fbpx

Jakie nagrody można otrzymać startując w Olimpiadzie Języka Angielskiego?

Jakie nagrody można otrzymać startując w Olimpiadzie Języka Angielskiego?

Olimpiada Języka Angielskiego od lat cieszy się największą popularnością wśród uczniów szkół średnich. Nic dziwnego, skoro wysoki wynik może zagwarantować Ci nawet indeks na studia! Nie jest to jedyna nagroda, na jaką mogą liczyć finaliści Olimpiady. Sprawdź, jakie jeszcze nagrody Olimpiady Języka Angielskiego możesz zdobyć.


Jakie nagrody Olimpiady Języka Angielskiego możesz zdobyć?

Źródło: www.unsplash.com


Indeks na studia


Bez wątpienia najważniejszą nagrodą możliwą do zdobycia na Olimpiadzie Języka Angielskiego jest gwarancja wstępu na studia dla laureatów, a także ułatwiona rekrutacja dla finalistów. Olimpijczycy otrzymują maksymalną liczbę punktów rekrutacyjnych, co zapewnia im pierwsze miejsce na liście kandydatów. 

Warto zauważyć, że status laureata Olimpiady Języka Angielskiego jest bardzo uniwersalny – pozwala na rekrutację na wiele różnych kierunków, niekoniecznie związanych bezpośrednio z językiem angielskim. Uniwersytet Wrocławski gwarantuje miejsca na prawie wszystkich dostępnych filologiach. Natomiast liczne ułatwienia czekają także na takich uczelniach jak: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie czy Uniwersytet Warszawski, na którym status laureata daje wstęp nawet na takie kierunki jak prawo czy ekonomia.


Zwolnienie z matury


Uczniowie, którzy dotarli do finału Olimpiady, są zwolnieni z pisania matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Otrzymują oni 100% punktów bez przystępowania do egzaminu. Oprócz znacznych korzyści w rekrutacji na studia w Polsce, wysoki wynik matury może znacznie pomóc w aplikowaniu na uczelnie zagraniczne. Wiele z nich wymaga uzyskania od kandydata określonej średniej z wszystkich przedmiotów maturalnych. Zagwarantowane zatem 100% z angielskiego jest dużą zaletą. Dodatkowo uczniowie biorący udział w finale otrzymują ocenę celującą na świadectwie.


Olimpiada międzynarodowa


Spośród najlepszych uczestników Olimpiady Języka Angielskiego Komitet Olimpiady wybiera uczniów, którzy będą reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej. Udział w takim konkursie świadczy o najwyższych umiejętnościach językowych, co może być wartościowym wpisem w naszym CV. Szczególnie na początkach kariery. Oprócz tego udział w Olimpiadzie Międzynarodowej to świetna okazja do poznania nowych znajomych z całego świata, a także rozwoju własnych kompetencji.


Nagrody Olimpiady Języka Angielskiego – rzeczowe i stypendia naukowe


Nieodłącznym elementem finału Olimpiady Języka Angielskiego są nagrody rzeczowe. Przyznaje się je wszystkim uczestnikom najczęściej w postaci książek związanych z literaturą anglosaską. Dla laureatów poprzednich edycji przygotowano także atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów Olimpiady. Niejednokrotnie najlepsi uczestnicy otrzymywali również nagrody pieniężne.

Uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki, mogą na ich podstawie ubiegać się o stypendia naukowe. Są one przyznawane przez szkoły, uczelnie lub władze województwa. Warto zaznaczyć, że wiele uczelni oferuje stypendium rektora już od pierwszego roku studiów. Oprócz tego możemy znaleźć fundacje i organizacje pozarządowe, które także chętnie wspierają zdolnych uczniów stypendiami przeznaczonymi na ich rozwój. Laureaci Olimpiady Języka Angielskiego mogą ubiegać się także o Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 


Podsumowanie


Chociaż Olimpiada Języka Angielskiego cieszy się dużym zainteresowaniem, a sam język jest powszechnie nauczany w szkołach, to zdobycie najwyższego wyniku wymaga znacznego zaangażowania i odpowiedniego przygotowania. Z tego powodu wychodzimy do Was z ofertą kursów stacjonarnych lub on-line, dostosowanych do wymagań Olimpiady. Pod okiem doświadczonych uczestników poprzednich edycji OJA dowiesz się wszystkiego, co jest potrzebne, aby zdobyć tytuł finalisty, a nawet laureata!

5/5 - (na podstawie 16 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl