Jakie nagrody można otrzymać startując w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej?

Jakie nagrody można otrzymać startując w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej?

Start w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej to nie tylko świetna okazja do poszerzenia wiedzy, ale również wyjątkowa możliwość zdobycia wartościowych nagród. Najważniejszą z nich jest bez wątpienia indeks na studia, który gwarantuje laureatowi przyjęcie na wybraną uczelnię z pominięciem procesu rekrutacyjnego. O tym, co to dokładnie oznacza oraz jakie inne nagrody można wygrać w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, przeczytasz poniżej.


Źródło: www.unsplash.com


Nagrody Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – Indeks na studia ekonomiczne


Status laureata bądź finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zapewnia preferencyjne warunki rekrutacji na pięć najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce: 

Szkoła Główna Handlowa – maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych (433 pkt.) dla sześciu pierwszych osób oraz 333 pkt. (maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych z wyników matur) dla kolejnych laureatów i finalistów. Są oni zobligowani do przystąpienia do testu wiedzy o przedsiębiorczości;

Uniwesytety ekonomiczne w:

– Krakowie – maksymalna liczba punktów w rekrutacji dla laureatów OWE na wszystkie oferowane kierunki;

– Katowicach – indeks na dowolny kierunek dla laureatów i finalistów;

– Poznaniu – wolny wstęp na dowolny kierunek dla laureatów i finalistów;

– Wrocławiu – indeks dla laureatów i finalistów na wszystkie kierunki z wyłączeniem kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Inne uczelnie w Polsce


Nie tylko uczelnie ekonomiczne oferują preferencyjne warunki rekrutacji dla laureatów, a często także dla finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wiele uniwersytetów i uczelni wyższych w całej Polsce przyjmuje olimpijczyków na wybrane kierunki niekoniecznie związane z ekonomią. Należą do nich m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza, a także Politechniki – Warszawska, Krakowska, Gdańska czy Śląska. Status laureata OWE może zapewnić miejsce nawet na tak obleganych kierunkach jak prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Łącznie prawie pięćdziesiąt uczelni wyższych przygotowało preferencje w rekrutacji dla uczestników OWE. Szczegóły dotyczące warunków poszczególnych uniwersytetów znajdują się na stronie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, a także w regulaminach rekrutacji konkretnych uczelni. Warto się wcześniej zapoznać z zasadami wybranych przez nas szkół wyższych, aby mieć pewność, jakie warunki trzeba spełnić i czy wynik Olimpiady zapewnia indeks na studia, czy tylko maksymalną liczbę punktów w danej części rekrutacji (np. 100% punktów z jednego z trzech przedmiotów wymaganych w rekrutacji).


Zwolnienie z egzaminów zawodowych


Ważną informacją dla uczniów technikum oraz szkół zawodowych i policealnych jest fakt, że status laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zwalnia z części pisemnej egzaminu zawodowego. Jest to równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów z tej części egzaminu. Zwolnienie dotyczy uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

– Sprzedawca;

Technik:

– administracji;

– ekonomista;

– handlowiec;

– księgarstwa;

– organizacji reklamy;

– rachunkowości;

– reklamy.


Nagrody Olimpiady Ekonomicznej – pieniężne i stypendia naukowe


Nagrody Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - co musisz wiedzieć?

Źródło: www.unsplash.com


Tradycyjnie laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymują wysokie nagrody pieniężne, a także stypendia naukowe. W poprzednich latach zwycięzca olimpiady otrzymywał nagrodę w wysokości 10 tys. złotych, ufundowaną przez Premiera, Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej lub Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii). Dodatkowo zwycięzca Olimpiady honorowany jest nagrodą prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w kwocie 3 tys. złotych. Pozostali laureaci również otrzymują nagrody pieniężne, a ich wartość waha się pomiędzy tysiącem a ośmioma tysiącami złotych w zależność od edycji.

W związku z niemożliwością przeprowadzenia III etapu olimpiady w 2021 roku (w związku z epidemią SARS-Cov-2) nagrody musiały zostać zmienione. Mimo to, pięcioro uczestników II etapu Olimpiady z najwyższymi wynikami otrzymało stypendia naukowe – w wysokości 5 tys. zł dla miejsc I – IV oraz 3 tys. zł dla finalisty z piątego miejsca. Natomiast w XXXII edycji OWE nagrody pieniężne oraz stypendia naukowe otrzymywali laureaci z miejsc od pierwszego do dwunastego, a podczas XXXI edycji nagrody zostały przyznane aż dwudziestu laureatom.


Nagrody Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej


Oprócz wyżej wymienionych nagród, wszyscy laureaci olimpiady otrzymywali nagrody rzeczowe w postaci wysokiej klasy notebooków wraz z oprogramowaniem. We wcześniejszych edycjach wśród nagród znalazły się także książki o tematyce ekonomicznej, programy komputerowe oraz pamiątkowe monety. W zeszłym roku przyznano 30 nagród rzeczowych dla finalistów z najlepszymi wynikami.


Wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki


Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej mogą również otrzymać nagrody w postaci wyjazdów zagranicznych, a także możliwości odbycia stażu lub praktyk w najlepszych instytucjach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W poprzednich latach zwycięzcy otrzymywali interesujące oferty, lecz w związku z epidemią SARS-Cov-2 wyjazdy zostały zawieszone. Mamy jednak nadzieję i pewne przypuszczenia, że tego typu nagrody powrócą w najbliższych latach.


Udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej


Co roku spośród laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wyłanianych jest od trojga do pięciorga uczniów, którzy będą reprezentować Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej. Oprócz tego, pięcioro najlepszych uczestników może reprezentować kraj również na Europejskiej Olimpiadzie Ekonomicznej. Musimy jednak zaznaczyć, że w tym roku Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna jest organizowana w Rosji, a Polska wycofała się z uczestnictwa. 


Dodatkowe atrakcje


Podczas zawodów III stopnia (centralnego) uczestnicy biorą udział w dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Dodatkowo zwiedzają Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka oraz okolicznościowe wystawy w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie.

Zakończenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbywało się co roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Ministerstwie Rozwoju lub w Ministerstwie Finansów. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczane są podczas uroczystego spotkania z premierem, wicepremierem lub ministrem finansów. W związku z obecną sytuacją geopolityczną możliwe jest, że uroczystość zakończenia OWE odbędzie się w innym miejscu.

Oprócz uroczystej gali, podczas zakończenia III etapu OWE odbywają się liczne wykłady wybitnych polskich ekonomistów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą z młodymi adeptami ekonomii. W ostatnich latach uczestnicy wraz z opiekunami odwiedzali Giełdę Papierów Wartościowych, gdzie podczas spotkania z członkiem zarządu poznawali historię giełdy i jej aktualną pozycję.


Nagrody Olimpiady Ekonomicznej – podsumowanie


Jakie są nagrody Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej?

Źródło: www.unsplash.com


Jak łatwo zauważyć, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej może przynieść wiele korzyści. Ułatwienia w procesie rekrutacji, nagrody pieniężne oraz rzeczowe, a także wartościowe spotkania podczas finału powinny zachęcić wszystkie osoby zainteresowane ekonomią. Z pomocą Indeksu w Kieszeni znajdziesz się w gronie szczęśliwych finalistów, a nawet laureatów. Sprawdź naszą ofertę i weź swoją przyszłość w swoje ręce. Prowadzimy przygotowania również do innych olimpiad, np. matematycznej!

5/5 - (na podstawie 16 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl