Finał Olimpiady Wiedzy o Prawie – co musisz o nim wiedzieć?

Finał Olimpiady Wiedzy o Prawie – co musisz o nim wiedzieć?

Tegoroczny finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie był dla naszych uczniów zdecydowanie obfitujący w sukcesy. Nasi podopieczni zdominowali najwyższe lokaty finału zajmując I, II i III miejsce, a poza tym jeszcze cztery w TOP10! Jednocześnie około 90% naszych uczniów zakończyło finał z najwyższym możliwym tytułem, czyli laureata. Sprawdź, jak przygotować się do Olimpiady Wiedzy o Prawie z Indeksem w Kieszeni!


Finał Olimpiady Wiedzy o Prawie – finał XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

Jak dobrze w końcu znowu spotkać się na żywo! Większość osób zdecydowanie pozytywnie przyjęła wiadomość, że po kilku edycjach przerwy finał Olimpiady Wiedzy o Prawie odbędzie się ponownie stacjonarnie. I odbył się, w starej, dobrej i sprawdzonej formule.

Wypowiedź ustna

Zgodnie z planem uczestnicy finału po śniadaniu przystąpili do losowania kolejności wejść na finałową batalię. Następnie rozeszli się do swoich komisji, by następnie przedstawiać w nich zdobytą przez siebie wiedzę prawniczą w formie odpowiedzi ustnej. Zgodnie z wylosowaną kolejnością uczniowie wchodzili do komisji. Przebieg samego finału dla każdego uczestnika jest dość krótki, ale na pewno nie pozbawiony emocji, stresu i intensywnej pracy umysłowej. Uczeń wchodzi do sali, losuje zestaw trzech pytań finałowych, następnie ma około 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Po tym następuje kluczowy element finału – odpowiedź ustna przed komisją na wylosowane pytania, na którą również przeznaczone jest do 10 minut. Uczeń oczywiście nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych. Może używać sporządzonych przez siebie w trakcie przygotowywania się do odpowiedzi notatek. Warto też zaznaczyć, że komisja poprzestaje na przysłuchiwaniu się wypowiedzi uczestników i ocenianiu ich – nie przerywa ani nie dopytuje.

Jak przygotować się na finał Olimpiady Wiedzy o Prawie?

Źródło: www.usplash.com


Po przepytaniu wszystkich uczestników jury przystąpiło do intensywnych prac i formułowania wyników finału. Dla uczestników w międzyczasie zaplanowany był obiad i symulowana rozprawa sądowa. W godzinach popołudniowych nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Dla wielu osób było to na pewno wspaniałe przeżycie i sukces na samym początku ich prawniczej drogi, który pozostanie w pamięci na długo.

Finał Olimpiady Wiedzy o Prawie – czego się spodziewać?

Co do samych pytań na finale, jedno jest pewne – można się spodziewać wszystkiego.  Z relacji uczestników finału można było usłyszeć, że w tym roku padły pytania z niemal każdej dziedziny. Dominowało prawo, głównie konstytucyjne, karne, cywilne i administracyjne, ale trafiły się też pytania z tematyki prawa międzynarodowego, konfliktów zbrojnych na świecie, prawa rzymskiego, zawodów prawniczych czy zadań argumentacyjnych. Warto też nadmienić, że na finale wypowiedzi uczestników oceniane są oczywiście pod kątem wartości merytorycznej, ale także użycia odpowiedniego języka prawniczego, stylu wypowiedzi i profesjonalnego poziomu, dlatego przygotowania do finału wymagają bardzo kompleksowego podejścia – od strony teoretycznej, jak i praktycznej.


Podsumowanie – jak przygotować się do Olimpiady Wiedzy o Prawie?

Osoby, które start w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie mają dopiero przed sobą i za cel postawiły sobie osiągnięcie w niej sukcesu serdecznie zapraszamy do wspólnych przygotowań z Indeksem w Kieszeni. Oferujemy zarówno merytoryczne jak i praktyczne przygotowanie ucznia do każdego z etapów, a skuteczność współpracy z nami można ocenić samemu, spoglądając na wyniki naszych uczniów. Zapraszamy!

5/5 - (na podstawie 12 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl