Olimpiady Języka Angielskiego – jak zacząć przygotowanie?


Jak widać, ilość wiedzy i umiejętności, które trzeba przyswoić przed etapem okręgowym OJA, jest bardzo duża. Najważniejsze jednak jest, żeby nie dopuścić do siebie stresu ani złości za powodu popełnianych błędów. Osoby uczestniczące w OJA najczęściej mają już bardzo dużą wiedzę gramatyczną i leksykalną, jednak niuanse pojawiające się na tym konkursie mogą zaskoczyć każdego i należy je traktować jako część jego specyfiki, a nie indywidualną słabość. 

Najskuteczniejszą metodą przygotowania do drugiego etapu jest rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat. Warto doszukiwać się w nich schematów, zapamiętywać wyrażenia, słowa i konstrukcje, które pojawiają się szczególnie często. 

Pamiętaj jednak, że najważniejsze w przygotowaniach do Olimpiady Języka Angielskiego są umiejętności, które zdobywa się po drodze. Zostaną one z Tobą na zawsze. Ogrom wiedzy o anglojęzycznym świecie, a także swoboda w lawirowaniu między dwoma językami zwiększają otwartość na świat. Dodatkowo znacznie ułatwiają naukę kolejnych języków i zawieranie międzynarodowych znajomości.


Etap okręgowy Olimpiady Języka Angielskiego – dlaczego warto przygotowywać się z Indeksem w Kieszeni?


Źródło: www.pexels.com


W Indeksie w Kieszeni dołożymy wszelkich starań, by pomóc Ci odnieść sukces w etapie okręgowym OJA. Poświęcimy uwagę każdemu typowi zadań osobno, by pokazać, jak rozwiązywać je możliwie najlepiej. Kładziemy szczególny nacisk na płynność tłumaczeń i naukę słownictwa poprzez poznawanie jak największej ilości synonimów. Według nas to jest klucz do rozwiązania większości przykładów w arkuszu, szczególnie pod presją czasu. 

Pokażemy Ci sprawdzone metody nauki, które pomogły naszym prowadzącym w poprzednich edycjach odnieść sukces w OJA, byś mogła lub mógł na gotowych schematach dobrych praktyk przygotować się do Olimpiady jak najskuteczniej przy możliwie najmniejszej ilości stresu. Nie czekaj, weź udział w kursie IwK już dzisiaj!

5/5 - (na podstawie 20 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl