fbpx

Olimpiada Chemiczna Juniorów – co musisz wiedzieć, zanim wystartujesz?

Olimpiada Chemiczna Juniorów – co musisz wiedzieć, zanim wystartujesz?

Jak przygotować się do Olimpiady Wiedzy Chemicznej Juniorów?

Źródło: www.unsplash.com


Historia Olimpiady Chemicznej Juniorów


Olimpiada Chemiczna Juniorów jest stosunkowo nowym konkursem, którego pierwsza edycja miała miejsce w roku szkolnym 2019/20. Od tamtego momentu cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Głównym organizatorem zmagań jest Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Olimpiada Chemiczna Juniorów – Formuła Zawodów


Terminarz Olimpiady


17-30 września 2021 – Rejestracja
19.11.2021 – Etap I (zdalny, na portalu Edukator.pl)
14.01.2022 – Etap II (zdalny, na portalu Edukator.pl)
19.03.2022 – Etap III


Eliminacje szkolne – etap I


Typ: pytania ABC, pytania półotwarte, przyporządkowania

Czas trwania: 60 minut (10:00–11:00)

Forma: pełne informacje zostaną opublikowane na trzy dni przed terminem I etapu

Warunki kwalifikacji: warunkiem jest osiągnięcie przynajmniej 50% punktów, ostateczny próg jest ustalany przez Komitet Główny.


 Eliminacje okręgowe – etap II


Typ: pytania ABC, pytania półotwarte, przyporządkowania

Czas trwania: 60 minut (10:00–11:00)

Forma: pełne informacje zostaną opublikowane na trzy dni przed terminem II etapu

Warunki kwalifikacji: do etapu centralnego dopuszczanych jest nie więcej niż 200 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki na II etapie – eliminacji okręgowych.


Eliminacje centralne – etap III


Typ: III etap odbywa się w siedzibie Organizatora w formie pisemnej bądź jeżeli sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli, w formie zdalnej (poprzez platformę udostępnioną przez Organizatora). Następnie 40 najlepszych uczestników bierze udział w odpowiedzi ustnej przy pomocy łącza internetowego, za pomocą programu Zoom.


Zakres materiału Olimpiady Chemicznej Juniorów


Etap I:

Podstawa programowa – II etap edukacyjny, punkty I – VII (wymagania szczegółowe).

Nomenklatura związków nieorganicznych.


Etap II:

Podstawa programowa – II etap edukacyjny, punkty I – VIII (wymagania szczegółowe).

oraz treści rozszerzające dotyczące:

– nazewnictwa węglowodorów – alkany, alkeny, alkiny, węglowodory cykliczne, areny;

– właściwości chemicznych i fizycznych alkanów, alkenów i alkinów, fluorowcopochodne;

– ogniwo galwaniczne, konwencja sztokholmska, SEM, reakcje elektrodowe zachodzące podczas pracy ogniwa, elektroliza stopionych tlenków, wodorotlenków, soli.


Etap III

Podstawa programowa – II etap edukacyjny, punkty I – VIII (wymagania szczegółowe).

oraz treści rozszerzające dotyczące:

– nazewnictwa węglowodorów – alkany, alkeny, alkiny, węglowodory cykliczne, areny;

– właściwości chemicznych i fizycznych alkanów, alkenów i alkinów, arenów i węglowodorów cyklicznych;

– izomeria;

– aminokwasy i białka.


Olimpiada Chemiczna Juniorów – jak się przygotować?


Aby dobrze przygotować się do Olimpiady Chemicznej Juniorów najważniejsze jest gruntowne opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej. Stanowi on bazę, która jest rozszerzana przez poszczególne punkty przedstawione powyżej, w wytycznych dotyczących zakresu wiedzy obejmowanego przez konkurs.

Kurs Indeksu w Kieszeni zapewnia różnorodne formy materiałów, które pozwolą na wszechstronne zapoznanie się z każdym tematem. Dodatkowo stały kontakt kursantów z doświadczonymi Prowadzącymi pozwoli na szybkie wyłapywanie błędów i sprawne rozwiązywanie problemów.

5/5 - (na podstawie 16 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl