Jaki jest przebieg finału Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym?

Jaki jest przebieg finału Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym?

Kulminacyjny moment każdej edycji to finał Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Zwykle odbywa się w na przełomie marca i kwietnia. W finale wezmą udział najlepsze osoby z całej Polski.


Źródło: www.pixabay.com


Finał Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – test pisemny

Zawody finałowe mają charakter stacjonarny i odbywają się w Warszawie. Składają się z trzech części. Pierwszy z nich polega na rozwiązaniu testu pisemnego. Pytania dotyczą problematyki bloku stałego i zmiennego oraz sprawdzają wiedzę uczestników w zakresie współczesnych procesów i zjawisk społeczno-politycznych przewidzianych w podstawie programowej z zakresu wiedzy o społeczeństwie, a także wiadomości określone w blokach stałym i zmiennym programu OWoPiŚW. 


Na rozwiązanie testu przeznacza się do 60 minut, rozwiązuje się go na komputerach. Do zdobycia jest maksymalnie 50 punktów. Do następnej części etapu centralnego kwalifikowane jest 60 % najlepszych uczestników. Wszyscy zakwalifikowani do następnej części otrzymują status finalisty (co gwarantuje m.in. wynik 100 % na maturze z wiedzy o społeczeństwie).


Wypowiedź ustna

Drugi etap zawodów finałowych OWoPiŚW składa się z odpowiedzi ustnych na pytania problemowe. Każdy z uczestników losuje zestaw złożony z dwóch pytań, obejmujących zarówno blok stały, jak i blok zmienny programu OWoPiŚW. Uczestnik powinien jak najdokładniej przedstawić zagadnienie wskazane w temacie. Komisja wystawia ocenę uwzględniając znajomość i zrozumienie przez uczestnika zjawisk oraz procesów z obszaru wiedzy o społeczeństwie, polityce, a także prawie. Na wypowiedzi przeznaczone jest do 10 minut. 


Quiz

Po zakończeniu przesłuchań sumuje się punkty z dwóch etapów i przedstawia listę 30 laureatów. Następnego dnia odbywa się quiz, w którym bierze udział dziewięcioro najlepszych uczestników. Celem jest ustalenie ostatecznej kolejności w pierwszej dziesiątce i wyłonienie zwycięzcy danej edycji OWoPiŚW.


Finał Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – dlaczego warto przygotować się z IwK?

Nauka z Indeksem w Kieszeni ukierunkowana jest na rozbudowanie wiedzy ze wszystkich najważniejszych zagadnień, które pojawiają się na Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Forma arkusza testowego ma charakter typowy oraz również nie odbiega od innych w sposób szczególny. Kluczowe zatem jest poznanie i zrozumienie materiału wschodzącego w skład bloku stałego i zmiennego. 

Na kursie kładziony jest też nacisk na wypowiedź ustną. Ta szczególna forma sprawdzania wiedzy wymaga pewnego przygotowania, a także oswojenia się. Dzięki ćwiczeniom uczestnik łatwiej sobie radzi w konstruowaniu takich treści, a także jest bardziej pewny siebie podczas prezentacji przed komisją.

5/5 - (na podstawie 17 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl