fbpx

Jaki jest przebieg finału Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej?

Jaki jest przebieg finału Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej?

Jeżeli tu trafiłeś, to zapewne interesują Cię informacje na temat etapu finałowego OWE. Może nawet jesteś jednym ze stu szczęśliwców, którzy będą rywalizować o najlepsze miejsca? Sprawdź, jakie informacje będą potrzebne na finał Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej!

Jak przygotować się na finał Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej?

Źródło: www.unsplash.com


Finał Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – formuła


Po eliminacjach okręgowych do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje sto najlepszych prac z całej Polski, warto również wspomnieć, że na tym poziomie okręgi nie mają znaczenia. Znacząca zmiana polega na tym, że poza częścią pisemną występuje również część ustna. 

Finał odbywa się w Serocku w weekend, zazwyczaj jest to pierwsza połowa kwietnia. Uczestnicy spotykają się w piątek, w związku z czym w sobotę odbywa się tap pisemny, a w niedzielę ustny – dla tych, którzy się dostali. Dokładne zasady zarówno części pisemnej, jak i ustnej omówię za chwilę.


Zasady części pisemnej finału Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej


Część pisemna zawodów centralnych trwa dwie godziny zegarowe. Struktura natomiast jest analogiczna jak w poprzednich etapach, z tą jedną zmianą, że test jest wielokrotnego wyboru. Poza testem występuje pytanie opisowe (tzw. esej), a także zadanie analityczne, bazujące w dużej mierze na dorobku ekonomii menadżerskiej. My jako Indeks w Kieszeni, przygotowujemy swoich kursantów do tego zadania dzięki naszemu opracowaniu „Ekonomii menadżerskiej” Samuelsona oraz także autorskim zadaniom, które tworzymy na podstawie własnych doświadczeń z Olimpiady. Dzięki naszemu kompleksowemu kursowi zapewniamy, że nie musisz się martwić o odpowiednie przyswojenie materiału. Dokładną strukturę wraz z przypomnieniem rozłożenia punków przedstawia poniższa tabela.


Obraz zawierający stół  Opis wygenerowany automatycznie

Finał Olimpiady wiedzy Ekonomicznej – część ustna

Tutaj nie ma jednoznacznie określonego progu. Zazwyczaj jest to około 40 – 50 osób. Próg to „minimum kwalifikowalne”, warto jednak wspomnieć, że co roku ustala je jury. Część ustna polega na odpowiedzi przed komisją na dwa pytania. Jedno z nich jest losowane z pewnej puli zagadnień przygotowanej przez komisję. Jako kursant Indeksu w Kieszeni będziesz miał dostęp do bazy tych pytań. Są one autorsko opracowane, dzięki czemu przeanalizowanie pozwoli Ci uzyskać jak najlepszy wynik. 

Drugie pytanie jest losowane spośród pięciu, które są podawane uczestnikom finału wraz z oficjalnym mailem, który informuje ich o przejściu do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. I tu ponownie skorzystasz z bycia naszym kursantem, ponieważ również opracowujemy te tematy. Schemat punktacji został przedstawiony poniżej.


Obraz zawierający stół  Opis wygenerowany automatycznie

Do części ustnej przystępują tylko ci uczestnicy zawodów III stopnia (centralnych), którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne. Każdy uczestnik podczas części ustnej odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań. Ocena odpowiedzi z części ustnej to średnia arytmetyczna liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków jury.


Ostateczne wyniki finału OWE


Spośród stu uczestników finału zostaje wyłonionych 30 laureatów. Wyniki natomiast są ogłaszane na oficjalnej gali w niedzielę po południu. W związku z tym, publikacja następuje w ciągu doby na stronie internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. 

Jeżeli zatem chcesz zmaksymalizować swoje szanse i sięgnąć po swój indeks – zapraszamy do wzięcia udziału w naszym kursie!

5/5 - (na podstawie 19 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl