Etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – co musisz o nim wiedzieć?

Etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – co musisz o nim wiedzieć?

Twoja praca pisemna z pierwszego etapu uzyskała na tyle zadowalający wynik, że etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego to kolejna część Twoich zmagań? Gratulujemy! Niemniej nie możesz spocząć na laurach – przed Tobą jeszcze kręta ścieżka do finału, która może kosztować sporo wysiłku i nerwów… Uczestnictwo w kursie Indeksu w Kieszeni pomoże jednak w znacznej mierze zmniejszyć ten negatywny efekt.


Czego wymaga etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego?

Źródło: www.pexels.com


Udział w etapie okręgowym OLiJP wiąże się w przypadku większości uczniów z mnóstwem stresu. Konieczność zmierzenia się z wymagającymi nieraz szerokiej wiedzy i rozwiniętego warsztatu tematami prac pisemnych. W przypadku uzyskania odpowiedniej liczby punktów również zmierzenia się z odpowiedzią przed komisją egzaminacyjną w części ustnej… 

To dla wielu osób nie brzmi szczególnie dobrze – w istocie jednak nie ma się czego bać! Trzeba przede wszystkim zaufać swoim umiejętnościom oraz zdobytej wiedzy. Z pewnością panowanie nad emocjami ułatwi również dobra znajomość zasad rządzących zawodami okręgowymi, o których powiemy w dalszej części artykułu.


Gdzie odbywa się etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego?


Etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego odbywa się zazwyczaj w pierwszej połowie lutego. Najczęściej część pisemna ma miejsce w drugi weekend miesiąca, a część ustna trzy tygodnie później. W 2023 roku będą to odpowiednio 11 lutego i 4 marca.

W tym roku, po blisko trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, zawody wracają do trybu stacjonarnego. O ile oczywiście nie zmienią tego wprowadzone na obszarze całego kraju przepisy sanitarne. To oznacza, że zarówno część pisemna, jak i część ustna odbędą się w miejscach wskazanych przez komitety okręgowe, zazwyczaj na siedzibach lokalnych uniwersytetów.

W pierwszej części etapu okręgowego, w lutową sobotę, uczniowie zmagają się z częścią pisemną finału. Ci, którzy uzyskają dostatecznie wysokie noty za pracę pisemną i test językowy, spotykają się ponownie w tym samym miejscu trzy tygodnie później, aby bronić swoich prac z pierwszego etapu przed komisjami olimpijskimi.


Jak przebiegają zawody?


Jak przebiega etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego?

Źródło: www.pexels.com


Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego pojawia się na stronie Olimpiady zazwyczaj około miesiąca przed zawodami, w styczniu. Liczba osób biorących udział w etapie okręgowym jest zmienna i zależy od liczby prac, których ocena to 45 punktów i więcej na 60 możliwych do zdobycia.

W czasie etapu okręgowego wiedza najwybitniejszych spośród młodych polonistów sprawdzana jest na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest praca pisemna. Do wyboru uczestnicy otrzymują tematy rozprawek bądź też propozycje utworów poetyckich do tzw. interpretacji ukierunkowanej, tj. wymagającej odczytania wiersza w ramach danego motywu. Do każdej z tych form wypowiedzi pisemnej formułowanych jest kilka tematów, najczęściej dotyczących poszczególnych epok literackich, od doby staropolskiej aż do współczesności, aby każdy uczestnik znalazł coś odpowiedniego dla siebie. Oddzielne tematy przygotowywane są dla specjalizacji teatrologicznej. Dla przykładu sięgnijmy po tematy wypowiedzi pisemnej z zawodów okręgowych w 2022 roku.


ROZPRAWKI:


Czy literatura dawna odpowiada na pytania współczesnego czytelnika: światopoglądowe, moralne, egzystencjalne lub jeszcze inne? Rozważ to zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich sprzed XIX wieku.

– Samotność czy wspólnota? Zastanów się nad pozycją narratora wobec świata przedstawionego w prozie powieściowej różnych epok.

– Wzorce i formy męskości w literaturze polskiej XIX i XX w. (od Mickiewicza do Gombrowicza).

„Do klasyki należą te książki, które im bardziej są nam znane ze słyszenia, tym bardziej przy lekturze okazują się nowe, nieoczekiwanie zaskakujące”. (Italo Calvino, Po co czytać klasyków) Na podstawie własnych doświadczeń lekturowych wskaż, jakie utwory zaliczyłbyś do tak pojętej klasyki. Uzasadnij swoje stanowisko, wskazując ich cechy najistotniejsze.

Idee w rzeczach (tak brzmi tytuł książki amerykańskiej literaturoznawczyni Elaine Freedgood). Wskaż przedmioty opisane w utworach literatury polskiej, które są nośnikiem treści ideowych, wnoszą jakieś historie. Postaraj się, aby chociaż jeden z nich reprezentował sferę życia codziennego.


INTERPRETACJE:


Zinterpretuj wiersz Jana Kochanowskiego Niegodzien tego ten świat zawikłany (Pieśń II, 17), zwracając uwagę na proponowany przez poetę w tym wierszu system wartości. Spróbuj skonfrontować je z wartościami, o których Kochanowski pisze w innych, znanych Ci utworach.

– Zinterpretuj wiersz Tadeusza Różewicza Taki to mistrz. Do jakich poetów, utworów, tekstów kultury nawiązuje Różewicz w tym wierszu? Jaką funkcję pełnią te nawiązania?

Zinterpretuj wiersz Zbigniewa Herberta ostrzeżenie. Skonfrontuj myśl zawartą w tekście z wybranymi przez siebie utworami innych autorów różnych epok.

– Zinterpretuj wiersz Tomasza Różyckiego Piąta Rzeczpospolita jako utwór realizujący poetykę pamięci, łączący drastyczne konkrety z uwzniośleniem. Zwróć uwagę na ujęcie podmiotu realizowane w tym tekście i na postulaty tam wyrażone.

Zinterpretuj wiersz Jacka Dehnela Literatura w kontekście zagadnienia twórczych inspiracji oraz ich wpływu na podejmowane tematy i formę artystyczną.


TEATR:


– „Obowiązująca konwencja teatralna” ‒ co to znaczy we współczesnym teatrze? Przedstaw tę kwestię na wybranych przykładach.

– Teatr alternatywny – teatr offowy. Omów na przykładach różnice między tymi formami teatru.

– Adaptacje klasyki dla teatru muzycznego. Omów to zagadnienie na wybranych przykładach.

Wszystkie tematy z poprzednich edycji Olimpiady możesz znaleźć pod tym adresem: https://www.olijp.pl/?q=node/24. Na napisanie pracy przeznaczone zostały cztery godziny, w międzyczasie można się napić wody lub posilić przygotowanymi przez Organizatorów kanapkami i słodyczami.


Etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – test wiedzy o języku


Co musisz wiedzieć o etapie okręgowym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego?

Źródło: www.pexels.com


Drugą formą sprawdzenia wiedzy w części pisemnej etapu okręgowego jest test z wiedzy o języku. Obejmuje on zagadnienia poprawności językowej, frazeologii, fleksji, historii języka polskiego, stylistyki, składni oraz poetyki i wersologii. Na jego napisanie przeznaczone jest 90 minut.

Za rozprawkę lub interpretację można zdobyć maksymalnie 60 punktów, natomiast za test językowy 30. Warunkiem przejścia do części ustnej jest uzyskanie co najmniej 40 punktów z pracy pisemnej i 20 punktów z testu językowego. Warunkowo dopuszczani są również uczestnicy, którzy otrzymali z testu językowego przynajmniej 16 punktów, jeśli ich praca została oceniona na 48 i więcej punktów. Wyniki części pisemnej publikowane są najpóźniej siedem dni roboczych po przeprowadzeniu zawodów.

Sama wypowiedź ustna dotyczy przede wszystkim pracy napisanej przez olimpijczyka na etap szkolny. W trakcie rozmowy z komisją olimpijską uczestnik odpowiada na trzy pytania. Jedno związane jest z tematyką pracy, drugie z kontekstem epoki bądź epok, w których została osadzona jej tematyka, trzecie zaś dotyczy wiedzy o języku. Odpowiedź trwa zwykle około pół godziny.

Wyniki etapu okręgowego Olimpiady ogłaszane są jeszcze tego samego dnia, w sobotę, po zakończeniu odpowiedzi ustnych i zsumowaniu wyników. Dzieje się to późnym popołudniem bądź wieczorem. Komitety okręgowe przedstawiają listy osób rekomendowanych do udziału w finale, co nie jest jeszcze równoznaczne z zapewnieniem udziału. Wiele zależy od progu punktowego, jaki ustali komitet główny.


Dlaczego warto przygotowywać się do etapu okręgowego OLiJP z IWK?


Już na podstawie powyższego opisu możesz się domyślać, że przygotowanie się do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego nie stanowi łatwego zadania. Z pewnością należy wykonać wiele pracy oraz poświęcić sporo wysiłku, aby przyniosło one pożądane owoce w postaci awansu do finału. Niestety, sama pracowitość to za mało – wysiłki muszą być jeszcze odpowiednio ukierunkowane. Z pomocą w tej mierze przychodzi Ci właśnie Indeks w Kieszeni.


Zastanawiasz się zapewne:


– Jak poprawnie konstruować wypowiedź pisemną na etapie okręgowym?

– Czy lepiej wybrać rozprawkę, czy interpretację utworu poetyckiego? Czym powinieneś się kierować dokonując tego wyboru?

– Na co zwracać uwagę przygotowując się do obrony swojej pracy w części ustnej?

– Jak podejść do pytań z wiedzy o języku oraz z całokształtu danej epoki?

– W jaki sposób nie zatonąć w nadmiarze lektur i zagadnień do opracowania?

W tym wszystkim pomoże Ci Indeks w Kieszeni!


Etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – na jaką pomoc możesz liczyć ze strony IwK?


Wesprzemy Cię w udzieleniu sobie odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Doradzimy, jak poradzić sobie z wypowiedzią pisemną – ponadto otrzymasz możliwość przećwiczenia jej pod okiem doświadczonego tutora, laureata OLiJP w jednej z poprzednich edycji

Wskażemy też, jak w najskuteczniejszy sposób podejść do przygotowania się przed wypowiedzią ustną. Nakreślimy, na co powinieneś zwrócić uwagę wracając do swojej pracy z pierwszego etapu. Przekażemy także informacje o tym, o co możesz zostać zapytany w związku z wiedzą o języku oraz wiadomościami z epoki. Będziemy również służyć pomocą na każdym kroku, zwłaszcza wówczas, gdy jakieś zagadnienia merytoryczne okażą się dla Ciebie zbyt wymagające.

Ze swojej strony oferujemy bogate doświadczenie, obfitą bazę materiałów autorskich oraz stały kontakt z mentorami, których przygoda olimpijska zakończyła się sukcesem w postaci zdobycia tytułu laureata. Liczymy na to, że z naszą pomocą zrealizujesz swój cel, a przy okazji utwierdzisz się w swej miłości do języka. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Indeksu w Kieszeni!

5/5 - (na podstawie 21 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl