fbpx

Jakie zmiany na maturze z matematyki nastąpią w 2023-2024?

Jakie zmiany na maturze z matematyki nastąpią w 2023-2024?

Matura z matematyki od 2023 roku odbywać się będzie w nowej formule. Zmiany dotyczą przede wszystkim typów zadań oraz ich ilości, a także podstawy programowej w przypadku matury na poziomie rozszerzonym. W tym artykule zostaną opisane najważniejsze zmiany, których należy spodziewać się podczas egzaminu dojrzałości z matematyki. Jeżeli chcesz dobrze przygotować się na zmiany na maturze z matematyki skorzystaj z naszej oferty kompleksowych kursów Indeksu w Kieszeni!


Jak przygotować się na zmiany na maturze z matematyki w 2023 i 2024 roku?

Źródło: www.pexels.com


Zmiany na maturze z matematyki – nowe zadania na poziomie podstawowym


Na poziomie podstawowym najważniejszą zmianą jest wprowadzenie nowych typów zadań.

Poza znanymi typami zadań, czyli:

zadania zamknięte z jedną poprawną odpowiedzią;

zadania otwarte wymagające krótkiej lub długiej odpowiedzi;

na nowej maturze mogą pojawić się zadania typu:

zamknięte prawda/fałsz;

zamknięte na dobieranie;

otwarte z luką.

Ponadto zadania zamknięte mogą być oceniane na jeden lub dwa punkty, a nie jak dotychczas tylko za jeden punkt. Za nowy typ zadań otwartych, to znaczy zadania z luką, do zdobycia będą jeden lub dwa punkty.


Przykłady takich zadań można znaleźć w informatorze maturalnym:

Informator_EM2023_matematyka_PP.pdf (cke.gov.pl)

Prawda/fałsz (przykład pochodzący z informatora):

Zadanie na dobieranie (przykład pochodzący z informatora):

Zadanie z luką (przykład pochodzący z informatora):


Zmiany w zadaniach matury z matematyki na poziomie rozszerzonym


W przypadku matury na poziomie rozszerzonym również został zmieniony typ zadań. Zlikwidowane zostały zadania zamknięte oraz kodowanej odpowiedzi, a na maturze obowiązywać będą tylko zadania otwartej odpowiedzi ocenianie w skali od dwóch do sześciu punktów.

Przykładowe zadania również można znaleźć w informatorze maturalnym:

Informator_EM2023_matematyka_PR.pdf (cke.gov.pl)

Rozszerzony został również materiał obowiązujący do matury na poziomie rozszerzonym. Zagadnienia, które doszły to między innymi:

twierdzenie o trzech ciągach,

schemat Bernoullego;

twierdzenie Bayesa;

średnia kwadratowa;

pochodne kolejnych funkcji takich jak sinus, cosinus itd.;

liczba Eulera.


Warto zauważyć również, że zmianie uległy karty wzorów, które uczeń może wykorzystywać podczas egzaminu maturalnego. Nowe karty wzorów dostępne są pod linkiem:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informatory2023/wybrane_wzory_matematyczne_EM2023.pdf


Pomimo faktu, że nowe karty wzorów mają ponad dziesięć stron więcej od wersji obowiązującej od 2015 roku, warto zauważyć, że zawierają zaledwie kilka dodatkowych wzorów związanych przede wszystkim z nowymi zagadnieniami dla poziomu rozszerzonego. Zmiany widoczne w kartach wzorów to przede wszystkim zmiana kolejności części działów oraz graficzne wyróżnienie wzorów w postaci charakterystycznych obramowań.


Jakie nowe wzory matematyczne dostępne są w karcie w związku ze zmianami na maturze?


Nowe wzory dostępne w karcie wzorów to:

  • szczególny przypadek zamiany podstawy logarytmu:

  • dodatkowa zależność na silnie:

  • wzór dwumianowy Newtona na odejmowanie:

  • twierdzenie o trzech ciągach:

  • wzór na równanie kierunkowe prostej przechodzącej przez dwa punkty:

  • opis schematu Bernoullego:

  • twierdzenie Bayesa:

  • średnia kwadratowa oraz zależności między średnimi:

  • wzory na pochodne dodatkowych funkcji:

Podsumowanie – jakie zmiany na maturze z matematyki czekają na uczniów?


Podsumowując zmiany, które mogą wystąpić w nowej formule egzaminu maturalnego z matematyki, największą trudność mogą sprawić:

Na poziomie podstawowym – nowe typy zadań: zadania z luką, zadania na dobieranie, zadania prawda/fałsz;

Na poziomie rozszerzonym – zadania z nowego zakresu materiału: przede wszystkim nowe pochodne oraz twierdzenie o trzech ciągach.

Bez zmian natomiast pozostał czas trwania matury, który wynosi 170 minut dla poziomu podstawowego oraz 180 minut dla poziomu rozszerzonego, a także pomoce, które można wykorzystywać podczas egzaminu, w postaci: linijki, cyrkla, kalkulatora prostego oraz kart wzorów (w nowej postaci).

Mamy nadzieję, że artykuł ten przybliżył i pokazał zmiany, które mogą pojawić się na maturze z matematyki od 2023 roku. Jeżeli jednak chcesz dowiedzieć się więcej i razem z nami opanować cały materiał, to koniecznie sprawdź nasze kursy. Zapraszamy!

5/5 - (na podstawie 14 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl