fbpx

Olimpiada Wiedzy o Prawie – analiza I etapu

Olimpiada Wiedzy o Prawie – analiza I etapu

Olimpiada Wiedzy o Prawie


Analiza I etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie


Etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie już za nami! Co można powiedzieć na początku? Cóż, na pewno bez zaskoczeń. Zapraszam do analizy!

Wnioski ogólne – czym zaskoczyła Olimpiada Wiedzy o Prawie?


Widać, że ideą, jaka przyświeca organizatorom olimpiady, jest dokładne sprawdzenie wiedzy uczniów na temat podstawowych zagadnień prawnych. Dokładne, bo trzeba przyznać, iż wysoki próg wymagany do awansu do II etapu (25/30pkt) tworzy dla uczniów bardzo niewielki margines błędu, tym samym zmusza to osoby aspirujące do II etapu do rzetelnego opanowania podstawowych zagadnień prawnych. Należy jednak zauważyć, że na I etapie nie pojawiły się pytania, które ponad te podstawowe zagadnienia wykraczają. Autorzy olimpiady nie wymagają od uczniów na etapie szkolnym szczegółowej znajomości instytucji prawa cywilnego czy karnego, a jedynie podstawowy zakres znajomości tych gałęzi prawa, co należy uznać za jak najbardziej godne pochwały, był to bowiem dopiero I etap olimpiady.

 

Czego było najwięcej? Czego zabrakło?


Jak co roku zdecydowanie dominuje prawo konstytucyjne. W tegorocznym arkuszu stanowiło ono ponad 1/3 olimpiady. W dalszej kolejności uplasowały się takie dziedziny jak prawo cywilne i prawo karne. Pojawiły się też pytania dotyczące podstaw prawoznawstwa oraz kilka z zagadnień międzynarodowych. I oczywiście, jak co roku, łacińskie sentencje prawnicze. Wyeksponowanie na pierwszy plan prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa oraz paremii prawniczych uważam za dobry zabieg, bo są to tematy, z którymi studenci prawa stykają się zazwyczaj na początku swojej edukacji na studiach. Nie pojawiły się w ogóle pytania z prawa gospodarczego, handlowego czy finansowego, są to dziedziny ogólnie bardzo rzadko eksploatowane na tej Olimpiadzie.

 

Jakie zagadnienia pojawiają się na Olimpiadzie Wiedzy o Prawie najczęściej?


Analizując już od wielu lat każdą edycję Olimpiady Wiedzy o Prawie mogę stwierdzić, że są pewne zagadnienia, typy oraz schematy zadań, które pojawiają się bardzo często. W pierwszej kolejności wymieniłbym tu łacińskie sentencje prawnicze – wystarczy nauczyć się ich dobrze i 2-3 punkty mamy na wejściu. Z prawoznawstwa bardzo często pojawiają się pytania
o trójelementową koncepcję budowy normy prawnej (co udowadnia tegoroczny pierwszy etap) oraz o rodzaje sankcji (patrz: zeszły rok). Niemal na każdym pierwszym etapie znajdziemy również zadania polegające na rozpoznaniu dziedziny prawa po jej zakresie regulacji, co dla osoby zaznajomionej z każdą dziedziną wymaganą do Olimpiady nie powinno stanowić najmniejszego problemu.

Jak już wspomniałem – bardzo wiele pytań dotyczy prawa konstytucyjnego, to zdecydowanie dziedzina, którą należy mieć szczegółowo opanowaną już na I etap, a tym bardziej na II lub III. Z prawa cywilnego pojawiają się zazwyczaj pytania dość proste, dotyczące fundamentalnych dla tej dziedziny zagadnień, z kolei jeśli chodzi o prawo rodzinne i opiekuńcze raczej pytania nie wychodzą poza regulacje dotyczące instytucji małżeństwa. Z prawa karnego pojawiają się również dość często pytania, ale nigdy nie wychodzą poza część ogólną kodeksu karnego. Z zagadnień międzynarodowych najczęściej pytania dotyczą UE, ONZ, bądź praw człowieka. Nie doświadczyliśmy tego co prawda na tegorocznym I etapie, jednak dosyć często pojawiają się na Olimpiadzie pytania o znajomość imion i nazwisk osób sprawujących najwyższe funkcje w Polsce i na świecie, jest to na pewno temat, którego można oczekiwać na II etapie.

 

Analiza poszczególnych zadań tegorocznego I etapu


Zadanie 1 i 5 sprawdzają znajomość budowy normy prawnej oraz interpretacji ów normy. Warto zaznaczyć, że w zadaniu 5 Organizator podaje w pytaniu artykuł bardzo ważny dla całego prawa cywilnego, dotyczący odpowiedzialności deliktowej, który powinien być każdemu olimpijczykowi dobrze znany. Muszę jednak przyznać, iż hipoteza w zadaniu 1 została dość nietypowo określona, co mogło zmylić ucznia. Zadania 2, 4 (d,e), 6, 8, 9, 12 i 13 to właśnie zadania z szeroko pojętego prawa konstytucyjnego, myślę, że dla dobrze przygotowanego ucznia ewentualnie zadanie 9 mogło być jedynie lekkim zaskoczeniem.

Zadanie 3 dotyczy organu ONZ, warto zaznaczyć, że pytania o organizacje wyspecjalizowane ONZ pojawiają się dość często i nie uznałbym tego za zaskoczenie. W zadaniu 4 (a,b,c) znajdziemy pytania dotyczące podstaw prawa cywilnego, prawo cywilne pojawia się również w pytaniu 11, gdzie sprawdzana jest znajomość przez ucznia definicji ograniczonych praw rzeczowych. Prawo karne pojawia nam się w zadaniu 15, gdzie sprawdzane jest, czy uczeń zna i potrafi rozróżnić kary od środków karnych. Zadanie 7 to klasyk, czyli paremie. Z kolei zadanie 10 i 16 to typowe zadania sprawdzające, czy uczeń w ogóle wie, co regulują podstawowe dziedziny prawa.

 

Podsumowanie


Podsumowując, uważam że tegoroczny I etap Olimpiady Wiedzy o Prawie został ułożony przez Komitet Główny bardzo sensownie, a poziom trudności zadań jest adekwatny do poziomu szkolnego.

Jeśli nie chcesz dać się zaskoczyć na II etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie oraz chcesz się świetnie przygotować zarówno na test, jak i wypracowanie – zapisz się już dziś na przygotowania z Indeksem w Kieszeni! Skontaktuj się z nami poprzez fanpage lub przez formularz kontaktowy i rozpocznij naukę już dziś!

 

Dawid Książek
Prowadzący Indeks w Kieszeni

5/5 - (na podstawie 17 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl