Jakie nagrody można otrzymać startując w Olimpiadzie Chemicznej?

Jakie nagrody można otrzymać startując w Olimpiadzie Chemicznej?

Olimpiada Chemiczna to konkurs prowadzony już od ponad 60 lat! W długoletniej tradycji nie zabrakło oczywiście licznych nagród, przyznawanych finalistom i laureatom. Oprócz najważniejszej nagrody, jaką jest indeks na studia, uczestnicy Olimpiady Chemicznej mogą otrzymać o wiele więcej. Poniżej przeczytacie, co – oprócz poszerzenia wiedzy – oferuje udział w Olimpiadzie.


Źródło: www.pexels.com


Nagrody Olimpiady Chemicznej – indeks na studia 


Nie ma wątpliwości, że najważniejszą i najatrakcyjniejszą nagrodą dla większości uczestników jest indeks umożliwiający bezstresowy wstęp na studia. Tytuł laureata, a często także finalisty, uprawnia nas do wzięcia udziału w rekrutacji z maksymalną liczbą punktów, co w praktyce oznacza zapewnione miejsce na wybranym kierunku. 

Wśród uczelni zapewniających preferencyjne warunki rekrutacji znajdziemy najlepsze uniwersytety w kraju: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Wrocławski. Również uczelnie techniczne chętnie przyjmują olimpijczyków, zwłaszcza na kierunki związane z chemią. Coraz popularniejsza inżynieria chemiczna i procesowa, a także nanotechnologia i nanomateriały. Laureaci Olimpiady Chemicznej przyjmowani są w pierwszej kolejności nawet na tak oblegane kierunki, jak kierunek lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a także na inne uczelnie medyczne.


100% z matury


Status finalisty bądź laureata Olimpiady Chemicznej gwarantuje uzyskanie 100% punktów na egzaminie maturalnym z chemii bez przystępowania do niego! Ułatwia to rekrutację na kierunki, które nie oferują preferencyjnych warunków, a także na uczelnie zagraniczne – tam często liczy się wynik z matury.


Zajęcia laboratoryjne i Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna


Nagrody Olimpiady Chemicznej - czyli jak dostać się na wymarzone studia?

Źródło: www.pexels.com


Aż osiem najlepszych osób będzie miało możliwość wzięcia udziału w dwutygodniowych kursach laboratoryjnych i teoretycznych. Kursy mają na celu przygotowanie laureatów do uczestnictwa w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej. Pod koniec zajęć zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja, która wyłoni czterech przedstawicieli Polski na olimpiadę.


Nagrody Olimpiady Chemicznej i stypendia


Tytuł finalisty lub laureata Olimpiady Chemicznej znacznie zwiększa szanse na uzyskanie stypendium naukowego przyznanego przez szkołę, uczelnię lub jednostki samorządu terytorialnego. Wysokie miejsce w Olimpiadzie daje także możliwość o ubieganie się o stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Warto również zwrócić uwagę na liczne organizacje pozarządowe i fundacje, które także oferują stypendia naukowe. Najlepsi uczniowie otrzymają również nagrody rzeczowe ufundowane przez tegorocznych sponsorów Olimpiady Chemicznej.


Jak uzyskać tytuł finalisty?


Dobre przygotowanie do Olimpiady, znajomość struktury zadań oraz klucza odpowiedzi może znacznie ułatwić pisanie testu konkursowego. Dodatkowo kontakt ze zwycięzcami i laureatami poprzednich edycji pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości i dobrze poznać obowiązujące zasady. Podczas kursów prowadzonych przez Indeks w Kieszeni poznasz wszystkie zagadnienia pod okiem uczestników poprzednich Olimpiad Chemicznych. Zapraszamy na zajęcia stacjonarne w Warszawie, a także online – dla wszystkich w Polsce!

4.8/5 - (na podstawie 20 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl