fbpx

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – słówko o pierwszym etapie

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – słówko o pierwszym etapie

Źródło: www.freepik.com

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – Informacje ogólne

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w pierwszej części zmagań, czyli na etapie szkolnym, odbywa się zazwyczaj w pierwszej połowie listopada. Należy jednak pamiętać, że aby wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, szkoła musi się zgłosić do komitetu okręgowego najpóźniej do 7 października. Ponieważ niedopełnienie tej formalności uniemożliwia uczniom start w konkursie, ważne jest, aby przypomnień o tym swojemu nauczycielowi przedsiębiorczości lub ekonomii. 

Formuła pierwszego etapu

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej na tym etapie trwa 120 minut i składa się z trzech części:

Testu, na który składa się trzydzieści pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru punktowanych po dwa punkty. Za każdą dobrze udzieloną odpowiedź i zero za odpowiedź błędną. Punkty sumują się maksymalnie do sześćdziesięciu, oczywiście nie ma punktów ujemnych;

Zadań z podstaw mikroekonomii – najczęściej są to zadania z równowagi rynkowej, form rynku, teorii konsumenta lub proste polecenia z zakresu handlu międzynarodowego. Można tutaj uzyskać do 15 punktów;

Eseju, którego temat dotyczy corocznie ustalanego tematu zmiennego Olimpiady. Tutaj możemy uzyskać 25 punktów.

Punkty sumują się łącznie do stu. Do zawodów drugiego stopnia kwalifikowanych jest 10% uczestników biorących udział w zawodach pierwszego etapu w danym okręgu, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym nie więcej niż 120 uczestników. Na wyniki czeka się zazwyczaj około trzech – czterech tygodni. Wynika z tego, że lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego będzie znana w pierwszych tygodniach grudnia.

Dlaczego warto przygotowywać się do Olimpiady wiedzy Ekonomicznej z Indeksem w Kieszeni?

Odpowiedź na to pytanie jest zasadniczo prosta. Przede wszystkim dlatego, że w IwK wiemy, co musisz umieć i mamy sprecyzowany przebieg kursu. Znacząco ułatwia on naszym kursantom naukę, a także pozwala im uniknąć często popełnianych błędów na teście. Ponadto przygotowujemy do rozwiązania zadania analitycznego oraz uczymy, w jaki sposób napisać esej, aby zdobyć jak największą liczbę punktów. To wszystko jest możliwe dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu.

Zapraszamy na kurs przygotowujący do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z Indeksem w Kieszeni!

5/5 - (na podstawie 38 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl