fbpx

Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – co musisz o nim wiedzieć?

Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – co musisz o nim wiedzieć?

Zbliża się nieubłaganie czas na etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Gratulujemy serdecznie wszystkim, którzy awansowali do drugiego etapu zmagań. Czeka Was spore wyzwanie, ale nie bójcie się. Przeczytanie tego tekstu oraz szczególnie uczestnictwo w kursie Indeksu w Kieszeni zdecydowanie ułatwia sprawę!


Jak przygotować się na etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym?

Źródło: www.pexels.com


Jak przebiega etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym?


Etap okręgowy w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się 28 stycznia 2023 roku. Formuła ma mieć charakter tradycyjny, jednakże należy uwzględnić pewne ryzyko zmian związane z ewentualnym zaostrzeniem sytuacji pandemicznej. 

Zwyczajowo etap okręgowy przeprowadza wybrana szkoła wyższa lub uniwersytet. Okręg obejmuje całe województwo (wyjątkiem jest woj. mazowieckie, w którym Warszawa i okolice mają swój okręg). Dokładne informacje, odpowiednie dla waszego miejsca zamieszkania, można sprawdzić na stronie Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.


Część pisemna


Zawody będą składać się z dwóch części (pisemnej i ustnej). Część pisemna polega na rozwiązaniu testu, który zawiera zadania różnego typu, a ich celem jest sprawdzenie wiedzy w zakresie współczesnych procesów i zjawisk społeczno-politycznych. 

Zadania mogą mieć różnorodny charakter. Rozwiązanie niektórych może wymagać tylko zaznaczenia właściwej odpowiedzi (tzw. zadanie zamknięte), ale również możliwe są bardziej rozbudowane treści polegające przykładowo na konieczności podania właściwego pojęcia lub napisania krótkiego uzasadnienia. W ramach testu nie przewiduje się żadnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. 

Do zdobycia łącznie jest 50 punktów. Uwaga! Jakiekolwiek poprawki na arkuszu traktuje się jako błąd. Trzeba bardzo rozważnie zaznaczać i wypełniać test.


Część ustna


Do etapu ustnego zawodów okręgowych kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów, czyli 25 punktów. Liczba zawodników zakwalifikowanych do etapu ustnego nie może być większa niż 20% ogólnej liczby uczestników w etapie okręgowym.

Etap ustny polega na przedstawieniu wypowiedzi na dwa pytania problemowe przed komisją Olimpiady. Jedno pochodzi z bloku stałego, drugie ze zmiennego. Pytania są losowane, a następnie uczeń otrzymuje 10 minut na przygotowanie się, po czym następuje wypowiedź przed komisją. 

Na każde pytanie przeznaczone jest 10 minut, ale można oczywiście skończyć szybciej. Wypowiedź musi mieć charakter złożony. Trzeba dokładnie przedstawić temat, najlepiej w uporządkowany sposób, a także podać maksymalnie dużo informacji. Zwyczajowo komisje nie są chętne do zadawania pomocniczych pytań.


Jak oceniani są uczestnicy etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym?


Co musisz wiedzieć o etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym?

Źródło: www.pexels.com


Oceny wystawiane są w skali punktowej: 0, 30, 35, 40, 45, 50. Uzyskanie zera punktów z odpowiedzi na jedno pytanie skutkuje otrzymaniem zera punktów z odpowiedzi z całego zestawu pytań. To również bardzo ważna kwestia. Nie można dopuścić do sytuacji, w której na dany temat nie powie się kompletnie nic. Wtedy automatycznie cała wypowiedź zostanie wyzerowana. Nawet jeśli drugie pytanie perfekcyjnie omówiono.

Punkty za rozwiązanie testu i odpowiedź ustną podlegają sumowaniu. Ustala się listę najlepszych uczestników. Do finału awansuje kilku najlepszych – dokładna liczba zależy od ogólnej liczby miejsc w finalne dla danego okręgu.


Co musisz wiedzieć o bloku zmiennym?


Warto też wspomnieć w kilku słowach o tegorocznym bloku zmiennym. Tytuł brzmi następująco: Wybory w państwie współczesnym. Temat wydaje się bardzo interesujący i dotyczy ważnych kwestii prawnych, politycznych i społecznych. Koniecznie trzeba zapoznać się z zasadami wyborczymi, aktami prawnymi, ale również praktyką polityczną. Wspominamy o tym również dlatego, że w przeciwieństwie do etapu szkolnego, na etapie okręgowym obowiązuje materiał z bloków – stałego oraz zmiennego. Trzeba być przygotowanym z obu zakresów materiałów.

Przedstawiane tutaj zawody niestety należą do jednych z trudniejszych w ramach całej edycji Olimpiady. To właśnie na tym etapie dokonuje się największa selekcja uczestników, a wielu odpada. Miejsc w finale jest stosunkowo mało, więc dostają się do niego wyłącznie uczestnicy z wysokimi wynikami z obu części etapu. 


Dlaczego warto przygotowywać się do Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z Indeksem w Kieszeni?


Podczas kursów w Indeksie w Kieszeni staramy się ułatwić uczestnikom ich drogę do sukcesu. Przedstawiamy wiele informacji praktycznych na temat Olimpiady i omawiamy najczęściej pojawiające się typy zadań. Ważne są też ćwiczenia części ustnej, gdyż jest to jeden z bardziej wymagających i zarazem stresujących momentów dla wielu uczestników. Cel naszych działań jest prosty – jak najlepszy wynik uczestników kursów Indeksu w Kieszeni.

5/5 - (na podstawie 17 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl