Olimpiada z języka polskiego? Koniecznie ze zbiorami zadań Indeksu w Kieszeni!

Olimpiada z języka polskiego? Koniecznie ze zbiorami zadań Indeksu w Kieszeni!

Dla wielu uczniów szkół podstawowych i średnich udział w olimpiadzie przedmiotowej z języka polskiego stanowi fascynującą przygodę, a zarazem wielkie wyzwanie. Wymagania stawianie wobec nich są wysokie, zaś konkurencja liczna. Dlatego też warto odpowiednio przygotować się do zmagań. Pomocą w tym zakresie z pewnością posłużą zbiory zadań przygotowane specjalnie z myślą o olimpijczykach!

Publikacje Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych – zbiór ćwiczeń oraz Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – zbiór ćwiczeń, przeznaczona dla uczniów szkół średnich, stanowią unikatowe pozycje na rynku wydawniczym. Nigdzie indziej nie znajdziesz zbiorów, które pozwolą Ci kształtować specyficzne kompetencje, niezbędne w perspektywie udziału w olimpiadzie przedmiotowej.

Czym się wyróżniają? Zawsze aktualne!

Formuła olimpiady polonistycznej dla uczniów szkół podstawowych cechuje się znaczną przewagą części zmiennej nad stałą. Obowiązujący zestaw lektur, a także wiersze przeznaczone do interpretacji na etapie okręgowym czy zagadnienia na zawody finałowe co roku są inne. Nie musisz się jednak obawiać, że zakupiony przez Ciebie zbiór nie będzie pasował tematycznie do edycji, w której bierzesz udział. Zamieszczone w nim zadania mają charakter uniwersalny i dają świetne podłoże do dalszego rozbudowywania wiedzy.

Nie inaczej jest w przypadku zbioru dla licealistów, który nie zdezaktualizuje się z roku na rok, a ponadto zawiera zadania o zróżnicowanej tematyce, pośród których każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

W pełni dopasowane do formuły olimpiady!

Obydwa zbiory są dopasowane swoją formą do wymagań olimpijskich. Zbiór przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych ma charakter propedeutyczny, co oznacza, że wyposaża w zestaw niezbędnych wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczniowi dojrzale podchodzić do zagadnienia interpretacji tekstu. Uwzględnione zostały również zadania z wiedzy o języku, która jest sprawdzana na drugim oraz trzecim etapie zmagań.

W przypadku publikacji dla uczniów liceów szczególny nacisk położony został na pogłębianie wiedzy związanej z poszczególnymi epokami literackimi. Przygotowane zadania mają na celu ukazać mniej oczywiste cechy charakterystyczne poszczególnych okresów, rzucić nowe światło na ówczesną literaturę i kulturę i wyposażyć w ten sposób olimpijczyka w przydatne konteksty oraz pogłębioną świadomość historycznoliteracką. Sporo miejsca poświęcono także zagadnieniom językowym, z którymi olimpijczycy muszą się zmierzyć na etapie okręgowym.

Oparte na licznych materiałach źródłowych!

Zadania zarówno w zbiorze przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych, jak i licealistów wyposażone są w liczne cytaty, zarówno z samych dzieł literackich, jak i rozpraw naukowych związanych z teorią i historią literatury, a także wiedzą o kulturze. Dzięki temu każde zadanie nie tylko sprawdza umiejętności praktyczne, ale pozwala również poszerzyć wiedzę w danym obszarze.

Polecenia mają zróżnicowany charakter i uczą tego, w jaki sposób podchodzić do tekstów badawczych, aby zrozumieć z nich jak najwięcej. Wspomagają proces interpretacji oraz ustalania, jaka jest teza i zasadnicze wnioski płynące z przytoczonego fragmentu. Umiejętność taka jest wielce przydatna w procesie przygotowań do zmagań olimpijskich, które nieraz wymagają sięgania po specjalistyczną literaturę.

Możesz sprawdzić, czy rozwiązałeś zadanie poprawnie!

Każda z publikacji zaopatrzona jest w pełny klucz odpowiedzi, w którym znajdziesz wzorcowe odpowiedzi do poszczególnych zadań. Są one często rozbudowane i zawsze dążą do pełnego wyjaśnienia problemu. Dzięki temu nawet jeśli zdarzy Ci się udzielić niepoprawnej odpowiedzi, po zapoznaniu się z właściwą wersją wszystkie Twoje wątpliwości powinny zniknąć!

Wypływające z doświadczenia!

Autor obydwu zbiorów, Krzysztof Andrulonis, był laureatem 49. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz już od kilku lat rokrocznie prowadzi do przygotowania do Olimpiady zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i liceum. Zna on bardzo dobrze strukturę zmagań i wie, na jakie kwestie należy położyć szczególny nacisk.

W przygotowanych przez siebie publikacjach autor dzieli się zarówno swoją wiedzą, jak i doświadczeniem wyniesionym z praktyki, zarówno w charakterze uczestnika, jak i tutora sprawującego opiekę nad młodymi olimpijczykami. Dzięki temu zbiór w pełni odpowiada faktycznym potrzebom uczniów przygotowujących się do olimpiady polonistycznej i poświęca szczególnie wiele uwagi tym najbardziej problematycznym kwestiom.

Czy jeszcze się wahasz? Nie warto!

Przedstawione powyżej argumenty w jednoznaczny sposób wskazują na to, że publikacje Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych – zbiór ćwiczeń oraz Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – zbiór ćwiczeń stanowić będą cenne wsparcie dla każdego olimpijczyka. 

Znajdziesz w nich wiele przydatnej wiedzy, zyskasz szansę na podniesienie swoich kompetencji i przećwiczenie umiejętności przydatnych na Olimpiadzie. Ponadto korzystać będziesz z materiałów w pełni dostosowanych do Twoich potrzeb. Czego chcieć więcej? Nie zastanawiaj się dłużej, podejmij właściwą decyzję i nabądź oferowane przez nas zbiory! Nie zawiedziesz się!

5/5 - (na podstawie 11 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl