Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową – refleksje

Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową – refleksje


Kilka refleksji na temat Olimpiady Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową


Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową jest jedną z najbardziej tajemniczych i najmniej popularnych olimpiad będących pod patronatem MEN i dających tak duże uprawnienia w rekrutacji na uczelnie wyższe. Do startu w niej podchodzę z ogromnym sentymentem i zawsze miło wspominam pracę nad zadaniami z drugiego etapu, czy rodzinną atmosferę i przyjazną rywalizację podczas finału.

Olimpiada ta, tak jak wcześniej wspomniałem, jest bardzo mało znana. Niemniej jednak nie odbiega jakościowo od innych konkursów. Spora część rywalizacji toczy się w domach uczestników i jest to z pewnością pozytywny aspekt pozwalający na dobre rozplanowanie pracy nad konkretnymi zagadnieniami do olimpiady. Oczywiście, jak w każdej olimpiadzie, sporą rolę odgrywa czynnik losowy. Największy „przesiew” następuje w etapie okręgowym – z pewnością jednak każdy Uczeń IWK będzie doskonale przygotowany do rozwiązania zadań z tego etapu, co zwiększy szanse na awans do finału.

Co nas tak naprawdę na Olimpiadzie Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową czeka?


Etap pierwszy to test składający się z 20 pytań, który rozwiązuje się w domu w trybie on-line. Pytania wymagają dość szerokiej wiedzy ogólnej, ale także bardzo ścisłej wiedzy z zakresu prawa pracy, mówiąc krótko- są bardzo zróżnicowane, natomiast zmuszają wymagają teorii bardzo przydatnej podczas kolejnych etapów. Ponadto należy pamiętać, że zaraz po liczbie punktów najbardziej liczy się czas, więc warto być szybkim i pewnym swoich odpowiedzi.

Drugi etap to zadania, które każdy uczestnik dostaje na maila. Wymagają one zazwyczaj bardzo dużo kreatywności i umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Tak jak wspominałem, na tym etapie „przesiew” jest największy, ale nasi Podopieczni od początku będą oswajani z formułą tych zadań i wraz z każdym modułem będą mieli okazję rozwiązywania podobnych case’ów, co powinno ułatwić drogę do finału.

Trzeci etap, czyli finał, odbywa się już w siedzibie stowarzyszenia organizującego olimpiadę. Panuje tam świetna, rodzinna atmosfera. Do zadań etapu pisemnego należy między innymi rozwiązanie testu (o podobnym zakresie co w pierwszym etapie) oraz rozwiązanie zadań sytuacyjnych. Istotne jest w tym wypadku panowanie nad stresem związanym z presją czasową i obycie z tym konkretnym typem zadań. Następnie 8 najlepszych uczestników przechodzi do etapu ustnego. Odbywa się on w bardzo przyjemnej atmosferze i ma formę luźnej, merytorycznej rozmowy. Po wyłonieniu zwycięzcy i laureatów, zawsze przychodzi czas na pamiątkowe zdjęcia, które wśród weteranów zdążyły obrosnąć już legendą.

Na czym tracą uczestnicy, którzy nie uczą się w Indeksie w Kieszeni?


Przede wszystkim nie wiedzą co ich czeka i nie znają przygotowani do rozwiązywania konkretnych typów zadań, które pojawiają się w kolejnych etapach olimpiady. Uczniowie IWK w trakcie kursu zdobywają wiedzę potrzebną do rozwiązywania zadań olimpijskich, a ponadto dostają prace domowe, w których tą wiedzę mogą wykorzystać. Oczywiście zostają one sprawdzone i odpowiednio skomentowane przez prowadzących. Cały kurs ma na celu doprowadzenie wykonania tych zadań to perfekcji i zachwycenie komisji. Jest to najlepsza i sprawdzona forma przygotowania do tego konkursu i z pewnością umożliwia osiągnięcie sukcesu.

Co można zatem zrobić? Dobrze się przygotować i oswoić z zadaniami! I właśnie to oferujemy w Indeksie w Kieszeni!

Adam Bieńkowski

4.7/5 - (na podstawie 16 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl