Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawie – co musisz o nim wiedzieć?

Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawie – co musisz o nim wiedzieć?

Poniżej znajdziesz trochę praktycznych i organizacyjnych informacji na temat II etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie, które mogą Cię zainteresować. Zostały one przygotowane przez prowadzącego kurs w Indeksie w Kieszeni, a także doświadczonego olimpijczyka. Znajdziesz też tam przydatne wskazówki oraz informację o przewagach, jakie daje Ci wspólne przygotowywanie się z Indeksem w Kieszeni do II etapu.


Jak przygotować się na etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawie?

Źródło: www.pixabay.com


Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawie – kiedy i gdzie się odbywa?


Termin: 4 marca 2023 r. (sobota), godz. 10.00

Miejsce: siedziba właściwego Komitetu Okręgowego (lista poniżej https://olimpiadaprawa.pl/images/XXVOlimpiada/Komitety-Okrgowe-Olimpiady-Wiedzy-o-Prawwie—XXV-edycja.pdf ).

Liczba miejsc na okręg: 10 (liczba osób mogących wyjść z okręgu)


Forma i zasady etapu okręgowego OWoP


Eliminacje okręgowe składają się z pisemnego testu wiedzy prawniczej oraz pisemnego egzaminu prawniczego. Polega on na odpowiedzi na pytania/zadania opisowe wymagające wiedzy z różnych dziedzin prawa, m.in. karnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, konstytucyjnego czy rodzinnego

Obie części eliminacji odbywają się tego samego dnia. Komitet okręgowy otrzymuje klucz do zadań testu wiedzy prawniczej oraz kryteria oceniania pisemnego egzaminu prawniczego. Może je otworzyć po zakończeniu eliminacji. Klucz odpowiedzi i kryteria oceniania pisemnego egzaminu prawniczego są narzędziem pomocniczym dla sprawdzających i nie wiążą komitetu okręgowego. W sytuacjach wątpliwych komitet podejmuje rozstrzygnięcia odnośnie punktacji w zgodzie z aktualnym stanem prawnym. 


Test pisemny


Do eliminacji okręgowych wszyscy zakwalifikowani uczestnicy przystępują o tej samej godzinie (10.00), tego samego dnia. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 45 minut. Za test uczestnik może otrzymać od 0 do 30 punktów. Do części drugiej (pisemny egzamin prawniczy) kwalifikuje się do 12 osób, które najlepiej napisały test i zdobyły co najmniej 20 pkt., a także osoby, które uzyskały tyle samo punktów co osoba z dwunastym wynikiem z części testowej

Po ogłoszeniu wyników testu i listy zakwalifikowanych uczestników do drugiej części etapu okręgowego, nie później niż o godz. 13.00 tego samego dnia, uczniowie przystępują do wypełnienia karty uczestnika etapu okręgowego oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 i nr 4). 


Egzamin prawniczy


W dalszej kolejności olimpijczycy przystępują do pisemnego egzaminu prawniczego, na który mają 60 minut. Za pisemny egzamin prawniczy uczestnik może otrzymać od 0 do 20 pkt. 


Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawie – ile osób trafia do finału?


Co warto wiedzieć przed etapem okręgowym Olimpiady Wiedzy o Prawie?

Źródło: www.pixabay.com

 


Do Finału Ogólnopolskiego zgłaszanych jest do dziesięciu uczestników z każdego okręgu, którzy uzyskali łącznie co najmniej 40 punktów (za test i pisemny egzamin prawniczy). W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez większą liczbę uczestników o zgłoszeniu do zawodów centralnych decyduje wynik uzyskany z testu wiedzy prawniczej w eliminacjach okręgowych, w drugiej kolejności zaś liczba punktów uzyskanych z testu pisemnego w eliminacjach szkolnych

W przypadku gdy kryteria te nie dają rozstrzygnięcia, dodatkowe warunki kwalifikacji do eliminacji centralnych ustala właściwy komitet okręgowy. Dodatkowe kryteria dołączane są do protokołu eliminacji okręgowych i przesyłane do Komitetu Głównego. 

Każdy komitet okręgowy może zgłosić do eliminacji centralnych nie więcej niż dziesięć osób. Komitet okręgowy sprawdza pisemne egzaminy prawnicze i ogłasza wyniki w miarę możliwości tego samego dnia. Powiadamiając tym samym uczestników o końcowych punktacjach i publikując tego samego dnia informację o zgłoszeniu do eliminacji centralnych na stronie internetowej siedziby komitetu okręgowego (do godz. 18.00). 


Czy są wyjątkowe sytuacje?


W sytuacjach wątpliwych związanych z podaniem wyników dopuszcza się możliwość ogłoszenia wyników najpóźniej w najbliższy poniedziałek po eliminacjach okręgowych, jednocześnie powiadamiając o tym fakcie pisemnie – drogą elektroniczną – Komitet Główny.

W praktyce zazwyczaj najtrudniejsze okręgi w Polsce (czyli takie, z których najtrudniej wyjść, bo jest wysoki poziom, a więc i próg) to Kraków, Warszawa, Katowice i Przemyśl.


UWAGA! 


Wyjście z okręgu nie gwarantuje finału, zatem nie należy cieszyć się przedwcześnie.


„Komitet Główny po otrzymaniu wszystkich protokołów z przebiegu eliminacji okręgowych dokonuje weryfikacji dokumentacji uczestników zgłoszonych przez komitety okręgowe (testy wiedzy prawniczej, pisemne egzaminy prawnicze, karty zgłoszenia, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych). 

Komitet Główny dokonuje kwalifikacji do 60 uczestników z największą ilością zdobytych punktów z testu wiedzy prawniczej oraz pisemnego egzaminu prawniczego

W wyjątkowych przypadkach, kwalifikując 100 uczestników do eliminacji centralnych, w przypadku jednakowej liczby punktów u uczestników, Komitet Główny może również zakwalifikować do eliminacji centralnych wszystkich uczestników z jednakową liczbą punktów.

Do 18 marca 2023 r. do godz. 15.00 Komitet Główny publikuje na stronie internetowej Olimpiady listę zakwalifikowanych do eliminacji centralnych”.

Z osób, które wyszły z okręgów, Komitet Główny sporządza ogólnopolską listę i z niej do finału wchodzi 60 – 100 osób.


Jak nauka z IwK pozwala przejść spokojnie etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawie i wejść do finału?


Jak przygotować się na etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawie z Indeksem w Kieszeni?

Źródło: www.pixabay.com

 


W przygotowaniach do II etapu koncentrujemy się przede wszystkim na praktycznej warstwie przygotowań. Część merytoryczna stanowi podstawę, w którą oczywiście w pełni zaopatrujemy naszych uczniów. Poza tym kluczowe jest przygotowanie praktyczne pod formułę II etapu, zarówno test, jak i stosunkowo nową formułę drugiej jego części. Mamy na myśli oczywiście egzamin prawniczy (istniejący dopiero od dwóch edycji). 

Dlatego przygotowując naszych uczniów analizujemy dziesiątki potencjalnych pytań opisowych pod kątem egzaminu prawniczego. Robimy także wspólne symulacje odpowiedzi oraz ponad dwadzieścia próbnych olimpiad głównie po to, aby przećwiczyć część testową. 

Znajdziesz też obszerny wachlarz różnych form powtórek, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka, że coś może Cię zaskoczyć na etapie okręgowym. Są to m.in. quizy olimpijskie, dziesiątki checklist i próbnych olimpiad. 

Śmiało możemy stwierdzić, że nasza formuła przygotowań się sprawdza. Corocznie nasi uczniowie licznie wchodzą do finału, aby tam następnie osiągać świetne wyniki. Wśród naszych podopiecznych są laureaci najwyższych miejsc Olimpiady (wliczając lokaty na podium). Dlatego jeśli tylko chcesz zmaksymalizować swoje szanse na wejście do finału, napisz do nas i powalczmy wspólnie o najwyższe cele! 

5/5 - (na podstawie 22 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl