Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – etap szkolny

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – etap szkolny

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym to jedna z najbardziej prestiżowych olimpiad licealnych dotyczących nauk społecznych i politycznych. Podzielona jest na trzy etapy: szkolny, okręgowy i centralny. 

Źródło: www.freepik.com

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – podstawowe informacje

Każdy zainteresowany udziałem w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym powinien zgłosić się do swojego nauczyciela wiedzy o społeczeństwie w celu dokonania obowiązków rejestracyjnych. Zwykle czas na rejestrację kończy się około miesiąca przed samym etapem szkolnym. Wszystkie dokładne informacje są podawane z pewnym wyprzedzeniem na stronie Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Etap szkolny odbywa się zwykle pod koniec listopada w Twojej szkole pod nadzorem wyznaczonych nauczycieli. Uczniowie o określonej godzinie przystępują do rozwiązywania arkusza. Czas na uzupełnienie wszystkich treści wynosi sześćdziesiąt minut.

Jak wygląda Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym?

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym składa się z różnego rodzaju zadań. Pojawić się mogą polecenia zamknięte, w których należy wybrać poprawną odpowiedź. Możliwe są również grafiki, zdjęcia czy mapy, na podstawie których należy zidentyfikować dane pojęcie, zjawisko, a czasem osobę (najczęściej polityka). 

Ważna jest też umiejętność analizy danych statystycznych i innych materiałów źródłowych. Pojawiają się również zadania „z luką” lub wymagające napisania uzasadnienia określonej argumentacji lub poglądu. To wszystko sprawia, że arkusz ma dość zróżnicowany charakter. Dzięki nauce razem z nami w Indeksie w Kieszeni każdy uczeń ma możliwość zmierzenia się z różnymi typami zadań.

Charakterystyczny dla Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym jest zakaz nanoszenia jakichkolwiek poprawek. Każde skreślenie traktowane jest jako błąd. Trzeba zwrócić na to szczególną uwagę i wpisywać treści tylko wtedy, gdy jest się ich całkowicie pewnym. Nie ma miejsca na pomyłki lub literówki. 

Arkusze sprawdzane są przez nauczycieli zwykle w terminie kilku dni. Do etapu okręgowego przechodzą uczniowie, którzy zdobyli minimum połowę punktów. Maksymalna liczba uczestników awansujących z jednej szkoły to dwadzieścia osób. Jeśli w Twojej szkole Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest wyjątkowo popularna, a więcej niż dwadzieścia osób zdobędzie ponad połowę punktów, to próg rzeczywisty rośnie.

To wszystko sprawia, że trudno przejść etap szkolny bez odpowiedniego przygotowania. Zbudowanie solidnych podstaw razem z Indeksem w Kieszeni pozwoli nie tylko awansować do etapu okręgowego, ale również ułatwi pracę na dalszych etapach Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym.

Zapraszamy na kurs przygotowujący do Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z Indeksem w Kieszeni!

5/5 - (na podstawie 23 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl