Immunoterapia nowotworów – metoda „na topie” – zagadnienie Olimpiady Biologicznej

Immunoterapia nowotworów – metoda „na topie” – zagadnienie Olimpiady Biologicznej

Topowa metoda leczenia raka

  

Olimpiada Biologiczna to nie tylko podręcznikowa teoria pochodząca z podręczników szkolnych i akademickich, ale również wiedza z najnowszych naukowych odkryć! Sprawdź jakie korzyści wiążą się z zostaniem finalistą lub laureatem OB na naszej dedykowanej podstronie.

Immunoterapia jest bez wątpienia przełomową, a przy tym jedną z najnowszych, najszybciej rozwijających się metod leczenia nowotworów. O jej istotności świadczy między innymi przyznana w 2018 roku Nagroda Nobla z obszaru medycyny i fizjologii. Profesor Jamesowi P. Allisonowi oraz Tasuku Honjo zostali docenieni przez Komitet Noblowski za wkład w rozwój immunoterapii nowotworów. Dlatego zdecydowanie warto znać podstawy naukowe tej innowacyjnej metody leczenia nowotworów.

Czym jest immunoterapia nowotworów?

  

Immunoterapia nowotworów polega na aktywacji układu odpornościowego, który wówczas jest w stanie uruchomić mechanizmy odporności przeciwnowotworowej. Komórki nowotworowe na drodze wielu mechanizmów unikają ataku ze strony układu immunologicznego gospodarza, który w znakomitej większości niszczy powstające komórki nowotworowe. Te, które unikają ataku wytwarzają m.in. białka powierzchniowe lub też stymulują ich ekspresję na innych komórkach. Białka te hamują aktywację limfocytów T lub indukują ich apoptozę (programowalną śmierć komórki). Dzięki temu nowotwór staje się nierozpoznawalny dla układu odpornościowego.

Przykładem białek zaangażowanych w regulację odpowiedzi immunologicznej jest para PD-1/PD-L1, czyli receptor programowanej śmierci 1 oraz jego ligand. W warunkach fizjologicznych układ ten odpowiada za utrzymanie tolerancji immunologicznej limfocytów oraz wyciszenie odpowiedzi immunologicznej po zwalczeniu infekcji. W przypadku chorób nowotworowych dochodzi do nadmiernego wytwarzania tych cząsteczek, co prowadzi do wyciszenia odpowiedzi przeciwko nowotworowi.

Jedną z głównych metod immunoterapii jest zastosowanie tzw. inhibitorów punktów kontrolnych, które są swojego rodzaju „hamulcami” układu odpornościowego. Są to przeciwciała monoklonalne, które są ukierunkowane na receptory znajdujące się na limfocytach. Nasilają one odpowiedź układu odpornościowego i znoszą hamujące działanie komórek nowotworowych na limfocyty.

 

Co to są przeciwciała monoklonalne?

  

Przeciwciała monoklonalne to ogół przeciwciał otrzymanych z jednego klonu limfocytów B. Takie przeciwciała charakteryzują się jednakową swoistością wobec antygenu oraz podobnym powinowactwem. Odwrotnie, przeciwciała poliklonalne mają różną swoistość oraz różne powinowactwo wobec antygenu. Terapia przy użyciu przeciwciał monoklonalnych jest jedną z najczęściej stosowanych metod immunoterapii.

Jakie są wyniki stosowania immunoterapii w leczeniu nowotworów?

  

Immunoterapia jest jedną z najbardziej skutecznych metod w onkologii. Stosunkowo często udaje się osiągnąć długotrwałą odpowiedź. Dodatkową zaletą jest mała inwazyjność oraz niska toksyczność.

 

To już koniec naszego artykułu, w którym nasi Prowadzący omówili jedno z istotnych zagadnień na Olimpiadzie Biologicznej. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w kompleksowym kursie, dzięki któremu rozpoczęcie studiów medycznych, czy na kierunkach biologiczno-chemicznych będzie formalnością! Wszystkie szczegóły znajdziecie na dedykowanej podstronie.

5/5 - (na podstawie 14 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl