Jak przebiega finał Olimpiady Wiedzy o Żywieniu?

Jak przebiega finał Olimpiady Wiedzy o Żywieniu?

Etap centralny, czyli finał Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, jest trzecim i ostatnim jej etapem. Jest to równocześnie wymarzony cel każdego uczestnika. Duża część finalistów zastanawia się, co tak naprawdę ich czeka, czego powinni się spodziewać i na co się przygotować. Niniejszy tekst może pomóc rozwiać wiele wątpliwości – nie tylko jeśli jesteś finalistą, ale także jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Olimpiadą lub rozważasz wzięcie w niej udziału.


Finał Olimpiady Wiedzy o Żywieniu - co musisz o nim wiedzieć?

Źródło: www.unsplash.com


Ile osób przechodzi do finału Olimpiady Wiedzy o Żywieniu?

Nie ma sztywnego limitu uczestników etapu centralnego. Regulamin mówi, że warunkiem kwalifikacji do finału jest uzyskanie przynajmniej 80 % punktów z testu. Zaznacza też, że w niektórych przypadkach próg ten może być obniżony – zwykle właśnie taka sytuacja ma miejsce. W rzeczywistości próg zależy od ilości uczestników i od trudności testu – różnice progu punktowego między poszczególnymi edycjami wynoszą kilka punktów. Zanim rozpoczęła się pandemia, do etapu centralnego kwalifikowało się około 60 osób. Jednak w XXVI edycji, liczba miejsc w finale wyniosła 103.


Kiedy się odbywa i ile trwa etap centralny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu?

Zazwyczaj finał przeprowadzany jest w drugiej połowie marca. Do tej pory etap ten trwał trzy dni, podczas których uczestnicy brali udział w kolejnych częściach etapu centralnego mających miejsce w organizującej go szkole.


Z czego składa finał Olimpiady Wiedzy o Żywieniu?

Etap centralny składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej i quizu. Część teoretyczna to test składający się z pytań zamkniętych, typu prawda/fałsz, a także zadań na przyporządkowywanie oraz tekstu do uzupełnienia. Test piszą wszyscy uczestnicy finału. Te osoby, które uzyskają z niego co najmniej 40 %, zdobywają tytuł finalisty. 

30 osób z najlepszym wynikiem z części teoretycznej przechodzi do części praktycznej. Ta część składa się z dwóch zadań. Jedno z nich to zadanie praktyczne, jednak rozwiązywane pisemnie – polega ono na zaplanowaniu i ocenie żywienia dla określonej grupy osób. Drugie zadanie to przeprowadzenie procesu technologicznego dla określonej potrawy i odpowiednie jej zaserwowanie. Oznacza to ugotowanie dania przy jurorach podanego dania, z zachowaniem wszelkich zasad higieny, i podanie go do oceny. 

Po przeprowadzeniu dwóch części ich wyniki są sumowane i piętnaście osób z najwyższym wynikiem otrzymuje tytuł laureata. Wśród zwycięskiej piętnastki sześcioro najlepszych uczestników przechodzi do trzeciej części – quizu. Jest ona przeprowadzana w formie teleturnieju: uczestnicy dostają różne pytania i zadania do wykonania. Ta część pozwala ustalić ostateczną kolejność miejsc zajętych przez laureatów – w tym celu sumuje się wyniki ze wszystkich trzech części i wyłania się zwycięzcę Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.


Jak wygląda finał Olimpiady Wiedzy o Żywieniu?

Pierwszego dnia uczestnicy przyjeżdżali na miejsce. Po ich zameldowaniu w miejscu noclegu następowało uroczyste przywitanie w szkole, która była organizatorem etapu centralnego. 

Drugi dzień był najintensywniejszy. Rano uczestnicy pisali część teoretyczną, następnie brali udział w wybranych warsztatach tematycznych. Dla trzydzieściorga najlepszych osób był czas na część praktyczną, po której miała miejsce krótka wycieczka po mieście. Wieczorem następowało ogłoszenie wyników i wyłonienie piętnastu laureatów. 

Trzeciego dnia odbywał się quiz, a na koniec wręczenie nagród finalistom i laureatom.


Jak nauka z Indeksem w Kieszeni pozwala osiągnąć wysoki wynik na Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu?

Zanim przyjdzie czas na martwienie się finałem, trzeba się do niego dostać – Indeks w Kieszeni w pierwszej kolejności pomaga właśnie w tym. Przed częścią centralną uczestnicy muszą się zmierzyć z niełatwym etapem okręgowym, a jeszcze wcześniej pokonać rywali na etapie szkolnym. 

Przygotowania z nami nie kończą się jednak po ogłoszeniu listy uczestników finału. Nasi kursanci wciąż otrzymują kolejne materiały, wskazówki, wsparcie i gotowość odpowiedzi na pojawiające się pytania. To wszystko pomaga w przygotowaniach do samego finału, który jest niezwykle złożony. Składa się z wielu różnych typów zadań wymagających bardzo różnych umiejętności – nie tylko teoretycznych. 


Jak przygotować się na finał Olimpiady Wiedzy o Żywieniu?

Źródło: www.unsplash.com


Pomagamy więc przygotować się do części teoretycznej, umożliwiając kursantom nieustanne utrwalanie zagadnień już opanowanych, uzupełnianie tych zagadnień oraz możliwość sprawdzania własnej wiedzy. Nie mniejszy nacisk kładziemy jednak na część praktyczną. Kursanci otrzymują na bieżąco tworzone karty pracy, zadania wymagające wiedzy gastronomicznej, polecenia otwarte pozwalające na ćwiczenie tych umiejętności, których wymaga druga część finału olimpiady, wskazówki dotyczące prawidłowego przeprowadzania procesu technologicznego, zadania, które pojawiły się w poprzednich edycjach olimpiady. 

Zachęcamy też do zadawania pytań – w razie jakichkolwiek wątpliwości tłumaczymy niezrozumiałe zagadnienia. Dzięki temu wszystkiemu kursant wie, na co zwrócić uwagę. Przy samodzielnych przygotowaniach do finału niełatwo się pogubić we wszystkich wymaganiach i coś przeoczyć. Dlatego zapraszamy do przygotowań z Indeksem w Kieszeni!

5/5 - (na podstawie 24 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl