Olimpiada Filozoficzna – co warto wiedzieć o pierwszym etapie?

Olimpiada Filozoficzna – co warto wiedzieć o pierwszym etapie?

Jesień tuż za rogiem, a więc i kolejne roczniki trafiły do szkół średnich, w których prędzej czy później usłyszą hasło „olimpiada”. Wśród tych, których słowo to zaintryguje, z pewnością znajdują się i tacy, którzy pokuszą się o spróbowanie swych sił właśnie w Olimpiadzie Filozoficznej. 

Źródło: www.freepik.com

Tekst ten jest kierowany właśnie do osób, które po raz pierwszy będą miały styczność z tą Olimpiadą. Pokrótce odpowiemy w nim na najczęściej pojawiające się pytania związane z pierwszym etapem Olimpiady Filozoficznej, czasem określanym jako etap szkolny. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas odpowiedzi rozwieją przynajmniej niektóre z wątpliwości przyszłych olimpijczyków! 

Na czym polega etap szkolny Olimpiady Filozoficznej?

W ramach etapu szkolnego uczestnik Olimpiady Filozoficznej musi napisać obszerną pracę na temat wybrany z zestawu zaproponowanego przez Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej. Na przygotowanie pracy uczeń ma trzy miesiące – od września do końca listopada. 

Na tym etapie sprawdzone zostają umiejętności: wykorzystywania literatury przedmiotu, jasnego formułowania tez oraz kompetentnego odwoływania się do poglądów filozoficznych. Komisja zwraca również uwagę na aspekty formalne takie jak: wybór strategii argumentacyjnej, przejrzysta kompozycja i sporządzenie bibliografii. 

Na tym etapie Uczestnik Olimpiady powinien zaprezentować: wiedzę z zakresu tematu pracy, umiejętność posługiwania się pojęciami filozoficznymi, oryginalność w ujęciu tematu oraz spójność przedstawionej argumentacji i poprawność językową.

Olimpiada Filozoficzna – jakie zadania lub tematy pojawiają się na szkolnym etapie?

Zestaw tematów na pierwszym etapie Olimpiady Filozoficznej co roku jest inny, ale pewne wątki lubią się powtarzać. Wybór zagadnień zostaje przygotowany na podstawie propozycji przedstawionych przez ekspertów z różnych dziedzin filozofii. 

Tematy mają charakter problemowy, wymagający samodzielności w ich rozwinięciu i interdyscyplinarnego podejścia. Do każdego tematu dołączona jest literatura pomocnicza, która stanowi wstępną propozycję interpretacji tematu. Nie jest to jednak literatura obowiązująca, dlatego uczestnicy mogą odwołać się również do innych źródeł. W tym roku lista tematów prezentuje się następująco.

1. Czy wojna może być sprawiedliwa?;

2. Czy uleganie emocjom sprawia, że nasze działania są nieracjonalne? Spór o poznawczą rolę emocji we współczesnej epistemologii i kognitywistyce;

3. Jaką rolę w poznawaniu współczesnego świata może odgrywać literatura i sztuka?;

4. Aktualność trzech pytań Kanta w czasach informacji i dezinformacji cyfrowej;

5. Na czym polega specyfika Platońskiej koncepcji człowieka? Opisz psychologiczne i metafizyczne aspekty teorii duszy u Platona na podstawie wybranych dialogów tego autora;

6. W jaki sposób w poznaniu kształtuje się stosunek między ogólnością a konkretem, całością a szczegółem? Opracuj temat, nawiązując do prac Leszka Kołakowskiego

7. Jaka jest rola eksperymentów myślowych w filozofii i nauce?;

8. Czy zgadzasz się z Elzenbergiem, że „Piękność świata nie jest oparciem”?;

9. Czy ład międzynarodowy jest warunkiem pokoju światowego i czy wieczny pokój jest możliwy?;

10. Filozofia starożytna a wegetarianizm. Omów wybrane argumenty filozofów antycznych, odnoszące się do kwestii niejedzenia mięsa;

11. W jaki sposób filozofia religii podejmuje problem zła? Rozwiń temat odnosząc zagadnienie do wybranych przykładów historycznych lub aktualnych;

12. Czy mamy moralny obowiązek, aby żyć w świecie realnym a nie wirtualnym? Rozważ problem przy założeniu, że istnieje równy dostęp do wirtualnego uniwersum, w którym każdy może odczuwać szczęście.

Olimpiada Filozoficzna – jaki jest termin pierwszego etapu?

Tegoroczny termin składania prac etapu szkolnego to 30.11.2022 roku. Do tego czasu trzeba pracę napisać i wysłać ją do Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej, pod który dany uczestnik podpada.

Ile czasu czeka się na wyniki?

Zwykle na wyniki czeka się od dwóch do trzech tygodni. Z naszego doświadczenia wynika, że Komisje Okręgowe starają się dostarczyć wyniki przed przerwą bożonarodzeniową. 

Kto przechodzi dalej? 

Aby przejść do drugiego etapu, uczestnik musi uzyskać co najmniej dwadzieścia punktów. Maksymalna liczba punktów za ten etap to trzydzieści, więc aby „przejść dalej” wystarczy napisać pracę na 67%.

Jakie błędy na etapie szkolnym najczęściej popełniają osoby nie przygotowujące się z IWK?

Olimpiada Filozoficzna największy problemem sprawia uczniom podczas przestawienia się z dwu-, trójstronicowych esejów i wypracowań, znanych z dotychczasowej edukacji, na dłuższy format w okolicach 15 – 20 stron. 

Przytłaczająca może być również obszerność proponowanej literatury oraz zasad jej cytowania. Podczas kursu staramy się proponować przydatne pozycje bibliograficzne, odpowiadać na wszelkie pytania natury formalnej i doradzać, jak właściwie uporządkować pracę o takiej objętości. 

Zapraszamy na kurs przygotowujący do Olimpiady Filozoficznej z Indeksem w Kieszeni!

5/5 - (na podstawie 33 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl