Olimpiada Wiedzy o Prawie – analiza I etapu


Analiza I etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie


Etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie już za nami! Co można powiedzieć na początku? Cóż, na pewno bez zaskoczeń. Zapraszam do analizy!

Wnioski ogólne


Widać, że ideą, jaka przyświeca organizatorom olimpiady, jest dokładne sprawdzenie wiedzy uczniów na temat podstawowych zagadnień prawnych. Dokładne, bo trzeba przyznać, iż wysoki próg wymagany do awansu do II etapu (25/30pkt) tworzy dla uczniów bardzo niewielki margines błędu, tym samym zmusza to osoby aspirujące do II etapu do rzetelnego opanowania podstawowych zagadnień prawnych. Należy jednak zauważyć, że na I etapie nie pojawiły się pytania, które ponad te podstawowe zagadnienia wykraczają. Autorzy olimpiady nie wymagają od uczniów na etapie szkolnym szczegółowej znajomości instytucji prawa cywilnego czy karnego, a jedynie podstawowy zakres znajomości tych gałęzi prawa, co należy uznać za jak najbardziej godne pochwały, był to bowiem dopiero I etap olimpiady.

 

Czego było najwięcej? Czego zabrakło?


Jak co roku zdecydowanie dominuje prawo konstytucyjne. W tegorocznym arkuszu stanowiło ono ponad 1/3 olimpiady. W dalszej kolejności uplasowały się takie dziedziny jak prawo cywilne i prawo karne. Pojawiły się też pytania dotyczące podstaw prawoznawstwa oraz kilka z zagadnień międzynarodowych. I oczywiście, jak co roku, łacińskie sentencje prawnicze. Wyeksponowanie na pierwszy plan prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa oraz paremii prawniczych uważam za dobry zabieg, bo są to tematy, z którymi studenci prawa stykają się zazwyczaj na początku swojej edukacji na studiach. Nie pojawiły się w ogóle pytania z prawa gospodarczego, handlowego czy finansowego, są to dziedziny ogólnie bardzo rzadko eksploatowane na tej Olimpiadzie.

 

Jakie zagadnienia pojawiają się na Olimpiadzie Wiedzy o Prawie najczęściej?


Analizując już od wielu lat każdą edycję Olimpiady Wiedzy o Prawie mogę stwierdzić, że są pewne zagadnienia, typy oraz schematy zadań, które pojawiają się bardzo często. W pierwszej kolejności wymieniłbym tu łacińskie sentencje prawnicze – wystarczy nauczyć się ich dobrze i 2-3 punkty mamy na wejściu. Z prawoznawstwa bardzo często pojawiają się pytania
o trójelementową koncepcję budowy normy prawnej (co udowadnia tegoroczny pierwszy etap) oraz o rodzaje sankcji (patrz: zeszły rok). Niemal na każdym pierwszym etapie znajdziemy również zadania polegające na rozpoznaniu dziedziny prawa po jej zakresie regulacji, co dla osoby zaznajomionej z każdą dziedziną wymaganą do Olimpiady nie powinno stanowić najmniejszego problemu. Jak już wspomniałem – bardzo wiele pytań dotyczy prawa konstytucyjnego, to zdecydowanie dziedzina, którą należy mieć szczegółowo opanowaną już na I etap, a tym bardziej na II lub III. Z prawa cywilnego pojawiają się zazwyczaj pytania dość proste, dotyczące fundamentalnych dla tej dziedziny zagadnień, z kolei jeśli chodzi o prawo rodzinne i opiekuńcze raczej pytania nie wychodzą poza regulacje dotyczące instytucji małżeństwa. Z prawa karnego pojawiają się również dość często pytania, ale nigdy nie wychodzą poza część ogólną kodeksu karnego. Z zagadnień międzynarodowych najczęściej pytania dotyczą UE, ONZ, bądź praw człowieka. Nie doświadczyliśmy tego co prawda na tegorocznym I etapie, jednak dosyć często pojawiają się na Olimpiadzie pytania o znajomość imion i nazwisk osób sprawujących najwyższe funkcje w Polsce i na świecie, jest to na pewno temat, którego można oczekiwać na II etapie.

 

Analiza poszczególnych zadań tegorocznego I etapu


Zadanie 1 i 5 sprawdzają znajomość budowy normy prawnej oraz interpretacji ów normy. Warto zaznaczyć, że w zadaniu 5 Organizator podaje w pytaniu artykuł bardzo ważny dla całego prawa cywilnego, dotyczący odpowiedzialności deliktowej, który powinien być każdemu olimpijczykowi dobrze znany. Muszę jednak przyznać, iż hipoteza w zadaniu 1 została dość nietypowo określona, co mogło zmylić ucznia. Zadania 2, 4 (d,e), 6, 8, 9, 12 i 13 to właśnie zadania z szeroko pojętego prawa konstytucyjnego, myślę, że dla dobrze przygotowanego ucznia ewentualnie zadanie 9 mogło być jedynie lekkim zaskoczeniem. Zadanie 3 dotyczy organu ONZ, warto zaznaczyć, że pytania o organizacje wyspecjalizowane ONZ pojawiają się dość często i nie uznałbym tego za zaskoczenie. W zadaniu 4 (a,b,c) znajdziemy pytania dotyczące podstaw prawa cywilnego, prawo cywilne pojawia się również w pytaniu 11, gdzie sprawdzana jest znajomość przez ucznia definicji ograniczonych praw rzeczowych. Prawo karne pojawia nam się w zadaniu 15, gdzie sprawdzane jest, czy uczeń zna i potrafi rozróżnić kary od środków karnych. Zadanie 7 to klasyk, czyli paremie. Z kolei zadanie 10 i 16 to typowe zadania sprawdzające, czy uczeń w ogóle wie, co regulują podstawowe dziedziny prawa.

 

Podsumowanie


Podsumowując, uważam że tegoroczny I etap Olimpiady Wiedzy o Prawie został ułożony przez Komitet Główny bardzo sensownie, a poziom trudności zadań jest adekwatny do poziomu szkolnego.

Jeśli nie chcesz dać się zaskoczyć na II etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie oraz chcesz się świetnie przygotować zarówno na test, jak i wypracowanie – zapisz się już dziś na przygotowania z Indeksem w Kieszeni! Skontaktuj się z nami poprzez fanpage lub przez formularz kontaktowy i rozpocznij naukę już dziś!

 

Dawid Książek
Prowadzący Indeks w Kieszeni

Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl