Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – refleksje

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – refleksje

⠀ 
Refleksje na temat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

⠀ 
Patrząc z perspektywy czasu na swoje zmagania w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym bez zawahania stwierdzić mogę, że decyzja o udziale w niej była jedną z najlepszych, jakie podjąłem będąc w liceum. Olimpiada nie tylko daje szansę na bezstresową maturę i wstęp na Uniwersytet. Jest też dobrym startem do studiowania na wielu kierunkach społecznych i humanistycznych. Jest przepustką do rozumienia otaczającej nas prawnej i politycznej rzeczywistości oraz do życia jako świadomy obywatel.

Każdy z etapów Olimpiady wiąże się jednak z dużym nakładem pracy, który i tak nie daje pewności dobrego wyniku. W niniejszym tekście rozważę kilka zagadnień, które rzutują na ostateczny rezultat.

Przygotowanie merytoryczne

⠀ 
Mówi się, że sukces to 90 procent pracy, 9 procent talentu i 1 procent szczęścia. Nie roztrząsając zasadności takiej proporcji, nie sposób nie zgodzić się, iż olimpijczykiem nikt się nie rodzi. To właśnie czas spędzony na nauce przesądza o tym, kto znajdzie się w upragnionym etapie finałowym Olimpiady. Wybór formy nauki należy jednak do ucznia, a dobre przygotowanie nie polega jedynie na przeczytaniu wszystkich zalecanych książek, co i tak jest chyba niemożliwe. Ważna jest dywersyfikacja źródeł wiedzy. Nawet najlepsza książka na tematy związane z polityką szybko staje się nieaktualna. Rzeczywistość zmienia się tak szybko i zaskakująco, że nie jest możliwe orientowanie się we współczesnym świecie bez śledzenia bieżących wydarzeń. Sami organizatorzy odchodzą od hołubionego latami nastawienia na teorię i zmuszania młodych ludzi do spędzania godzin w bibliotekach. Aktualną tendencją jest przywiązywanie większego znaczenia ogólnemu zorientowaniu w wiadomościach z Polski i Świata i rozumieniu zachodzących procesów społeczno-politycznych.

Największa obawa uczestnika, czyli odpowiedź ustna

⠀ 
Z własnych przygotowań olimpijskich pamiętam – i nie byłem w tym odosobniony – że najwięcej obaw wiąże się z odpowiedzią ustną. To właśnie tam dogłębnie sprawdzana jest nasza wiedza i zrozumienie omawianego zagadnienia. Wypowiedź ustna bywa stresującym przeżyciem – wylosowanie tematu, chwila na przygotowanie i staje się twarzą w twarz z komisją złożoną niekiedy ze specjalistów w kwestiach, o których zaraz będziemy mówić. Jakkolwiek na teście wystarczy czasem, że “coś nam się kojarzy”, komisja od razu wykryje wszelkie zawahanie czy próbę obejścia tematu, co będzie mieć wpływ na nasz ostateczny wynik. Dlatego tak ważne jest, by rozumieć współczesne zjawiska i instytucje, a nie jedynie nauczyć się na pamięć liczb, dat i nazwisk. Oceniona będzie warstwa merytoryczna, lecz także dobór słownictwa i sposób formułowania wypowiedzi. Dobry wynik nie jest więc możliwy bez szerokiej wiedzy. Ważne są także zdolności retoryczne i umiejętność działania pod presją czasu.

Znać swoje prawa i umieć je wykorzystać

⠀ 
Regulamin Olimpiady nie tylko wskazuje sposób przeprowadzenia poszczególnych etapów. Przyznaje on uczestnikom wiele praw, które warto znać i wiedzieć, jak zrobić z nich użytek. Przekonałem się o tym osobiście, gdyż to właśnie wykrycie błędu merytorycznego w teście pozwoliło mi ostatecznie drugi raz zostać laureatem Olimpiady. Należy mieć w pamięci, iż organizatorzy Olimpiady nie są nieomylni, a ich błędy mogą wpływać na niesprawiedliwe potraktowanie uczestników. Warto wtedy korzystać ze swoich uprawnień, takich jak możliwość do zapoznania się ze swoją pracą na każdym etapie, wnoszenia zastrzeżeń i składania odwołań. Uprawnieniom tym towarzyszą też obowiązki. O nich także trzeba pamiętać startując w Olimpiadzie, tym bardziej, że ich naruszenie może doprowadzić do wykluczenia uczestnika z udziału w zawodach.

Wszystkim z zagadnień poruszonych w tekście poświęcamy uwagę na kursach Indeksu w Kieszeni, dbając o wszechstronne przygotowanie naszych uczestników. Na koniec, pozostaje mi tylko zaprosić Was do udziału w kursie i w samej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

5/5 - (na podstawie 16 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl