Matura z WOS–u i co dalej? Jakie studia wybrać?

Matura z WOS–u i co dalej? Jakie studia wybrać?

Jeśli matura z WOS –u to Twoje rozszerzenie i zastanawiasz się, jakie studia wybrać, to mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi. Istnieje przynajmniej kilka kierunków, które zainteresują miłośników wiedzy o społeczeństwie. Jakie będziesz miał po nich możliwości pracy zarobkowej? Jakie stanowiska na Ciebie będą czekać? Który kierunek najlepiej wybrać?

matura z WOS
Źródło: www.feepik.com

Etnologia, czyli nauka o człowieku i kulturze – dobry kierunek po maturze z WOS–u

Etnologia to interdyscyplinarna nauka o człowieku, wytworach jego kultury oraz społecznościach, jakie tworzy. Dziedzina ta wchodzi w zakres badawczy antropologii. Sama etnologia sięga jednak dużo głębiej, schodzi w głąb historii i pozwala również na badania kulturowego zróżnicowania na przestrzeni wielu wieków.

W procesie rekrutacji na studia na tym kierunku w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne, które musisz zdać, to język polski i wiedza o społeczeństwie.

Na tym kierunku, niezależnie od uczelni jaką wybierzesz, możesz spodziewać się tematów związanych z historią etnologii, metodyką prowadzenia badań – także tych terenowych –wzajemnych oddziaływań języka i kultury. Dowiesz się również więcej o sztuce ludowej i folklorze. 

matura z WOS
Źródło: www.pixabay.com

Absolwenci tego kierunku opanują takie umiejętności jak:

– znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

– gromadzenia a także interpretowania zebranych informacji;

– przeprowadzania badań jakościowych i ilościowych.

W trakcie studiów będziesz miał między innymi takie przedmioty jak antropologia kulturowa, podstawy socjologii.

Jakie uczelnie przyjmują na ten kierunek? Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Gdański.

Gdzie znajdziesz pracę po tym kierunku? 

– w agencjach turystycznych lub reklamowych;

– w instytucjach administracji samorządowej;

– w organizacjach pozarządowych.

Politologia – słuszny wybór po maturze z WOS–u

W dużym skrócie można powiedzieć, że politologia zajmuje się badaniem polityki. Na ten kierunek możesz składać aplikację, jeśli zdawałeś maturę z WOS–u. 

Absolwent tego kierunku powinien znakomicie interpretować i analizować zachodzące w świecie procesy polityczne. Powinien rozumieć zjawiska polityczne, zachodzące w skali globalnej i lokalnej. Powinien również znać historyczne uwarunkowania tych zjawisk i współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. 

Jakie przedmioty spotkasz podczas studiowania tego kierunku? Między innymi następujące:

– nauka o państwie i prawie;

– myśl polityczna;

– polityka społeczna i gospodarcza;

– marketing polityczny.

matura z WOS
Źródło: www.pixabay.com

Wiele uczelni publicznych prowadzi rekrutacją na ten kierunek. Są to między innymi takie uczelnie jak:

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

– Uniwersytet Śląski w Katowicach;

– Uniwersytet Warszawski;

– Uniwersytet Wrocławski;

– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

– Uniwersytet Opolski;

– Uniwersytet Rzeszowski;

– Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie;

– Uniwersytet Zielonogórski.

Jeśli chcesz związać swoje życie z polityką, także tą lokalną czy na szczeblu samorządowym, to ten kierunek jest dla Ciebie. Podobnie wówczas, gdy pragniesz zająć się opisywaniem polityki, jej analizą. Ukończywszy ten kierunek będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, otrzymać stanowisko w partii politycznej oraz organizacjach gospodarczych i społecznych, a także w szeroko pojętych mediach.

Matura z WOS-u to dobra decyzja dla kandydatów na dziennikarstwo i komunikację społeczną

Studia dziennikarskie są jednym z najpopularniejszych kierunków w naszym kraju. Wielu młodych ludzi marzy o pracy w mediach, najlepiej ogólnopolskich, dlatego od lat nie słabnie zainteresowanie studiami na tym kierunku. Czego możesz spodziewać się, gdy wybierzesz dziennikarstwo po maturze z WOS-u?

W trakcie studiów spotkasz się z takimi przedmiotami jak: komunikacja społeczna, filozofia, etyka dziennikarska, stylistyka i kultura języka.

Najpopularniejsze kierunki o profilu dziennikarskim to: dziennikarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dziennikarstwo i kultura mediów, nowe media i kultura cyfrowa, dziennikarstwo i nowe media. Zwłaszcza te dwa ostatnie to znak naszych czasów, gdy nowe media stają się najpopularniejszą platformą przepływu informacji.

Gdzie w Polsce można studiować dziennikarstwo?

– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

– Uniwersytet Łódzki;

– Uniwersytet Gdański;

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

– Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

Po ukończeniu dziennikarstwa możesz liczyć na znalezienie pracy w mediach ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych. Także serwisy internetowe prowadzą rekrutacje na stanowisko dziennikarza. Możesz również próbować swoich sił w agencjach reklamowych i public relations. Stanowiska, jakie możesz objąć, to  między innymi: specjalista ds. reklamy, organizator mediów lokalnych i internetowych, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, redaktor, dziennikarz, rzecznik prasowy.

Studia dziennikarskie dadzą Ci naprawdę ciekawe, szerokie wykształcenie, mogą być świetną zabawą, ale także czeka Cię na nich dość ciężka praca. To studia dla tych, którzy potrafią dążyć do celu i nie zrażają się porażkami.

matura z WOS
Źródło: www.pixabay.com

Matura z WOS-u – podsumowanie

Matura z wiedzy o społeczeństwie daje Ci ciekawe możliwości jeśli chodzi o wybór kierunków studiów. Możliwości pracy po tych kierunkach istnieje również całkiem sporo, dlatego to dobry wybór, jeśli interesuje Cię kultura, folklor, komunikacja społeczna lub polityka. Nie powinieneś jednak brać pod uwagę tych kierunków, jeśli uchodzisz za introwertyka. W sytuacji jednak, gdy interesuje Cię świat i masz dobry kontakt z ludźmi, te studia są stworzone dla Ciebie.

4.7/5 - (na podstawie 14 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl