Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – jak się przygotować?

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – jak się przygotować?

Znajomość języków obcych to jedna z najbardziej przydatnych umiejętności w dorosłym życiu. Biegłe władanie obcym językiem nie tylko pozwala nam zdobywać nowe znajomości, ale przede wszystkim otwiera wiele zawodowych możliwości. Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego pozwoli sprawdzić wiedzę wszystkich uczniów i podsumować znajomość tego języka. Kiedy przystąpić do egzaminu, jak się do niego przygotować oraz co musisz wiedzieć, aby dobrze go napisać?

 

 

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego - jak się do niego przygotować?

Źródło: www.pixabay.com

 

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego — co musisz wiedzieć?

Egzaminy ósmoklasisty odbywają się w maju. W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego odbędzie się 26 maja 2022 roku o  godzinie 9:00. Został również wyznaczony termin dodatkowy, który przypada na 15 czerwca, również o godzinie 9:00. Jest to termin przeznaczony dla osób, które nie mogły przystąpić do egzaminu z przyczyn zdrowotnych lub losowych, a także dla uczniów, których egzamin w terminie głównym został przerwany lub unieważniony.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego powinien trwać do 90 minut.  Niektórzy uczniowie są uprawnieni do wydłużenia czasu egzaminu, który może potrwać maksymalnie 135 minut.

Każdy uczeń, który chce ukończyć szkołę podstawową, musi przystąpić do egzaminu z języka nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, a uczniowie mają do wyboru takie języki jak angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, ukraiński, rosyjski lub włoski.

Z egzaminu ósmoklasisty mogą zostać zwolnieni jedynie uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które zostało wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną ucznia lub niepełnosprawności sprzężone w stopniu umiarkowanym bądź znacznym. Zwolnienie z egzaminu wymaga zgody dyrektora.

Jak przebiega egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego?

Na początek uczniowie losują numerek stolika, przy którym będą pracować. Następnie, gdy arkusze zostają rozdane, każdy uczeń musi sprawdzić jego kompletność. Po dokonaniu tej czynności uczniowie przystępują do kodowania swoich danych osobowych. Na koniec przewodniczący wydaje pozwolenie na rozpoczęcie pracy z arkuszem, która rozpoczyna się od wysłuchania nagrania przygotowanego do zadań.

Uczniowie muszą zaznaczać odpowiedzi zgodnie z zamieszczoną instrukcją na karcie arkusza egzaminacyjnego. Na koniec zdający otrzymują dodatkowe pięć minut, aby sprawdzić, czy wszystkie odpowiedzi zostały poprawnie przeniesione na kartę odpowiedzi.

Na salę egzaminacyjną uczniowie mogą wnieść jedynie wodę oraz długopis lub pióro. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Egzamin 8-klasisty z języka angielskiego - co musisz o nim wiedzieć?

Źródło: www.pixabay.com

Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego – zadania w arkuszu

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego podzielony jest na pięć części. Pierwsza partia to zadania rozumienia ze słuchu. Na początku egzaminu odtwarzane są nagrania, do których podane są pytania. Uczniowie muszą dwukrotnie wysłuchać każdego nagrania, a następnie odpowiedzieć na pytania z nimi związane.

Kolejne zadania dotyczą znajomości funkcji językowych. Zwykle jedno z tych zadań jest ze słuchu i ma na celu zbadanie czy uczeń prawidłowo potrafi zareagować na przedstawioną sytuację. W tej kategorii znajdziemy też pytania zamknięte jednokrotnego wyboru, czyli wybór A/B/C oparty o krótki tekst lub obrazki. Może się także pojawić zadanie otwarte, np. zadanie z luką.

Następne zadania mają sprawdzić rozumienie tekstów pisanych, oparte są o krótkie fragmenty dłuższych wypowiedzi lub ikonografikę. Pojawiają się również zadania, które będą weryfikowały znajomość środków językowych. W tego typu pytaniach pojawiają się zadanie typu A/B/C, dobieranie lub dopasowanie, zadania z lukami, parafrazy zdań, tłumaczenie fragmentu zdań na język angielski oraz ułożenie fragmentów zdań z podanych słów z dostosowaniem formy wyrazów.

Ostatnim zadaniem jest wypowiedź pisemna w języku angielskim. Polega na napisaniu krótkiego tekstu zawierającego od 50 do 120 wyrazów. Zazwyczaj jest to wiadomość do kolegi lub koleżanki z Anglii, ale może też być to zaproszenie, e-mail, wpis na bloga, notatka lub ogłoszenie.

Jaki materiał edukacyjny obejmuje egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w 2022 roku?

Podczas egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego sprawdzane są takie zagadnienia jak:

– czasy gramatyczne;

– rzeczownik;

– przedimek;

– przymiotnik;

– zaimek;

– przysłówek;

– liczebnik;

– składnię;

– słownictwo związane z edukacją, pracą, życiem prywatnym, podróżowaniem, zakupami itd.

Kiedy poznamy wynik z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty dostępne będą już 1 lipca. Natomiast tydzień później uczniowie będą mogli odebrać świadectwo zdania egzaminu w sekretariacie szkolnym. Na tym świadectwie podane są dwa rodzaje wyników: wynik procentowy, czyli odsetek punktów, które uczeń uzyskał, oraz wynik centylowy, czyli odsetek liczby wszystkich ósmoklasistów, którzy uzyskali z tego przedmiotu taki sam wynik lub niższy od zdającego.

Dodatkowa pomoc – jak i gdzie po nią sięgnąć?

Przed egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego warto sięgnąć po repetytoria, które zostały stworzone, aby przygotować uczniów do egzaminu oraz wzbogacić i utrwalić ich wiedzę.

Możesz również skorzystać z naszych kursów, które są przeznaczone dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. W naszej ofercie znajdziesz m.in. zajęcia stacjonarne oraz kursy e–learningowe, które zostały stworzone po to, aby w ciekawy i łatwy sposób przygotować uczniów do egzaminu z języka angielskiego. Prowadzący kursy dokładają wszelkich starań, aby nie tylko w przyjemny sposób nauczyć języka, ale również zadbać o dbałość wypowiedzi każdego ucznia. Po takiej serii przygotowań możesz być pewien uzyskania zadowalającego wyniku z egzaminu ósmoklasisty oraz zdobycia wysokich umiejętności w zakresie władania językiem.

 

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego - jak sobie pomóc?

Źródło: www.pixabay.com

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu wiesz już, jak dokładnie przebiega egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego oraz znasz wszystkie najpotrzebniejsze terminy z nim związane. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszym kursom będziesz doskonale przygotowany do swojego pierwszego, poważnego egzaminu. Doskonale wiemy, że wiedza zdobyta podczas naszych zajęć przyda Ci się nie tylko na egzaminie. Posiadamy rozbudowaną bazę materiałów edukacyjnych, która poszerzy Twoją wiedzę o dodatkowe informacje. Bieżący kontakt z prowadzącymi kurs oraz częste sprawdzanie wiedzy pomogą Ci utrwalić materiał niezbędny do uzyskania wysokich wyników z egzaminu. Działamy na rynku edukacyjnym od ponad dziesięciu lat, dlatego wiemy, czego oczekują od nas nasi podopieczni oraz jak ważna jest współpraca z uczniami, zwłaszcza podczas nauki języka obcego.

4.9/5 - (na podstawie 12 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl