Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu – co musisz o nim wiedzieć?

Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu – co musisz o nim wiedzieć?

Etap okręgowy to drugi poziom Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. W tej odsłonie zawodów biorą udział uczniowie, którzy przeszli już eliminacje szkolne. Warto zatem dobrze się do niego przygotować, aby mieć szansę na uzyskanie Indeksu w Kieszeni. Skuteczną pomocą w przygotowaniach są kursy IwK, dzięki którym opanujesz całą niezbędną wiedzę na każdy etap.


Jak przygotować się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu?

Źródło: www.pexels.com


Gdzie i kiedy odbywa się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu?


Uczestnicy piszą test poza swoją szkołą – muszą dojechać w wyznaczone dla każdego okręgu miejsce. To, do jakiego okręgu jest przypisany uczestnik zależy od tego, w którym województwie znajduje się jego strona. Na stronie Olimpiady można znaleźć wykaz okręgów i odpowiadających im województw. 

Etap okręgowy znacząco różni się od szkolnego – tutaj zadania, takie same w każdym okręgu, są już z góry narzucone przez Komitet Główny Olimpiady. Niniejszy tekst może pomóc rozwiać pewne wątpliwości i sprawić, że jadąc na etap okręgowy będziesz wiedział, czego się spodziewać. 


Ile osób może wziąć udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu?


Zgodnie z regulaminem Olimpiady do etapu okręgowego mogą przejść maksymalnie dwie osoby z każdej szkoły biorącej udział w Olimpiadzie. Oznacza to, że ilość uczestników tej części zawodów zależy od liczby zgłoszonych szkół – w XXVI edycji Olimpiady liczba ta wyniosła 357. 


Ile osób może przejść do kolejnego etapu?


Co do liczby uczestników, którzy przechodzą etap okręgowy i trafiają do finału, nie jest ona całkowicie stała. Regulamin Olimpiady mówi, że do kolejnego etapu przechodzą uczestnicy, którzy na etapie okręgowym uzyskali 80% punktów, jednak w uzasadnionych przypadkach próg ten może zostać obniżony. W praktyce obniżenie progu zdarzało się dość często, a realna liczba osób, które przechodzą dalej, to około pięćdziesięciu – sześćdziesięciu uczestników.


Kiedy odbywa się etap okręgowy OWoŻ?


Etap okręgowy odbywa się zazwyczaj na początku grudnia. W tym roku będzie to 02.12.2022 roku.


Jak wygląda etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu?


Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu - co musisz o nim wiedzieć?

Źródło: www.pexels.com


Etap okręgowy polega na rozwiązaniu testu. Składa się on z kilku rodzajów zadań. Najwięcej występuje zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru – 40 zadań

Drugi rodzaj to zadania typu prawda-fałsz, w których trzeba ocenić, czy dane stwierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe. Takich zadań jest 20

Trzeci typ to zadania, które polegają na przyporządkowaniu – w tych zadaniach trzeba dopasować do danego produktu charakteryzujące go cechy. Zadań tego typu też jest 20. W każdym zadaniu na przyporządkowywanie są po trzy pary do dopasowania. Jeśli wszystkie dopasuje się prawidłowo, otrzymuje się dwa punkty, jeśli przyporządkuje się jedną parę – jeden punkt, jeśli żadna para nie będzie prawidłowa – 0 punktów. W pozostałych typach zadań można uzyskać 1 albo 0 punktów. 


Co jeszcze warto wiedzieć o teście na etapie okręgowym?


Test obejmuje zadania z tematyki wiodącej, zmieniającej się co roku oraz zadania z zakresu gastronomii, kelnerstwa, żywności i żywienia. Do tej pory etap okręgowy obejmował jedynie test, jednak w tym roku regulamin uległ zmianie i w obecnej, XXVII edycji Olimpiady, na etapie okręgowym ma się pojawić zadanie praktyczne w formie projektu z zakresu planowania, organizacji i oceny żywienia. Jako że jest to nowy zapis w regulaminie, trudno dokładnie powiedzieć, na czym będzie polegała ta część etapu okręgowego.


Jak nauka z Indeksem w Kieszeni pomaga przejść etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu?


Jak wygląda nauka do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu z Indeksem w Kieszeni?

Źródło: www.pexels.com


Jako że etap okręgowy obejmuje wiele różnych tematów związanych z szeroko pojętą gastronomią, towaroznawstwem i żywieniem człowieka, staramy się pomóc kursantom zorientować się, co jest ważne i na czym trzeba się skupić. Kiedy już osiągniemy ten cel, trzeba jeszcze wszystkie te informacje zapamiętać i utrwalić. By Wam w tym pomóc, prowadzimy kurs w dwóch formatach: spotkania webinarowe online oraz e-learning. 


Indywidualne kursy e-learningowe IwK


W czasie kursu e-learningowego udostępniamy moduły tematyczne, dotyczące różnych aspektów żywienia. Składają się one ze skryptu, który wprowadza w dany temat i rozwija go, prezentacji, która pomaga skupić się na tym, co najważniejsze. Pomagają usystematyzować wiedzę oraz z testu i karty pracy, pozwalających na przećwiczenie przerabianego tematu. 

Wiadomo, że poznawanie i przyswajanie tak wielu nowych informacji i skomplikowanych zagadnień nie jest łatwe, a do tego każdego mogą spotkać różne trudności. Dlatego też każdy kursant ma możliwość indywidualnego kontaktu z prowadzącym. Dla każdego zakładana jest prywatna grupa, na której może wstawiać rozwiązane testy do sprawdzenia, zadawać pytania, dopytywać o niejasności. 


Grupowe kursy webinarowe IwK


Z kolei zajęcia webinarowe polegają na spotkaniach online w małych grupach. W czasie tych dyskusji omawiamy najważniejsze zagadnienia i tłumaczymy bardziej skomplikowane kwestie. Na każdym spotkaniu rozwiązujemy też zadania i razem je omawiamy. Kursanci przez cały czas mają możliwość zadawania pytań – po spotkaniach również. Po webinarze udostępniamy przedstawiane materiały, by kursanci mogli je sobie utrwalić. 

Dodatkowo w każdym wariancie kursu ćwiczymy zadania z poprzednich edycji Olimpiady. Dzięki temu kursanci wiedzą, czego mogą się spodziewać na właściwym teście. Zawsze staramy się też dopasować kurs do potrzeb uczestników – czy to pod względem przećwiczenia konkretnych zagadnień, czy powtórki danych informacji. Dlatego zapraszamy do przygotowań z Indeksem w Kieszeni!

5/5 - (na podstawie 22 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl