Podsumowanie 65. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Podsumowanie 65. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Tegoroczna, 65. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym dobiegła końca. Jak co roku uczestnicy musieli zmierzyć się z niekiedy zaskakującymi pytaniami, które przygotowali dla nich organizatorzy. Chcesz wystartować w Olimpiadzie świetnie do niej przygotowany? Sprawdź naszą ofertę kursów i nie daj zaskoczyć się żadnym pytaniem!


Struktura i temat przewodni Olimpiady


Sama Olimpiada tradycyjnie podzielona była na trzy etapy: szkolny, okręgowy i centralny. Etap szkolny miał charakter wyłącznie pisemny i dotyczył pytań z bloku stałego. W jego obrębie zakres tematyczny nie ulega zmianie w zależności od tematu przewodniego Olimpiady. Na etapie okręgowym oraz centralnym uczestnicy zmagali się już nie tylko z pytaniami pisemnymi, ale również ustnymi. Sam zakres tematyczny obejmował także blok zmienny, zawierający problematykę związaną z Unią Europejską. Wszystko za sprawą tematu przewodniego Olimpiady, który brzmiał 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.


Czym 65. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zaskoczyła uczestników?

Źródło: www.pexels.com


Czym zaskoczyła 65. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym?


Sporym zaskoczeniem była ilość pytań dotyczących Unii Europejskiej na poszczególnych etapach Olimpiady. Pomimo, że temat przewodni zawodów odnosił się do problematyki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, to nie da się powiedzieć, aby pytania z tego zakresu miały charakter wiodący na Olimpiadzie. Często wręcz przeciwnie. Oznacza to, że choć temat przewodni ma wpływ na zakres programowy danej edycji, to jednak nie należy się nim sugerować przy typowaniu możliwych pytań podczas chociażby testu pisemnego. Pewnym można być jedynie tego, że pytania wchodzące w zakres tematu przewodniego pojawią się na częściach ustnych etapu okręgowego i centralnego. Wynika to z postanowień regulaminu, który zakłada, iż część ustna składa się z dwóch pytań – jednego z bloku stałego, a drugiego z bloku zmiennego, będącego ściśle związanym z tematem przewodnim danej edycji Olimpiady. Pomimo tego zaskoczenia nasi kursanci, przygotowani na każdą ewentualność, nie zawiedli uzyskując satysfakcjonujące rezultaty w 65. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.


Jak wyglądała 65. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym?

Źródło: www.pexels.com


Ćwiczenie odpowiedzi ustnych w trakcie przygotowań


Istotnym i zarazem innowacyjnym elementem, na który został położony przez nas nacisk w trakcie przygotowań do tegorocznej edycji Olimpiady, są ćwiczenia ustne. W ich ramach nasi kursanci ćwiczyli swoje wystąpienia publiczne z zakresu pytań przewidzianych przez program Olimpiady. Postawienie na tego rodzaju zadania praktyczne ma na celu rozwinąć umiejętności z nimi związane. Dzięki temu zwiększamy szanse naszych kursantów na uzyskanie zadowalających wyników na Olimpiadzie. Warto bowiem zwrócić uwagę, że aż 100 na 150 możliwych do przyznania punktów pochodzi z części ustnej. Informacja ta zawarta jest w samym regulaminie konkursu. Taki rozkład punktów występuje zarówno podczas etapu okręgowego, jak również centralnego. Punkty z części ustnej mają zatem kluczowe znaczenia dla awansu i zdobycia nagród.

W ramach ćwiczeń ustnych uczymy naszych kursantów radzić sobie ze stresem, który jest nieodłączną częścią wystąpień publicznych. Dużą uwagę przykładamy również do autoprezentacji. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę, że przy odpowiedziach ustnych liczy się nie tylko wiedza oraz umiejętność jej wykorzystania w praktyce. Ogromną rolę odgrywają też umiejętności miękkie. Ważne jest bowiem nie tylko to co mówimy, ale również w jaki sposób. 65. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym wymagała od uczestników również tych umiejętności.


65. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - wszystko, co musisz wiedzieć!

Źródło: www.pexels.com


Wykorzystywanie wiedzy w praktyce


Kolejną kwestią, na którą położyliśmy nacisk w tegorocznym kursie było wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Prowadzący podczas omawiania zajęć, poza samą wiedzą merytoryczną, przekazywał kursantom również wskazówki. Dotyczyły one tego, jak odpowiednio zastosować posiadaną przez siebie wiedzę podczas rozwiązywania pytań. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce to duża bolączka polskich uczniów. Szkoły nie zawsze w sposób dostateczny i wystarczający uczą rozumowania oraz umiejętności zastosowania przekazanych informacji. Skutkiem tego są chociażby słabe rezultaty na maturze z wiedzy o społeczeństwie. Na naszych kursach staramy się przekazać wiedzę w taki sposób, by nie była tylko wyuczona na pamięć. Zależy nam, by kursant mógł ją potem odpowiednio zastosować.


65. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – podsumowanie


Tegoroczna, 65. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym była pełna sukcesów w wykonaniu kursantów Indeksu w Kieszeni. W ramach prowadzonych zajęć otrzymali oni szeroko zakrojoną wiedzę obejmującą wymagania stawiane przez organizatorów konkursu. Ponadto rozwijaliśmy także umiejętności miękkie naszych kursantów oraz położyliśmy nacisk na właściwe wykorzystywanie wiedzy w praktyce, co zaowocowało sukcesami. Ty również chcesz osiągnąć satysfakcjonujący wynik na Olimpiadzie? Nie czekaj ani chwili dłużej i już dziś zapoznaj się z ofertą naszego kursu!

5/5 - (na podstawie 12 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl