Finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

W tym roku szkolnym już po raz czwarty odbyły się zmagania olimpiady polonistycznej przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Jak wygląda formuła etapu finałowego? Czego możesz się spodziewać i o czym warto pamiętać? Sprawdź, jak Indeks w Kieszeni może pomóc w etapie centralnym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych


Pomysł na zorganizowanie juniorskiego wariantu olimpiady polonistycznej zrodził się przy okazji złotego jubileuszu zmagań przeznaczonych dla licealistów, który miał miejsce w roku szkolnym 2019/2020. Przedsięwzięciu sprzyjała też reforma oświaty, która odtwarzała ośmioletnie szkoły podstawowe – z założenia zawody kierowane są przede wszystkim do uczniów klas siódmych i ósmych.


Pierwsza edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych zakończyła się falstartem, niezwiązanym jednak w żadnym wypadku z odpowiedzialnością organizatorów. Na przeszkodzie stanęła wówczas pandemia koronawirusa, która uniemożliwiła przeprowadzenie finału. Od tamtego czasu jednak odbywają się one regularnie, w 2023 roku po raz pierwszy w pełni stacjonarnie. Sprawdź, co charakteryzuje finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych!


Co trzeba zrobić, aby trafić do finału?

O kwalifikacji do finału decydują wyniki uzyskane na etapie okręgowym. W pierwszej kolejności komitet okręgowy sumuje punkty uzyskane przez ucznia na tym etapie. Rekomendacje do finału otrzymują osoby, które uzyskały co najmniej 15 punktów z pracy pisemnej, 15 punktów z testu oraz 20 punktów z części ustnej.

Rekomendacja nie oznacza jeszcze gwarancji uczestnictwa w finale. O ostatecznej liście osób zakwalifikowanych decyduje komitet centralny na około miesiąc przed ostatnią fazą zawodów – liczba wyłanianych wówczas uczestników finału wynosi 170. Warto zwrócić uwagę, że komitet centralny ma prawo zakwalifikować do udziału w finale również osoby, które uzyskały słabsze wyniki, ale należą do najlepszych w swoich okręgach. Komisja może potraktować w ten sposób co najwyżej trzech uczniów w danym okręgu.


Finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych – formuła

Zawody finałowe składają się z dwóch części – pisemnej i ustnej. W ramach pierwszej z nich zadaniem uczniów jest napisanie wypracowania na jeden z zadanych tematów, związanych z tematami przewodnimi oraz lekturami zaproponowanymi na daną edycję zmagań. Na napisanie rozprawki uczestnicy otrzymują 120 minut.


Jak przygotować się na Finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych?

Źródło: www.pixabay.com


W tej części zawodów, inaczej niż w olimpiadzie dla szkół średnich, również sprawdza się wiedzę językową za pomocą testu, w którym dominują zadania otwarte. Czas przeznaczony na jego wypełnianie wynosi 90 minut. Zarówno praca pisemna, jak i test są podobne w formie do etapu okręgowego, lecz odpowiednio bardziej wymagające merytorycznie.

Część ustna

W części ustnej uczniowie muszą natomiast wykazać się znajomością wybranego przez siebie jeszcze przed finałem tematu. Pula tematów zmienia się co roku, a ich wybór jest względnie szeroki. Obejmują one zróżnicowaną tematykę, związaną z twórczością poszczególnych epok. W czwartej edycji Olimpiady uczestnicy mogli dokonać wyboru spośród następujących opcji:

– Motyw spojrzenia na świat w poezji Jana Kochanowskiego,

– Owce i wilki w Bajkach i przypowieściach Ignacego Krasickiego,

– Bajki i przypowieści Ignacego Krasickiego – utwory dla dzieci czy dorosłych,

– Obraz świata z perspektywy oświeceniowej satyry,

– Rzeki, jeziora, rosa, łzy… Motyw wody w Balladach i romansach Adama Mickiewicza,

– Ocena przeszłości szlacheckiej w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza,

– Juliusz Słowacki – pamięć poety,

– Folklor w Balladynie Juliusza Słowackiego,

– Kobiece wzorce i antywzorce osobowe w wierszach Cypriana Norwida,

Rzecz o byciu człowiekiem. Przygody Pinokia Carla Collodiego,

Rola żywiołów w Przygodach Sindbada Żeglarza Bolesława Leśmiana,

– Poetyckie obrazy miłości w miniaturach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z tomu „Pocałunki” (1926) (np. Fotografia lub Miłość), w poezji Ewy Lipskiej (np. Ciasto ze śliwkami), w wierszach Agnieszki Osieckiej (np. Kwitnie mak),

– Poetyckie sposoby przedstawiania przyrody na przykładzie wybranych wierszy Jana Twardowskiego i Wisławy Szymborskiej,

– Fantastyka i groteska w wybranych opowiadaniach Stanisława Lema,

– Przyjaźń w twórczości Zbigniewa Herberta,

– Śmieszność i groza świata w wybranych opowiadaniach i jednoaktówkach Sławomira Mrożka,

Dziwność i niepokoje naszej rzeczywistości w Opowiadaniach bizarnych Olgi Tokarczuk,

– Światy wyobrażone i rzeczywiste młodych bohaterów książek Marcina Szczygielskiego,

– Rola wartości w zmieniającym się świecie,

Współczucie dla muchy – owady jako temat poezji.

Jak widać, propozycji jest na tyle dużo, że każdy zainteresowany mógł pośród nich znaleźć coś dla siebie.  Następnie podzielić się nabytą wiedzą z komisją olimpijską. Odpowiedzi zazwyczaj przybierają formę całkiem swobodnych dyskusji.

Różnice między wersją licealną, a podstawówkową

W kwestii organizacji widoczna jest istotna różnica względem olimpiadą licealną i przeznaczoną dla szkół podstawowych. O ile w tej pierwszej całość zmagań trzeciego stopnia ma miejsce w Warszawie i okolicach, o tyle w przypadku wariantu juniorskiego część pisemna przeprowadzana jest jeszcze w okręgach, zaś dopiero zawody ustne odbywają się w Warszawie.

Jak zostać finalistą lub laureatem?

Tytuł laureata otrzymują natomiast ci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w czasie trwania finału. Wypowiedź ustna odgrywa istotną rolę w całości oceny, dlatego nie należy jej lekceważyć. Tytułem finalisty mogą się zaś cieszyć Ci wszyscy, którzy w ogóle przystąpili do części pisemnej III etapu.

Uzyskane takiego zaszczytnego tytułu może otwierać wiele drzwi prestiżowych szkół średnich – od nich zaś tylko krok do wyboru ścieżki.


Finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych – podsumowanie

Finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych to niewątpliwie fascynujące przeżycie, które z pewnością na długo pozostaje w pamięci. Jednocześnie jednak wiąże się z dużą ilością stresu. Przyjrzenie się formule organizacyjnej finału pozwala przynajmniej ten stres rozwiać i uczynić zmagania olimpijskie niepowtarzalną przygodą. Zapraszamy zatem do zapoznania się z ofertą Indeksu w Kieszeni, który skutecznie przygotowuje do każdego etapu Olimpiady! 

5/5 - (na podstawie 12 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl