fbpx

Kilka refleksji na temat Olimpiady Historycznej

Kilka refleksji na temat Olimpiady Historycznej

 

Jak wygląda organizacja Olimpiady Historycznej?

 

Specyfiką Olimpiady Historycznej, która wyróżnia ją na tle innych olimpiad, jest konieczność wyboru przez uczestnika specjalizacji. Jest ich sześć i odpowiadają epokom historycznym (starożytność, średniowiecze, nowożytność, XIX wiek, XX wiek oraz dodatkowo historia parlamentaryzmu w Polsce). W ramach specjalizacji pisze się prace pisemne na wszystkich trzech etapach Olimpiady (szkolny, okręgowy, centralny) oraz odpowiada na jedno z trzech pytań losowanych w części ustnej zarówno w etapie szkolnym jak i okręgowym (w finale już dwa pytania dotyczą specjalizacji). W etapie szkolnym i okręgowym drugie pytanie dotyczy zagadnienia losowanego z zakresu całej podstawy programowej. Trzecie pytanie na wszystkich etapach zadawane jest z lektur, które uczestnik wybrał z listy podanej na stronie olimpiadahistoryczna.pl

 

Jaka jest tematyka Olimpiady Historycznej?

 

W związku z tym, że pytania w części ustnej są losowane, skupię się na tematach prac pisemnych z wybranej przeze mnie specjalności czyli epoki nowożytnej. Wezmę pod uwagę etap okręgowy i centralny ponieważ praca na etapie szkolnym pisana jest w domu (są na to około dwa miesiące). Na początek zobaczmy jaka była tematyka kilku minionych edycji Olimpiady:

Kilka trendów od razu rzuca się w oczy:

 1. Tematem pracy na etapie okręgowym jest zwykle przekrojowy problem nowożytnej historii Polski (zaznaczone na żółto). Było tak aż w 7 na 9 przypadków. Spośród tych 7 przypadków trzykrotnie temat dotyczył relacji Rzeczypospolitej z sąsiadami.
 2. Zakres chronologiczny tematu pracy na etapie okręgowym zazwyczaj obejmuje co najmniej wiek (niebieskie kropki). Znów przewaga jest znacząca – 6 na 9 przypadków. Dodatkowo temat z 2010r. nie ma ściśle ograniczonego zakresu chronologicznego.
 3. W finale tematy są dużo bardziej zróżnicowane zarówno pod względem dziedziny (4 razy historia Polski, 5 razy historia powszechna) jak i zakresu czasowego (4 razy co najmniej wiek, 4 razy mniej niż wiek, raz pojedyncze wydarzenie).
 4. Można pokusić się o stwierdzenie, iż tematy prac na etapie centralnym nawiązują do aktualnie obchodzonych okrągłych rocznic (czerwone kreski). Statystycznie nie jest to dominujący trend ale nasila się w ostatnich latach. Spójrzmy:
  • 2018-1618/1648 czyli rocznice dat granicznych wojny 30-letniej
  • 2017-1517 czyli rocznica wystąpienia Marcina Lutra
  • 2015-1515 czyli rocznica zjazdu wiedeńskiego
  • 2014-1494 czyli rocznica traktatu z Tordesillas

Oczywiście przewidzenie konkretnego tematu nie jest proste, zważywszy na fakt, że jeden rok jest okrągłą rocznicą wielu różnorodnych wydarzeń z przeszłości.

Podsumowując – jak widać, możliwe jest wyróżnienie pewnych trendów w zakresie tematyki prac pisemnych. Nie zwalnia to jednak z konieczności nauki, nie powinno również sugerować pomijania niektórych działów.

 

Na czym tracą uczestnicy, którzy nie uczą się w Indeksie w Kieszeni?

 

Jakkolwiek można samodzielnie pobawić się próbę odgadnięcia tematów z przyszłej edycji Olimpiady, tak trudno samodzielnie opanować materiał na najwyższym poziomie a przede wszystkim przygotować się do Olimpiady pod względem techniczno-organizacyjnym. W Indeksie w Kieszeni kładziemy bowiem nacisk nie tylko na przekazanie wiedzy historycznej ale również know-how czyli doświadczenia a także znajomości organizacji i przebiegu Olimpiady „od kuchni”. Tylko Indeks w Kieszeni zapewnia trenowanie umiejętności istotnych pod kątem osiągnięcia sukcesu w Olimpiadzie Historycznej, takich jak chociażby ćwiczenie pisania prac czy odpowiedzi ustnej pod okiem laureata. IwK zapewnia również materiały przygotowane ściśle pod kątem startu w Olimpiadzie. Nie warto zostawiać wszystkiego szczęściu czy trudzić się samemu niepotrzebnymi problemami.

Zachęcam wobec tego serdecznie – kontaktujcie się z nami i już niebawem będziemy mogli rozpocząć wspólną naukę!

 

4.9/5 - (na podstawie 18 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl