Test z Wiedzy o Przedsiębiorczości SGH

Test z Wiedzy o Przedsiębiorczości SGH

Test z wiedzy o przedsiębiorczości SGH to jeden z niewielu egzaminów wstępnych na studia, praktykowanych przez polskie uczelnie. Mimo początkowych obaw nauczycieli i uczniów, jego poziom okazał się odpowiednio wyważony a dodatkowa możliwość weryfikacji kandydatów pozytywnie wpłynęła na zeszłoroczny nabór.

Szkoła Główna Handlowa test z wiedzy o przedsiębiorczości

Test z wiedzy o przedsiębiorczości SGH – zagadnienia


Uczniowie, którzy do testu podejdą podczas najbliżej rekrutacji wiedzą już jakich pytań się spodziewać oraz jak wygląda struktura egzaminu. Nie zmienia to jednak faktu, że do nauczenia jest całkiem sporo! Na stronie SGH możemy napotkać informację, że test pokrywa 5 tematycznych działów:

1. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości

2. Makrouwarunkowania przedsiębiorczości

3. Przedsiębiorczość w rodzinie

4. Zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie

5. Zachowania przedsiębiorcze na rzecz otoczenia

Natomiast literatura przygotowawcza liczy ponad 10 pozycji!

Jak przygotować się do testu z wiedzy o przedsiębiorczości SGH?


W skład zespołu Indeksu w Kieszeni wchodzą zwycięzcy Olimpiady Przedsiębiorczości. Śledzimy informacje o nowych wymogach rekrutacyjnych od samego początku. Każdej osobie przygotowującej się do zostania studentem SGH polecamy kursy naszego partnera EduFactory – zostały one przygotowane w oparciu o wszystkie wymagane zagadnienia do Testu. Oprócz tego w ramach kursu uczestnik otrzymuje bieżącą pomoc od studenta SGH i zwycięzcy Olimpiady Przedsiębiorczości, z kilkuletnim doświadczeniem dydaktycznym, który odpowiada na wszystkie pojawiające się podczas nauki pytania.

Naukę z możesz rozpocząć w ramach 3 trybów nauki: kursu e-learningowego lub kursu grupowego oraz łącząc oba kursy w kompleksowy pakiet.

W ramach kursu e-learningowego, który adresowany jest do osób z całej Polski otrzymujesz:

dostęp do 15 modułów z prezentacjami multimedialnymi

dostęp do powtórkowych testów kontrolnych umożliwiających sprawdzenie całej zdobytej wiedzy

możliwość ciągłego kontaktu z prowadzącymi na grupie na facebooku

dostęp do bazy kilkuset pytań wraz z opracowaniem

oraz gwarancję indywidualnego podejścia – jeśli któreś z zagadnień będzie sprawiać Ci problemy, od razu podeślemy dodatkowe materiały i testy, by mieć pewność, że opanujesz wszystkie wymagane na teście tematy.

Kurs grupowy odbywa się w formie weekendowych lub odbywających się w ciągu tygodnia, 20-godzinnych warsztatów przez specjalistyczną platformę Clickmeeting bądź w jednej z naszych sal zajęciowych znajdujących się w ścisłym centrum Warszawy. Zarówno w przypadku zajęć webinarowych, jak i stacjonarnych w ramach kursów grupowych w komfortowych warunkach kursant przyswoi całą niezbędną wiedzę do pomyślnego napisania testu. Nasze warsztaty to nie tylko teoria, ale również różnego rodzaju quizy, zadania rozwijające myślenie koncepcyjne oraz co najważniejsze – próbny test wraz z omówieniem!

Pakiet kompleksowy natomiast to możliwość uczestnictwa w e-learningu w ramach całorocznej nauki oraz dodatkowa powtórka warsztatowa na miesiąc przed testem. Ten model nauki jest rekomendowany, co pokazują wyniki naszych uczniów w zeszłym roku.

Więcej informacji o przygotowaniach znajdziesz tutaj!

Test z wiedzy o przedsiębiorczości SGH – jak wygląda?


Z testu można było otrzymać łącznie 100 punktów w ramach pytań o zróżnicowanym poziomie trudności:

5 pytań po 6 punktów

10 pytań po 4 punkty

15 pytań po 2 punkty

Wśród zagadnień dominowały tematy marketingu, zarządzania i finansów oraz podstawy ekonomii z podziałem na mikro- i makroekonomię.

Test z wiedzy o przedsiębiorczości SGH – przykładowe pytania

Jakich pytań można było się spodziewać?


1. Jeżeli od dłuższego czasu PKB się zwiększa, to okres ten nazywamy:

a) wzrostem gospodarczym

b) rozwojem gospodarczym

c) stagflacją

d) recesją

Komentarz: Wzrost gospodarczy jest pojęciem ilościowym – mierzymy go własnie za pomocą zmiany PKB. Rozwój gospodarczy jest pojęciem szerszym, gdzie pod uwagę brane są również inne czynniki, także jakościowe.

2. Która z potrzeb wg A. Maslowa nie jest potrzebą wyższego rzędu?

a) potrzeba samorealizacji

b) potrzeba uznania

c) potrzeba bezpieczeństwa socjalnego

d) potrzeba uczuć

Komentarz: Wśród pięciostopniowej piramidy potrzeb A. Maslowa wyróżniamy 2 dolne poziomy (potrzeby fizjologiczne oraz potrzeby bezpieczeństwa) tworzące razem grupę potrzeb niższego rzędu oraz 3 górne poziomy (potrzeby przynależności, szacunku i uznania oraz rozwoju) tworzące

3. W Ikslandii ludzi zatrudnionych jest 10 razy więcej niż bezrobotnych, stopa bezrobocia w Ikslandii wynosi

a) Mniej niż 10%

b) Więcej niż 10%

c) Dokładnie 10%

d) Nie można tego określić

Komentarz: Stopa bezrobocia obliczana jest zgodnie ze wzorem: liczba osób bezrobotnych / liczba osób bezrobotnych i zatrudnionych. Stąd jeśli zatrudnionych jest 10 razy więcej niż bezrobotnych, to stopa bezrobocia 1/11, czyli mniej niż 10%.

4. Zaznacz fałszywe stwierdzenie dotyczące GPW:

a) Nadzór nad GPW sprawuje KNF.

b) Na GPW nie handluje się instrumentami pochodnymi.

c) Obrót akcjami i obligacjami odbywa się zarówno w formie zdematerializowanej jak w formie materialnej.

d) Handel papierami wartościowymi nie odbywa się w nocy oraz w dni wolne od pracy.

Komentarz: Na GPW obrót papierami wartościowymi odbywa się tylko w formie zdematerializowanej.

5. Wiedząc że cena równowagi rynkowej wynosi 10 zł, a ilość równowagi rynkowej 20 szt. oraz że dla ceny równej 5 zł konsumenci chcą nabywać 30 szt., liniowa funkcja popytu ma następujący wzór:

a) Q = -2P + 40

b) Q = 2P + 40

c) Q = -2P + 20

d) Q = -P + 30

Komentarz: Ogólny wzór liniowej funkcji jest postaci: Q = a*P + b. Tak więc z treści zadania wynika, że 20 = a*10 + b oraz 30 = a*5 + b. Rozwiązując układ tych 2 równań otrzymamy wzór: Q = -2P + 40.

Podsumowanie – test z wiedzy o przedsiębiorczości SGH

Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w kursach oferowanych przez naszego partnera – firmę Edufactory. Warto zapisać się już teraz by mieć pewność, że starczy czasu na opanowanie wszystkich zagadnień! Zachęcamy do odwiedzenia zakładki i zapoznania się z informacjami o kursach! W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu poprzez fanpage lub formularz kontaktowy.

4.7/5 - (na podstawie 19 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl