Etap szkolny Olimpiady Statystycznej – co warto o nim wiedzieć?

Etap szkolny Olimpiady Statystycznej – co warto o nim wiedzieć?

Etap szkolny Olimpiady Statystycznej to wyzwanie, w którym warto wziąć udział. Oto podstawowe informacje na temat tego etapu. Mamy nadzieję, że okażą się dla Ciebie przydatne!

Źródło: www.freepik.com

Etap szkolny Olimpiady Statystycznej – harmonogram

Rejestracja najczęściej rusza w październiku, na trzy tygodnie przed rozpoczęciem etapu szkolnego, co ma miejsce na początku listopada. Wyniki punktowe w szkole znane są tego samego dnia. Na wyniki oficjalne (patrz niżej) należy poczekać dwa tygodnie (połowa listopada). Etap okręgowy ma miejsce najczęściej na początku grudnia, a centralny w marcu.

Co należy zrobić, aby wziąć udział?

1. Dostarczyć do Komisji Szkolnej Olimpiady (nauczyciela przygotowującego) Zgłoszenie uczestnika Olimpiady – załącznik nr 3;

2. Złożyć – po uzyskaniu dostępu do konta (od nauczyciela przygotowującego) – stosowne oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do udziału w OS.

Co możesz mieć ze sobą na etapie szkolnym?

Uczeń w trakcie każdego stopnia zawodów zobowiązany jest mieć ze sobą legitymację szkolną, przybory do pisania, a także kalkulator prosty. Na każdym etapie OS Komisja Szkolna OS lub Komisja Egzaminacyjna ma możliwość kontroli kalkulatorów przyniesionych przez uczestników zawodów. Oczywiście nie wolno posiadać przy sobie kalkulatora naukowego!!!

Jak wygląda etap szkolny Olimpiady Statystycznej?

Zawody pierwszego stopnia odbywają się w całym kraju tego samego dnia, równocześnie we wszystkich szkołach zgłoszonych do Olimpiady Statystycznej. Polegają na rozwiązaniu testu online, zawierającego instrukcję objaśniającą zasady rozwiązania testu, a przy każdym pytaniu/zadaniu informację o zasadach punktacji. Na rozwiązanie testu przeznacza się sześćdziesiąt minut. Za rozwiązanie testu uczestnik może uzyskać od zera do pięćdziesięciu punktów. W trakcie rozwiązywania testu uczeń może korzystać jedynie z kalkulatora prostego. 

Test składa się z trzech części, uporządkowanych według wzrastającego poziomu trudności. Każda z części liczy sobie około dziesięciu zadań. Wyróżniamy trzy typy zadań:

– pierwszy typ: zadanie z pięcioma podpunktami, w każdym należy zaznaczyć TAK/NIE (typu prawda-fałsz) – pierwsze zadanie testu;

– drugi typ: zadania wielokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi – najczęstszy typ zadań;

– trzeci typ: zadania, w których należy uporządkować pięć wartości (np. najmniejszej do największej) – po dwa ostatnie zadania w każdej z trzech części testu. 

Jak zakwalifikować się do etapu okręgowego?

Możliwość nr 1: Do zawodów okręgowych Komisja Szkolna Olimpiady Statystycznej kwalifikuje od jednego do trzech uczniów ze szkoły, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Przy czym wymogiem zakwalifikowania się do zawodów okręgowych jest uzyskanie przez ucznia co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczniów do zawodów II stopnia przechodzą ci, którzy uzyskali większą liczbę punktów za rozwiązanie części najtrudniejszej testu, a w następnej kolejności części łatwiejszej. W ciągu trzech dni roboczych od daty ogłoszenia wyników zawodów szkolnych uczniowi przysługuje prawo odwołania się do Komitetu Głównego OS. Uczniowie mają wgląd do swoich prac poprzez aplikację Olimpiady Statystycznej, wtedy wyniki znane są jeszcze tego samego dnia.

Możliwość nr 2: Spośród osób, które nie zostały zakwalifikowane do zawodów okręgowych przez Komisje Szkolne OS, Komitet Główny OS ma prawo zakwalifikować dodatkowo do tychże zawodów maksymalnie stu uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w kraju, przy czym uzyskali nie mniej niż połowę możliwych do zdobycia punktów. Wtedy należy czekać do dwóch tygodni na wyniki ostateczne etapu szkolnego. 

Podstawowe zalety przygotowywania się z Indeksem w Kieszeni

– Odpowiednie nakierowanie: w nagraniach e-learningowych prowadzący zwraca uwagę, na których elementach należy się skupić i którym poświęcić więcej czasu, gdyż częściej pojawiają się na etapie szkolnym, a na których elementach można „oszczędzić czas” i przeznaczyć go na naukę do ważniejszych zagadnień;

– Nauka odpowiedniej strategii rozwiązywania zadań;

– Nauka strategii rozporządzania czasem, na którą składają się odpowiednia kolejność rozwiązywania zadań i zapewnienie sobie chwili na upewnienie się, a także sprawdzenie wszystkich możliwości;

– Rozwiązywanie zadań o identycznej formule jak zadania na Olimpiadzie, co z pewnością pozwoli na uniknięcie zjawiska szoku poznawczego.

Zapraszamy na kurs przygotowujący do Olimpiady Statystycznej z Indeksem w Kieszeni!

5/5 - (na podstawie 33 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl